Jak fungují složky IZS v Dobříši? Jaké nejvážnější zásahy mají posádky hasičů, záchranářů a policistů v letošním roce za sebou? Nejen na to odpovídali jejich vedoucí a veliteléStejně jako jinde v České republice, fungují i u nás v Dobříši složky záchranného a bezpečnostního systému. Jsou to hasiči, záchranáři a policisté, kteří každý den chrání naše životy a nasazují ty své. Někdy pomáhají jen s menšími, a někdy až banálními problémy, jindy bojují s přírodními živly, zasahují u dopravních nehod a jiných krizových situací. Říjnové Dobříšské listy jsme se z mnoha důvodů rozhodli věnovat právě jim. Lidem, kterým voláme, když opravdu potřebujeme pomoc…

Jak dlouho jednotlivé složky záchranného integrovaného systému v Dobříši fungují?

Co se týká hasičů – nejdříve působil v našem městě Sbor dobrovolných hasičů Dobříš. Ten byl založen 13. září 1885 a letos tak sbor oslavil již 136. narozeniny. V současné době je starostou sboru Zdeněk Studený, velitelem sboru a zároveň velitelem výjezdové jednotky je Jiří Zajíček.

Profesionální hasiči zahájili svou činnost v Dobříši 7. listopadu 1975, na základě rozhodnutí krajské inspekce požární ochrany Středočeského národního výboru došlo ke zřízení pobočné stanice okresního veřejného požárního útvaru Příbram. „V prostorách požární zbrojnice dobrovolných hasičů zahájili tehdy svou službu tři příslušníci, kteří se na stanici střídali po 24 hodinách. Prvním velitelem stanice byl Václav Máša,“ upřesňuje npor. Ing. Radek Dopirák, velitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Dobříš.

Policie ČR byla celorepublikově zřízena zákonem č. 283 z roku 1991. Tehdy byl prvním vedoucím oddělení kapitán Oldřich Průša. „Samozřejmě že Policie ČR nevznikla jen tak z ničeho, ale navázala na někdejší Sbor národní bezpečnosti a ten zase na dřívější bezpečnostní složky, takže prvním velitelem četnické stanice v Dobříši, kterého se mi podařilo v dostupných zdrojích dohledat, byl v roce 1850 strážmistr Jan Šedivý,“ upřesňuje npor. Mgr. Pavel Bílý, který přišel na Dobříš z jiného policejního oddělení v roce 2009 a ve funkci vedoucího Obvodního oddělení Dobříš (OOP) je od listopadu 2019.

V roce 1991 byla zahájena také činnost prozatímní organizace městské policie. V roce 1992 se pak městské zastupitelstvo usneslo obecně závaznou vyhláškou o zřízení Městské policie v Dobříši. Služebně nejstaršími strážníky, kteří dnes pracují u MP Dobříš, jsou velitel strž. Milan Krejčí a jeho zástupkyně strž. Alena Kovaříková.
„Od roku 1991 do roku 2021 se na stanici MP Dobříš vystřídalo již 49 zaměstnanců. Prvním velitel byl ustanoven Ing. Josef Hodek, kterého ale ještě v roce 1991 vystřídal Jaroslav Šulc. Toho pak po 7 letech nahradil Jiří Vojíř a od roku 2009 do dnešní doby je velitelem strž. Milan Krejčí,“ dodává za městskou policii paní Kovaříková.

Do integrovaného záchranného systému se jako poslední v našem městě zařadila Zdravotnická záchranná služba Dobříš. Její stanoviště bylo zřízeno v roce 1995, stejně jako všechna další výjezdová stanoviště operačního střediska na Kladně.

Kolik máte pracovníků a jak se střídají na směnách?

Na dobříšské hasičské stanici působí 3 směny, které se střídají po 24 hodinách. V jedné směně slouží v plném početním stavu 6 příslušníků HZS, minimálně musí být ve směně 5 hasičů. Hasičská stanice je tedy personálně obsazena 18 hasiči ve směně a velitelem stanice.

