Společenská kronika

Zdroj foto: Pixabay


Blahopřání

Dne 26. října 2020 oslaví významné životní jubileum, krásných 80 let, naše milovaná maminka, manželka a babička, paní Marie Honzíková z  Dobříše.

Hodně zdraví, štěstí a lásky.
To ti ze srdce přeje manžel Oldřich
a dcery Jitka a Iveta s rodinami.

paní Marie Honzíková

Vzpomínky

Sluníčko vychází, měsíček bledne, vzpomínáme na tebe v noci i ve dne.
Dne 5. října 2020 to bude 10 let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček Karel Bártík z  Dobříše. Kdo jste ho měli rádi, tak vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka Marie,
dcery Jana, Lenka a syn Vašek s rodinou.

Dne 22. října 2020 tomu je rok, kdy nás navždy opustil pro všechny vždy obětavý pan Pavel Máša.

S láskou vzpomíná družka Alena
s rodinou a kamarádi.


pan Karel Bártík
pan Pavel Máša

 Předchozí článek„My, co nejsme na ‚Fejsbuku‘ a volili jsme Pro Dobříš“
Další článekNeplýtváme, pomáháme si