Navýšení limitů zdarma odebíraných odpadů

Zdroj foto: pixabay.com


Od 1. 2. 2020 došlo ke změně limitů odpadů odebíraných na sběrném dvoře od občanů města Dobříše zdarma. Byl navýšen limit objemného odpadu na 150 kg/rok (katalogové č. 200 307). Naopak již nelze na sběrném dvoře odevzdávat zdarma dřevo (katalogové č. 170 201). Limity pro ostatní druhy stavebních a demoličních odpadů zůstávají stejné (viz níže).

Odpady do výše stanovených limitů mohou zdarma odevzdávat pouze občané s trvalým pobytem ve městě, kteří mají zaplacený místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů za předmětný rok (případně do 30. 4. dle údajů za rok předchozí). K výše uvedenému opatření město přistoupilo proto, že množství objemného odpadu odevzdaného ve sběrném dvoře značně převyšovalo množství odpadu ze dřeva, které současně často nedosahovalo kvality odpovídající pro příjem na recyklační linku.

170 601 – Izolační materiál s obsahem azbestu 50 kg/rok
170 604 – Izolační materiály neuvedené pod čísly 170 601 a 170 603 50 kg/rok
170 802 – Stavební materiál na bázi sádry (např. sádrokarton) 50 kg/rok
170 107 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170 106 50 kg/rok
170 504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170 503 100 kg/rok
200 307 – Objemný odpad (např. sedací souprava, židle, koberce, lina, matrace, zahradní nábytek, skříně atd.) 150 kg/rok

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Reklama