Mobilní dětské dopravní hřiště v Dobříši

Akce Dopravní hřiště 2017, zdroj foto: archiv města Dobříš


Město Dobříš bude mít na 5 let vypůjčené mobilní dětské dopravní hřiště.

Dopravní hřiště bude sloužit převážně k výuce dopravní výchovy pro základní a mateřské školy. V odpoledních hodinách je možné dopravní hřiště využít pro školní družiny, pro realizaci volnočasových kroužků, odborných seminářů pro střední školy, případně pro výuku či zážitkové/projektové aktivity volnočasových organizací. Dopravní hřiště bude umístěno na ploše zimního stadionu v době, kdy se na něm nebude bruslit.

Dětské dopravní hřiště je plocha, která je určena k dopravní výchově dětí. Na této ploše je umístěna zmenšená modelová síť silnic, ulic a chodníků s různými dopravními značkami a světelnými semafory. Dětské dopravní hřiště se používá zejména pro školy a děti si zde mohou osvojit základy dopravní výchovy, ale dopravní hřiště může být přístupno také veřejnosti. Na dopravním hřišti je možné například využít koloběžky či jízdní kola dětí. Výuka může probíhat také bez vozidel tak, že děti, které představují vozidla, se po vozovce pouze procházejí či probíhají.

Standardy dopravního vzdělávání počítají s tím, že základy pravidel silničního provozu by si dítě mělo osvojit v ideálním případě nejpozději do 10 let věku, odkdy smí samostatně jezdit po pozemních komunikacích na jízdním kole.

Mobilní dětské dopravní hřiště bude městu Dobříš bezplatně zapůjčeno od Ministerstva dopravy (oddělení BESIP – bezpečnost silničního provozu). Děkujeme.

Mgr. Eva Přibylová,
manažerka prevence kriminalityPředchozí článekZŠ Lidická funguje normálně i s covidem-19
Další článekRobot z R.U.R. ožívá ve 3D a rovnou si prověří vaše znalosti z oblasti robotiky