Sbor dobrovolných hasičů města Dobříše čítá nyní 66 členů, z nichž 19 je ve výjezdové jednotce. Tu v případě mimořádné události svolá Krajské operační a informační středisko HZS pomocí výjezdových SMS.

U zdravotnické záchranné služby slouží 1 posádka RZP střídající se po dvanáctihodinových směnách. V Dobříši máme celkem 5 řidičů a 5 záchranářů.

Na Obvodním oddělení PČR v Dobříši je v současné době systemizováno 20 služebních míst, přičemž aktuálně jsou dvě místa volná a tři policisté jsou na nástupní škole. Policie v Dobříši zajišťuje stejně jako jiné složky IZS výkon služby nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Pokud nejsou policisté zrovna přítomni na služebně, neznamená to, že policie nepracuje. Území spravované naším oddělením zahrnuje několik desítek obcí včetně četných rekreačních oblastí,“ zdůrazňuje pan Pavel Bílý.
Městská policie Dobříš čítá celkem 14 strážníků a 1 administrativní pracovnici, kteří ve většině případů slouží ve dvanáctihodinových směnách typu: denní–noční a 2 dny volna.

Máte představu, kolik zásahů a případů za rok vyřešíte v rámci města Dobříše a jeho bezprostředního okolí? Kolik případů bylo loňský rok a jak vidíte ten letošní? Nastává nějaké zlepšení?

npor. Ing. Radek Dopirák, velitel HZS Dobříš: „Na území města Dobříše zasahujeme průměrně u 100 událostí za rok. V rámci celého hasebního obvodu stanice je to celkem 320 zásahů ročně. Za posledních 5 let evidujeme nárůst počtu událostí o 20 %. I v letošním roce na základě aktuálních čísel očekáváme opět mírné překročení loňských 323 zásahů.“

Hasiči města Dobříš – Jakub Čechrák Mařík: „Ročně vyjíždíme v průměru k 50 mimořádným událostem. V roce 2020 to bylo 55 událostí. Letošní rok to vypadá, že bude zásahů více, k dnešnímu dni jednotka ze své zbrojnice vyrazila již k 58 událostem. Za to může hlavně letošní počasí a časté silné letní bouřky.“

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí ZZS SK, p. o.: „Statisticky evidujeme 160–170 výjezdů za měsíc, tzn. okolo 2 000 výjezdů za rok.“

npor. Mgr. Pavel Bílý, velitel OPP Dobříš: „Co se týká případů a zásahů řešených naším oddělením, nelze jednoduše říct „za rok řešíme tolik a tolik věcí“ – práce policisty na obvodním oddělení zahrnuje široké spektrum různých činností. Pokud bychom se ale měli bavit o nějakých konkrétních číslech, tak například počet trestných činů evidovaných v našem služebním obvodě se v posledních letech ustálil na počtu mezi 250–300 za rok, z toho přibližně třetina přímo v Dobříši a bezprostředním okolí (pro srovnání – před deseti lety šlo o čísla přibližně dvojnásobná). Počet celkově evidovaných událostí se na zdejším oddělení ročně pohybuje kolem čísla 2 500.“

strž. Alena Kovaříková z MP Dobříš: „V poslední době máme zaznamenáno více událostí. Denně je to okolo 10 až 15 oznámení různého charakteru, které řešíme různě dlouhou dobu. Na městskou policii se však obrací s důvěrou o pomoc a radu čím dál více občanů. Ročně tak strážníci vyřeší okolo 5 000–5 400 událostí. O zlepšení se bohužel mluvit nedá. Stále řešíme nepřizpůsobivé občany, zloděje, občanská soužití, rušení nočního klidu, volné pobíhání psů a mnoho dalšího.“

Co řešíte v rámci své každodenní činnosti nejčastěji?

Profesionální i dobrovolní hasiči v Dobříši se shodují, že nejčastěji vyjíždí k technickým zásahům, které tvoří 65 % jejich činnosti. Mezi ně patří padlé stromy, čerpání vody, úniky PHM z automobilů, úniky plynu, akutní otevření uzavřených prostor, pomoc s transportem osob pro zdravotnickou službu a různé způsoby záchrany osob a zvířat. Ve 20 % případů zaměstnávají hasiče dopravní nehody a samotné požáry tvoří v roční statistice 15 % případů.

