„My, co nejsme na ‚Fejsbuku‘ a volili jsme Pro Dobříš“

Zdroj foto: Pixabay


Paní Kahounová ve svém příspěvku v minulém čísle DL vyjádřila přesně názor řady občanů k rozdělování grantů i ke složení dnešní samosprávy. Rád bych se vyjádřil i k odpovědi pana starosty a paní Dagmar Mášové.

Základní organizace ČZS v Dobříši již dva roky nedostala z grantového fondu města ani korunu. Asi nejsme vhodní pro dotaci, protože v Dobříši fungujeme pouze 58 let a v roce 2018 jsme v říjnu vymoštovali pro občany města a okolí milion litrů moštu. Pořádáme výstavy, zájezdy, vzdělávací a kulturní akce pro naše občany. V roce 2015 jsme vybudovali novou pálenici z vlastních prostředků. Pro minulá vedení města jsme byli jednoznačně na překážku jejich záměrům. Již třicet jedna let uplynulo od založení poslední zahrádkové osady a my potřebujeme nové členy. Bez nové osady to však nejde. Dokonce máme v územním plánu, proti všem základním rozvojovým a strategickým plánům města, striktní zákaz budování nových zahrádkových osad a kolonií. Když jsme v souladu se zákonem (v rozporu s územním plánem) zahájili budování nové osady, skončilo to pokutou, odstraněním stavby oplocení a pro naši organizaci ztrátou 160 tis. Kč. Takhle si vedení města představovalo rozvoj volnočasových aktivit pro zahrádkáře. A jenom malá poznámka na okraj. Ani ve vyhlášeném „grantu“ ani v „zásadách“ se nikde nepíše, na co nejsou grantové prostředky určeny.

Ing. Karel Vítek, CSc., předseda ZO ČZS Dobříš


Reakce na příspěvek Ing. Karla Vítka, CSc.

Pro letošní rok nebylo možné z grantového fondu uspokojit všechny žádosti. Objem požadavků dvakrát převyšoval částku peněz, která se rozdělovala. Činnost zahrádkářů je chvályhodná a věříme, že řadě občanů našeho města přináší radost. Roky existence ani miliony litrů moštu nijak nezpochybňujeme. Nedáváme je však do přímé souvislosti s nárokem na podporu ze strany města. Navíc za služby moštování občané platí za každý litr. Zahrádkáři opakovaně žádali v grantovém řízení města o příspěvek na opravu moštárny. Jedná se o investiční projekt, a to není v souladu s pravidly pro přidělování grantů. Pozemek č. 3423, na kterém stojí budova moštárny a palírny bez čísla popisného, je v majetku zahrádkářů. Hospodaří na svém. Město nepřispívá soukromým subjektům na investice, jako jsou opravy domů.

Na co lze prostředky z grantového fondu použít, je stanoveno v dokumentu „Zásady pro poskytování programových dotací z Grantového fondu města Dobříše“, který platí od roku 2016. Doslova: „Granty jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektů.“ (část IV., odst. 2). V září letošního roku byla zastupitelstvem schválena nová pravidla, která platí pro rok 2021. I zde je stejná věta obsažena (čl. 8, odst. 5).

Záměr vybudovat novou zahrádkářkou osadu nad rybníkem Bzdinka byl diskutován opakovaně na mnoha schůzích rady i zastupitelstva. Požadovaná změna územního plánu nebyla nikdy zastupiteli podpořena. Oplocení, postavené bez příslušného povolení, v rozporu s územním plánem a stanovisky dotčených orgánů, nařídil stavební úřad odstranit, stejně jako postupuje i při jiných „černých stavbách“. Proti rozhodnutí stavebního úřadu je možné využít opravné prostředky, což jste i učinili. Ani nadřízené správní orgány neshledaly v postupu úřadu pochybení a jeho kroky potvrdily. Zákony platí pro každého, rozvoj volnočasových aktivit nevyjímaje.

Dagmar Mášová, Pavel Svoboda

Reklama

Předchozí článekSmích a křik na dětská hřiště patří, co myslíte?
Další článekSpolečenská kronika