Dobříšské listy vydávají manželé Frankovi více jak 25 letCD STUDIO – grafické a reklamní studio patřící manželům Frankovým spolupracuje s městem Dobříš již více jak 25 let při vydávání tištěné a dnes už i online formy Dobříšských listů. První číslo pod hlavičkou jejich studia vyšlo v říjnu 1995.


Jak vzpomínáte na první spolupráci s městem Dobříš a tvorbu prvních Dobříšských listů?

Spolupráce s městem byla za ta léta vždy příjemná a na dobré úrovni. Jsme rádi, že se společně podílíme na přípravě Dobříšských listů. Vždy jsme byli schopni se navzájem domluvit na obsahu a celkové podobě. Od samého počátku až do konce roku 2016 jsme na přípravě Dobříšských listů spolupracovali s jejich redaktorkou Jindřiškou Kastnerovou. Postupem času jsme se stali přáteli a vždy jsme oceňovali její profesionalitu, zkušenosti, nestrannost a odhodlání.

Jaký je postup zpracování Dobříšských listů?

Je pro nás důležité, aby čtenář dostal všechny informace v přehledné a čtivé formě. To samozřejmě obnáší práci několika lidí, kteří se na přípravě Dobříšských listů podílí.
V první řadě je to redaktorka. Nyní zastává tuto pozici paní Denisa Havlíčková, která má na starosti obsahovou stránku DL. Zpracovává příspěvky na dané téma, připravuje náplň jednotlivých rubrik, přijímá příspěvky od přispěvatelů – zastupitelů, městských odborů, občanů, škol, spolků a organizací. Dále je to korektorka, paní Erika Čapková, která před sazbou příspěvků provede pravopisnou korekturu textů.
Když jsou všechny příspěvky připraveny, jsme na řadě my. Naší prací je zpracování a výsledná podoba jednotlivých čísel Dobříšských listů. Graficky se upravuje text a fotografie tak, aby jednotlivé příspěvky a rubriky na sebe dobře navazovaly, aby byly příspěvky i jednotlivé stránky přehledné, aby se v nich čtenáři dobře orientovali.
S obsahem je potřeba pracovat, někdy musíme několikrát příspěvky posouvat a někdy se i poprat s místem, které na daný příspěvek nebo rubriku potřebujeme, a zrovna ho nemáme… Prostě upravit a dostat všechny příspěvky do připravovaného vydání.
Jakmile je toto úspěšně splněno, dostane redaktorka a korektorka k náhledu a připomínkám „první náhled“ DL. Připomínky a úpravy zapracujeme a po odsouhlasení finální verze připravíme data k tisku. Po vytištění jsou DL rozváženy na distribuční místa v Dobříši a Staré Huti.
Jak jistě víte, součástí Dobříšských listů je Nový směr. Ten přináší informace, zprávy a novinky ze Staré Hutě. Na jeho přípravě se podílí další dvě úžasné ženy, paní Kristina Váňová a paní Marie Guillennová. Paní Váňová je nejdéle aktivně působící redaktorka.

Jak se vyvíjela grafika Dobříšských listů? Úprava vzhledu vychází od Vás, nebo je na vedení města či redaktorovi?

Grafická podoba novin je na nás, ale samozřejmě se k podobě vyjadřuje i vedení města. Probíhají schůzky, kde probíráme představy nebo nové možnosti. Grafická podoba Dobříšských listů se také odvíjí od jednotného vizuálního stylu města a přizpůsobuje se aktuálním trendům. Stejně tak každé nové vedení radnice může k prezentaci města v DL přistupovat odlišně. Výsledek ale musí být hlavně příjemný pro čtenáře.

Co bylo a je nejtěžší na přípravě městského měsíčníku?

Co bylo nejtěžší? Možná začátky, kdy bylo vše nové. Když začínáte s novým projektem, tak většinou nejde vše tak hladce, jak si představujete, a je potřeba vychytat nedostatky a poučit se z chyb.
Co je nejtěžší? Nejde přesně říct, co je nejtěžší. Pokaždé je to výzva ☺. Máte určitý rozsah příspěvků, máte daný čas na přípravu, je potřeba dodržovat termíny, a s tím se musíte nějak popasovat, bez ohledu na to, zda je víkend, svátek nebo jedete na dovolenou.

Kdy a proč vznikla elektronická verze Dobříšských listů a kdo byl jejím iniciátorem?

Stránky s Dobříšskými listy na internetu vznikly poměrně brzy, hned jak se internet stal dostupným. Je pravda, že se jednalo o jednoduché stránky, které víceméně nabízely možnost stažení celých novin nebo přečtení jednotlivých stran. Současná podoba stránek, kde jsou kromě archivu i jednotlivé příspěvky v podobě, jak jsme zvyklí, byla spuštěna v roce 2017. Cítili jsme už nějakou dobu, že si DL zaslouží modernější vizuální stránku a čtenáři více možností. Například poskytnout přehledné vyhledávání a návrat v čase ke starším příspěvkům. Už byla otištěna spousta zajímavých článků, které je škoda zapomenout. Nápad vzešel z naší strany. Ve chvíli, kdy stránky byly téměř připravené, přišel nezávisle i impulz z radnice. Stačilo potom několik schůzek, kde se doladily vzájemné představy, a stránky se mohly spustit.