Posádky rychlé záchranné služby v Dobříši nejčastěji řeší zhoršení chronických obtíží u seniorů, kardiální a dechové obtíže, úrazy a dopravní nehody na dálnici D4.

Policisté ČR u nás na úseku trestné činnosti řeší především trestné činy proti majetku, zejména krádeže a poškození cizí věci, v rovině přestupkové pak BESIP, majetek a přestupky proti občanskému soužití.

Strážníci MP Dobříš řeší nejčastěji dopravní přestupky, rušení nočního klidu, volné pobíhání psů a nepřizpůsobivé občany. Častá je také pomoc strážníků zejména v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných událostí, asistence zdravotnické záchranné službě a samozřejmá je činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí.

Který zásah z letošního roku vidíte nyní jako ten největší a nejtěžší?

„Na území města Dobříše se rozhodně jednalo o dubnový požár rozestavěné výškové budovy u bývalého pivovaru. Na místě zasahovaly všechny složky IZS z města Dobříš, z toho celkem 5 hasičských jednotek z Dobříše a okolí. Zásah byl náročný především pro masivní vývin hustého černého kouře, který okamžitě zaplnil celou budovu a také pro charakter budovy, neboť staveniště je pro zásah velmi rizikovým prostředím. Hasiči a zdravotnická záchranná služba tady měli v péči 4 evakuované osoby,“ říká npor. Ing. Radek Dopirák, velitel HZS Dobříš, s čímž souhlasí za dobrovolné hasiče i Jakub Čechrák Mařík a dodává, že složitý byl také požár pole a balíkovače za obchodním centrem na jihu města. „Pole tady bylo silně podmáčené a těžká zásahová technika tam zapadla. Vlivem vysokých teplot byl zásah náročný i fyzicky, jelikož jsme vše museli tahat ručně,“ dodává.

Velitel HZS Dobříš pak popisuje nejtěžší letošní zásah z celého obvodu: „V celém hasebním obvodu to byl požár areálu sklářské výroby v Dlouhé Lhotě v červnu letošního roku. Kvůli rozsahu požáru byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu a na místě tak zasahovalo 15 hasičských jednotek. Místo zásahu bylo rozděleno na několik úseků a byl zřízen štáb velitele zásahu. Na místě kromě hašení výrobní haly a skladu chránili hasiči před požárem ostatní budovy a dále prováděli vynášení tlakových lahví a ochlazování venkovního LPG zásobníku a čerpací stanice na naftu. Také musela být nařízena evakuace přilehlého hotelu.“

Záchranáři jako nejtěžší případ letošního roku hodnotí dopravní nehodu na D4, při které osobní vůz narazil do svodidel a skončil na střeše. Ve vozidle se tehdy nacházel asi čtyřicetiletý řidič se svým synem, kteří byli oba těžce zraněni. Kromě záchranky tady zasahovaly ještě další záchranné posádky včetně letecké záchranné služby, hasičů a policie.

Vedoucí Policie ČR Dobříš jmenuje hned několik zásahů svých policistů: „V nedávné době jsme tu měli například několik ‚adrenalinových‘ zákroků proti řidičům pod vlivem alkoholu či drog, kteří se pokusili vyhnout silniční kontrole a při pronásledování se pak snažili vytlačit policejní vozidlo ze silnice. Já bych ale také rád zmínil sérii vloupání do rekreačních objektů, která nás, ale hlavně majitele dotčených nemovitostí trápila začátkem letošního roku. Nakonec se podařilo v součinnosti s dalšími policejními složkami zjistit skupinu pachatelů, kteří měli tyto skutky na svědomí, a zamezit jim v dalším pokračování této trestné činnosti.“

