ZŠ Lidická funguje normálně i s covidem-19Znáte vtipy na učitelky? Určitě ano… Znáte nějakou paní učitelku nebo máte ve své rodině, přízni nějakou…? A znáte paní učitelky, které v době celosvětové pandemie koronaviru učí ve školách zřízených podle paragrafu 16 školského zákona a doma mají vlastní děti na distanční výuce?
Já sama jich znám, a ve škole, kterou vedu, jich mám několik…

První den po jarních prázdninách nedorazila dojíždějící holčička do školy, protože (cituji) jí v autobuse řekli: „…Kam jedeš? Do školy na Dobříš? Ale školy jsou zavřený…“ Tak vystoupila a do školy nedojela.
Vážení čtenáři, kromě 14 dnů v listopadu naše škola (základní škola v Lidické ul. v Dobříši) normálně funguje. Tedy normálně… Co je v dnešní době „normální“? Děti a jejich rodiče zažívají podivný život, který jejich generace dříve nepoznala. My, učitelky ve školách, které fungují, máme nepředstavitelně ztížené podmínky života, který je řízen nařízeními, jež mnohdy nechápeme a mění se každý den. Naši žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají různé typy postižení, které komplikují jejich i náš život. Umíte si představit, jak probíhá vyučování, které trávíte v rouškách? Ano, naše děti mají výjimku a roušky mít nemusí. Kdo by pak ale učil, když vir napadne vyučující? Jediné řešení bylo dohodnout se s rodiči na našich, vnitřních pravidlech!

Díky všem! Žákům, rodičům a všem učitelkám a asistentkám, nepedagogickým pracovnicím! V mezích omezení a diagnostikách dětí, s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a možnosti rodin, které s námi dobře komunikují – učíme, fungujeme. To, že si někteří spoluobčané myslí, že „máme volno“, je opravdu nemístný vtip.

Naše škola je zřízena městem, v jeho součinnosti s námi fungují firmy jako např. Dokas či jednotlivé odbory MěÚ a věřte, že jsem za takovou spolupráci opravdu ráda. Stejně jako za nelehký provoz naší školní družiny, jídelny ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, a za všechny opraváře, techniky, ajťáky a mnoho dalších, kdo za vším neznámým nevidí jenom „problém“… Děkuji!!!

Mgr. Eva Burešová,
ředitelka školy


Další zprávy z Lidické

Základní škola v Lidické je po jarních prázdninách opět v provozu. Celostátní nouzový stav a s ním provozní omezení se naší školy netýkají, jsme zřízeni podle paragrafu 16 školského zákona, ale některá restrikční pravidla platí i pro naši školu.

Například tělocvična s novou podlahou a novými okny je stále osiřelá, výuku tělocviku proto naše paní učitelky musí řešit náhradními aktivitami v duchu pravidel zachování homogenity skupin žáků. Ještě že je letos příroda štědrá na množství a kvalitu sněhu, takže „zimní radovánky“ na saních si žáci v hodinách určených pro tělocvik a další pohybové aktivity můžou užívat…

Výtvarná výchova, vedená v duchu arteterapie, pracovní vyučování, kde žáci zkoušejí například drobné práce se dřevem nebo se ve školní kuchyni učí vařit a péct – to jsou praktické radosti vedle běžné školní práce podle učebních osnov.

Čas běží, a tak děti z vycházejících ročníků již odevzdaly svoje přihlášky ke studiu oborů, které si vybraly, a škola se chystá k zápisu prvňáčků…

Mgr. Eva Burešová


Zápis do 1. ročníku školní docházky pro školní rok 2021/2022 se bude konat 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021 od 13.00 do 16.30 hodin

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení ŠPZ (SPC, PPP).

Na webových stránkách školy www.zsdobris-lidicka.cz jsou pro vás k dispozici dokumenty k vyplnění a donesení k zápisu:

1. zápisový list do 1. ročníku;
2. žádost o přijetí k povinné školní docházce – k té musíte přiložit doporučení ŠPZ;
3. žádost o odklad – k té musíte přiložit doporučení ŠPZ a lékaře.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné doložit své oprávnění dítě zastupovat.Předchozí článekV Trnce distančně
Další článekMobilní dětské dopravní hřiště v Dobříši