Dobříš třídí a snižuje směsný odpadV loňském roce velká část měst hlásila nárůst směsného komunálního odpadu o 20–30 % z důvodu nouzového stavu spojeného s epidemií covid-19. Mnoho obyvatel zůstávalo doma, v těch nejpřísnějších týdnech jen na území obce, a tak řada z nás využila čas k pořádnému úklidu. Tím vzrostl odpad. K tomu se připojilo ještě vetší využívání zásilkových služeb a s tím související nárůst množství vyhazovaných obalů.

Dobříš byla ale v tomto ohledu výjimkou. Místo aby nám směsný odpad rostl, i přes vnější nepříznivé podmínky se podařilo udržet v rámci meziročního srovnání klesající trend, kdy ve srovnání s rokem 2019 za rok 2020 poklesl objem směsného komunálního odpadu o 0,4 %. Naopak vytříděný papír vzrostl meziročně o 5 % a plast dokonce o 37 %.

Čísla za první čtvrtletí tohoto roku ukazují, že Dobříš se v odpadech nadále zlepšuje.

Směsný komunální odpad dále klesl o 4 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2020. Objem vytříděného papíru pokračuje v růstu o 5 % a plastu dokonce o 7 %. I když už v loňském roce bylo patrné, že v Dobříši dobře třídíme, data za první čtvrtletí ukazují, že jsme schopni třídit ještě lépe. Celkovou bilanci odpadového hospodaření města zlepšila i odměna EKO-KOM za tříděný odpad, která za první čtvrtletí 2021 dosáhla rekordní výše 359 254 Kč. To je o téměř 70 tisíc Kč více než za první čtvrtletí roku 2020.

Co nás čeká v tomto roce? V současné době připravujeme instalaci dalších 5 biotejnerů k bytovým domům. Pro rodinné domy proběhne letos v létě distribuce kompostérů financovaných z dotace. Zakázku na tyto domácí kompostéry ve výběrovém řízení získala místní firma Nohel Garden. Letos také proběhne revize veřejných odpadkových košů s cílem optimalizovat tuto síť a snížit náklady na jejich svoz, které v loňském roce činily 1,3 mil. Kč. Ukazuje se totiž, že blízkost koše není příliš klíčová. V centru města se na několika místech často objevují odpadky, i když koš je jen pár kroků daleko. Úklid tohoto odpadu po nepořádných spoluobčanech ale platíme všichni. Ve světě si již řada měst uvědomila, že větší počet košů v ulicích větší čistotu města nezajistí. Té je možné dosáhnout jen větší osvětou a v některých případech i nezbytnou represí. Jak budeme mít město čisté a kolik nás to bude nakonec stát, je věcí každého z nás.

Děkujeme, že nad odpadem přemýšlíte a třídíte.

Starosta Pavel Svoboda
a místostarostka Dagmar Mášová

Reklama

Předchozí článekVzpomínky z karantény: Senioři, vyprávějte!
Další článekRybník Papež – lokalita pro aktivní odpočinek všech