Nová aplikace Výsadba a úprava zeleně již funguje

Zdroj: Pixabay


Chladicí výkon vzrostlého olistěného stromu je srovnatelný s chladicím výkonem malé klimatizační jednotky. Stromy jsou účinnou a přirozenou ochranou proti letním vedrům. Pohlcují velké množství slunečního záření a ochlazují okolí. Výsadbou dalších stromů a keřů na Dobříši tam, kde je to vhodné a možné, můžeme zmírnit negativní dopady tepelných ostrovů ve městě a předcházet jejich vzniku. Zdravá vzrostlá zeleň má pozitivní vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Zelené plochy a stromy jsou ozdobou města a v létě zdrojem stínu. Stromy mají svůj estetický význam a výrazně snižují prašnost a hluk.

Přejete si v blízkosti svého bydliště nebo i jinde na území města Dobříše vysadit nové stromy či keře?

Komise pro životní prostředí a ekologii navrhla jednoduchý způsob a zřízení elektronické aplikace, prostřednictvím které mají občané možnost navrhnout výsadbu stromů ve vybrané lokalitě. Rada města pak rozhodla o pořízení této aplikace, která od konce června funguje na principu již provozovaného Hlášení závad. Jedná se v podstatě o totožnou aplikaci, která však bude sloužit ke zjištění požadavků a podnětů občanů na novou výsadbu stromů a keřů. Po otevření aplikace zadá občan v mapě místo požadované výsadby a slovně popíše svůj požadavek – tedy nejlépe druh výsadby, množství, konkrétní druh stromu apod., uvede e-mailovou adresu (pro případný kontakt pro doplnění podnětu) a bude moci také vložit fotografii dané lokality. Poté zadá ověřovací kód a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů. Posledním krokem je odeslání požadavku, který na straně města přebírá určený administrátor a může na něj reagovat. Pokud doma nemáte k dispozici počítač, můžete se obrátit o pomoc se zadáním svého požadavku buď v knihovně (od září) nebo v Infocentru Dobříš, kde vám pracovníci ochotně pomohou váš požadavek zadat.
Město ve spolupráci s komisí pro životní prostředí a ekologii pak zjistí, zda je možné výsadbu provést. Zdaleka ne všude to půjde – ne všechny navrhované pozemky budou v majetku města, někde mohou výsadbě bránit podzemní sítě apod. V jiných případech může být návrh upraven třeba z hlediska druhové skladby. Ale tam, kde to půjde, se budeme snažit už příští rok na jaře sázet další stromy a keře.

-red-

Reklama