Kruhový objezd se bude upravovat za provozuV druhé polovině července dojde k plánovaným úpravám kruhového objezdu v ulici
Plk. B. Petroviče (u kotelny). Tyto úpravy se budou provádět z podnětu dopravce Arriva, který plánuje od srpna zavést velkokapacitní autobusy o délce 15 m na linky trasy Praha–Příbram vedoucí přes Dobříš. Úpravu kruhového objezdu odmítlo předchozí vedení města realizovat, to by ale znemožnilo obsluhu autobusové zastávky Dobříš, Větrník. Starostka města proto jednala s dopravci o jejich požadavcích opakovaně a následně rada města vyslovila usnesením č. 13/12/2019 ze dne 29. 4. souhlas s úpravou kruhového objezdu.

V rámci projektování došlo i k simulačnímu testu upraveného objezdu přímo v areálu dopravce a bylo zjištěno, že plánovaná úprava bude pro daný účel vyhovující. V současné době probíhá v této věci stavební řízení a zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu. Bezprostředně po jejich ukončení se začne s úpravou tak, aby byly práce dokončeny včas a autobusy mohly bez potíží křižovatkou projíždět. Pracovat se bude za provozu s minimálním dopravním omezením. Celková cena úprav byla dle projektové dokumentace vyčíslena na 130 tis. Kč.

-red-

Reklama