Pohled na tituly Dobříšských listů z minulých let je zajímavý. Jaký byl jejich vývoj z hlediska obsahu a počtu stran, nákladu, ekonomické stránky a návštěvnosti online verze Dobříšských listů?

Tak to je téma na dlouhé povídání. Zkusíme to vzít stručně. Vývojem DL procházejí stále a dnes se při pohledu na první čísla musíme pousmát. Noviny a časopisy jsme připravovali pro různé klienty, včetně úřadů obcí a měst. Během doby jsme zainvestovali a vybavili vlastní ofsetovou tiskárnu s knihárnou. Bylo nám líto, že Dobříš měla jen na kopírce vytištěných pár černobílých stránek A5. A tak jsme to zkusili změnit. Zvětšili jsme formát novin na A4, rozšířili rozsah stran, více stran = více informací pro čtenáře. Obálka byla tehdy dvoubarevná (to bylo v té době něco ☺). A hlavně se zvýšil náklad až na současných 3 500 výtisků. Postupem doby jsme přešli na křídový papír a plnobarevný tisk…
A co se týče ekonomické stránky, noviny jsou závislé na inzerci. Určitou částí se na financování podílí město Dobříš a obec Stará Huť, to ovšem na pokrytí všech nákladů nestačí.
Webové stránky DLonline.cz logicky doplňují tištěnou verzi novin a počet čtenářů každý měsíc stoupá. U tištěné verze se čtenářům dostává jedenkrát za měsíc souhrnný přehled o celkovém dění. Naopak u webových DL mají čtenáři možnost se kdykoli rychle dostat ke konkrétním příspěvkům, které je zajímají.

Máte nějak rozdělenou práci na Dobříšských listech mezi sebou a jak moc Vám zasahuje pracovní život do toho soukromého?

Shodnete se na všem a nenosíte si práci domů, nebo je to naopak?
Na přípravě se podílíme oba a málokdy se neshodneme ☺. I když v kanceláři sedíme kousek od sebe, stane se někdy, že až doma, v klidu, máme čas si promluvit o nějakém nápadu, vizi nebo problému… Práci si domů nosíme, někdy jen v hlavě, v myšlenkách, někdy třeba v kapse na flash disku, pokud zakázku nestihneme v práci dodělat.
Do týmu jsme letos přibrali i dalšího člena rodiny, naší dceru Lucku, která se při studiu vysoké školy podílí na chodu DL online a facebooku.

Vidíte v Dobříšských listech nějaký nevyužitý potenciál, na kterém budete chtít v příštích letech pracovat?

Limity se dají vždy posouvat dál. Myslíme si, že noviny poskytují to, co se od nich momentálně očekává, ale i co si mohou udržitelně dovolit. Na potřeby reagujeme průběžně. Kde ale vidíme potenciál, jsou webové stránky DL online. Velké množství příspěvků jedenkrát za měsíc může být na čtenáře najednou velký nápor. Některé příspěvky pak mohou zapadnout nebo ztratit svoji důležitost.

Co Vám za těch 25 let udělalo při práci na Dobříšských listech největší radost?

Musíme říct, že těch 25 let uteklo jako voda. Když porovnáme listy z roku 1995 s těmi současnými, je to samozřejmě obrovský rozdíl. Je vidět velký kus práce všech, kteří se na nich podíleli a podílí. Máme radost, když si můžeme listy po vytištění jako první prohlédnout, vlastně i zkontrolovat. Říct si, že je vše v pořádku a že se číslo povedlo. Ovšem nejvíc nás těší, že čtenáři mají o Dobříšské listy a o informace v nich neustále velký zájem. Stává se nám, že při rozvozu aktuálního čísla nám berou noviny natěšeně z rukou, ještě než je stačíme donést do stánku. To nás nesmírně těší a naplňuje pocitem dobře odvedené práce.

Dovolte nám, abychom na závěr poděkovali všem, kteří s námi během těch 25 let na Dobříšských listech spolupracovali. Za jejich pracovní nasazení, zkušenosti, profesionalitu, inspiraci a životní optimismus. Dobříšským listům bychom chtěli popřát hodně kvalitních, objektivních a zajímavých článků, a hlavně spokojené čtenáře.

Krásné prožití večera splněných přání, svátků vánočních a do nového roku 2021 vše nejlepší, hlavně hodně zdraví Vám všem přejí Petra a Stanislav Frankovi.

Shrnutí:

První číslo vyšlo v říjnu 1995 a mělo celkem 12 stran. Od roku 1996 do roku 1999 byla součástí DL příloha Novoknínského zpravodaje. Od roku 1996 dosud je součástí DL také příloha Nového směru obce Stará Huť. Na Dobříšských listech se za celou dobu podílelo 7 redaktorů a 2 korektoři. Nejdéle spolupracující redaktor – od roku 1996 doposud. Redaktor, který se podílel na přípravě DL nejkratší dobu – 1 vydání.
Nejrozsáhlejší číslo mělo celkem 50 stran vč. přílohy. DL změnily svou obálku 7krát. DL zatím vyšly celkem 277krát.

Reklama

Předchozí článekVánoce s Českobratrskou církví evangelickou v Dobříši
Další článekJsme velká rodina a fungujeme úplně stejně jako každá jiná. Čas na nudu u nás ale rozhodně není