Vážení spoluobčané!

Blíží se konec roku a za dveřmi jsou Vánoce. Rád bych se s Vámi při této výjimečné příležitosti, také trochu ovlivněn adventním časem předurčeným k rozjímání a bilancování, podělil o několik zkušeností, které mě v tomto roce přiměly k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak se daří plnit naši roli zástupců občanů ve vedení města, při jeho správě a rozvoji, komunikaci s občany a uspokojování jejich potřeb a přání.

V podobném zamyšlení, které jsem v Dobříšských listech uveřejnil před Vánocemi v roce 2014, jsem napsal, a nic bych na tom neměnil: „… byl bych rád, abychom se víc než jindy zamysleli nad tím, jestli dokážeme trpělivě naslouchat svým blízkým a zda jsme schopni porozumět jejich potřebám a přáním, zda máme pochopení pro nedokonalost a chyby mládí a jsme ohleduplní k neduhům stáří… Jestli tohle všechno bude každý z nás umět nebo se o to alespoň snažit, bude každý náš další den o něco hezčí… Věřím, že při troše dobré vůle dokážeme své životy navzájem prozářit láskou, porozuměním a ohleduplností…“

Snažíme se, společně s kolegyněmi a kolegy ve vedení města a také s dalšími spolupracovníky a zaměstnanci městského úřadu tyto vize a přání naplňovat. Plánované investice do škol, sportovní haly, komunikací a infrastruktury města se daří realizovat a zvláště v minulém a tomto roce je jejich rozsah nebývalý. Občané si jistě všimli i zlepšené péče o veřejný prostor, zeleň a úklid města.

Je jenom otázkou, jak je vnímána a přijímána naše snaha po vytvoření platformy pro širší veřejnou diskuzi. Pořádáním tzv. kulatých stolů je dán občanům prostor k diskuzi nad jednotlivými projekty i oblastmi života města. Je-li tato možnost pochopena jako příležitost pro vyjádření názoru (třeba i kritického) na správu věcí veřejných, je to přesně to, co je pro odpovědnou a dobrou správu města třeba. Bohužel je také patrné, že takto otevřené fórum bývá někdy příležitostí pro nekonstruktivní kritiku čehokoliv. I přes tyto ojedinělé postoje jsou veškeré připomínky a náměty důsledně vyhodnocovány a výstupy z diskuzí se stávají důležitým podkladem pro rozhodování orgánů samosprávy města.
Děkuji všem občanům, kteří se do procesu spoluvytváření podmínek pro rozvoj našeho města zapojují a podílejí se na něm.

Jako velmi zdařilý počin se ukázalo zavedení nové webové aplikace pro hlášení závad a mapové portály, ze kterých se občan může dovědět vše o průběhu údržby městské zeleně, zimní údržbě komunikací, povodňovém plánu a dalších důležitých oblastech veřejné správy. Hojně navštěvovaná je i nová webová aplikace Dobříšských listů http://dlonline.cz. Zvláště pak zmíněná aplikace pro hlášení závad http://hlaseni.mestodobris.cz se stává velmi účinným, rychlým a praktickým nástrojem pro řešení konkrétních problémů týkajících se údržby zeleně, komunikací, osvětlení, mobiliáře, dětských hřišť i dalších oblastí ve vztahu ke správě městského majetku.

Blížící se období Vánoc a příchod nového roku je také dobou, ve které si dáváme různá předsevzetí. Osobně bych chtěl vyjádřit naději, že k sobě budeme navzájem ohleduplnější, že se na sebe budeme více usmívat, budeme trpělivější, zdvořilejší a nesobečtější. Proč ne? To přece není žádná velká investice, vlastně to nic nestojí.

Přeji všem lidem dobré vůle, tedy Vám všem, Vánoce plné klidu, míru a pohody a v novém roce, ať Vás neopouští zdraví a štěstí!

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starostaPředchozí článekDobříšské tržiště, Kopáčkův dvůr – plánované akce do konce roku 2017
Další článekModernizace sběrného dvora Dobříš