Str. Alena Kovaříková za MP Dobříš k této otázce popisuje jeden z náročných zářijových dnů: „Ten den už nezačal zrovna optimisticky, jelikož ve výkonu jsme měli pouze jednoho strážníka, a navíc se nám rozbilo služební vozidlo. Hned ráno nás žádala Policie ČR o součinnost v ulici Nad Prachandou, kde se poprali dva řidiči, a případ se neobešel bez zranění. V tu chvíli už bylo na služebně MP několik osobních i telefonických řešení. Ihned po zásahu na Prachandě následovala asistence našeho strážníka u převozu vybrané hotovosti z parkovacích automatů do banky. Sotva asistenci dokončil, už jsme měli hlášený signál ohrožení života pomocí SOS tlačítka, kdy se naštěstí nejednalo o záchranu života. Po této události se stala vážná dopravní nehoda u zámku, kde byla na přechodu pro chodce sražena žena, a na místě musely být všechny složky IZS i strážníci, kteří pomáhali řídit dopravu a schytávali urážky řidičů, kteří místem potřebovali projet.“

Je něco, na co byste rádi upozornili veřejnost?

npor. Ing. Radek Dopirák, velitel HZS Dobříš: „Rád bych využil této příležitosti a apeloval na občany Dobříše, aby na nás mysleli při parkování svých vozidel a nechali nám vždy dostatek prostoru pro průjezd naší hasičské techniky. Chtějí-li mít lidé pocit bezpečí před požárem, rozhodně doporučuji pořízení a instalaci hlásiče požáru. Topná sezóna již sice začala, ale i tak bych rád připomněl, aby lidé mysleli na pravidelné revize plynových a elektrických spotřebičů nebo na čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.Toto vyjádření velitele profesionálních hasičů za dobrovolné hasiče doplňuje také Jakub Čechrák Mařík: „I já bych chtěl apelovat na řidiče. Dávejte při jízdě pozor na vyjíždějící nebo jedoucí hasičská zásahová vozidla. Třeba naše malá cisterna veze k zásahu 2 500 litrů vody, celá váží cca 16 tun a rozjetou ji jen těžko zastavíte.“

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí ZZS SK, p.o.: „Ráda bych upozornila veřejnost, že jsme přes letní sezónu zaznamenali nárust tonutí a úrazů spojených s vodou, a proto bychom rádi apelovali na prevenci týkající se bezpečného pohybu u vody a ve vodě. Dále je nárůst nejen dětských úrazů na kolech a koloběžkách, kdy dochází zejména v případech, kdy nejsou použity helmy, k vážným a fatálním úrazům. Proto bychom rádi upozornili na důležitost používání ochranných přileb.“

npor. Mgr. Pavel Bílý, velitel OPP Dobříš: „V poslední době jsou například velikým ,hitem‘ podvody prostřednictvím internetu, ať už se jedná o podvodné inzeráty, e-maily lákající na velké finanční částky nebo přeposílání kódů k platbám prostřednictvím facebooku i jiných sociálních sítí. Kolikrát se nestačíme divit, jak lehkovážně jsou někteří lidé schopni přenechat část svých úspor podvodníkovi. Bylo by dobré si uvědomit, že zatímco přijít takto o své peníze je velmi snadné, naopak velmi nesnadné je dopracovat se k pachatelům této mezinárodně organizované trestné činnosti, natož získat své peníze nazpět. Ani mně se takové e-maily nevyhýbají, ale prostě na ně nereaguji a mažu je, což bych doporučoval i ostatním.“

strž. Alena Kovaříková z MP Dobříš: „Bezdomovci. Poslední dobou je MP stále vytýkáno, že s těmito nepřizpůsobivými osobami nic neděláme. Občané však nevidí hlouběji do naší práce a neví, jaké úsilí a pomoc věnujeme těmto lidem, kteří pomoc výslovně odmítají. Zřetelným a dlouhodobým trendem se stává zvyšování agresivity některých občanů. Trvalou snahou městských strážníků je stále spolupráce s občany a maximální otevřenost, včetně poskytování informací, rad a další pomoci, za kterou jsme mnohdy nedoceněni a velmi často i uráženi. Od veřejnosti bych tedy ráda poprosila o trochu větší pochopení, úctu a toleranci k našim strážníkům a naší práci.“

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekStarostovy podzimní výzvy
Další článekZasloužené ocenění Jiřího Peška