Modernizace sběrného dvora Dobříš

Zleva starosta města Stanislav Vacek, Tomáš Zavřel z Profistavu Litomyšl, a.s., jako dodavatele stavby, projektant stavby Jan Zbíral, místostarostka města Petra Neubergerová, pan Jan Marek, jednatel Dokas Dobříš, s.r.o.


Dne 16. 11. 2017 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sběrného dvora Dobříš. Slavnostní přestřižení pásky provedl starosta města Stanislav Vacek, dále místostarostka města Petra Neubergerová, projektant stavby Jan Zbíral, zástupce dodavatele stavby Profistavu Litomyšl, a.s., pan Tomáš Zavřel, a v neposlední řadě zástupce provozovatele Dokas Dobříš, s.r.o, pan Jan Marek.

Zrekonstruovaný sběrný dvůr

Stavební úpravy sběrného dvora v sobě zahrnovaly:
– rekonstrukce stávajících ploch
– položení nových živičných vrstev, výměna areálové kanalizace
– vybudování nových opěrných zdí podél areálu a u kontejnerů
– vybudování oplocení areálu

– nákup nového vybavení:
– kontejnery se stacionárními lisy, 4 ks
– kontejnery na bioodpad, 2 ks
– kontejnery vysoké (větve, sklo), 6 ks
– kontejnery nízké, 6 ks
– kontejner velkoobjemový s rukou, 1 ks
– kontejner s bočním vyklápěčem a lisem (uzavřený), 1 ks
– kontejner 1 100 litrů, 10 ks

Nově zrekonstruovaný sběrný dvůr bude sloužit ke spokojenosti obyvatel města Dobříše.
Celkové náklady akce činí kolem 11 mil. Kč. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí přes 7 mil. Kč.

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, odbor místního rozvojePředchozí článekVážení spoluobčané!
Další článek6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení vánočního stromu