Rybník Papež – lokalita pro aktivní odpočinek všechVážení spoluobčané, milí Dobříšáci,
rybník Papež tvoří přirozenou dominantu našeho města a řada obyvatel jej využívá pro aktivní trávení svého volného času. Bylo tomu tak před desítkami let, je tomu tak i nyní. Jeden zásadní rozdíl ve srovnání socialistické éry a dnešních dnů však existuje: zatímco dříve býval rybník a jeho okolí „erární“, po sametové revoluci se právem vrátil do majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld. Rybník je tedy soukromý a je nezbytné respektovat pravidla, která si vlastník pro svůj majetek stanoví.

Na začátku nového milénia byl rybník Papež hojně využíván rybáři, rodina Colloredo-Mannsfeld jej dlouhodobě pronajímala Českému rybářskému svazu za účelem hospodaření a využití ke sportovnímu rybolovu. Před několika lety se ovšem vlastník rozhodl hospodařit na Papeži výhradně sám a pronájem Českému rybářskému svazu byl ukončen. Možnost sportovního rybaření zůstala zachována, ovšem zájemci si musí pořídit zvláštní povolenky. Papež tak dnes vyhledávají ti rybáři, kterým vyhovuje lov systémem „chyť a pusť“, tzn. chodí za zážitky při zdolávání velkých kaprů či dravých ryb, ale po vyfocení na památku se s trofejním kusem rádi rozloučí a pustí jej zpět do rybníka.

Protože vody a břehy rybníka Papeže skýtají velký potenciál pro aktivní odpočinek, rozhodlo se vedení města jednat s rodinou Colloredo-Mannsfeld o možnostech, jak při respektování práva sportovních rybářů umožnit i ostatním obyvatelům města rybník a jeho okolí využívat. Já bych tímto rodině Colloredo-Mannsfeld a správcům jejich majetku rád poděkoval za to, že se k tomuto přání vedení města postavili pozitivně a mohli jsme společně najít dobrý kompromis. Jaká je tedy aktuální domluva?
Rybářsky nejatraktivnější a nejlepší lovná místa jsou na Papeži na severním břehu rybníka, tj. břehu, který sousedí se sídlištěm Větrník a novou zástavbou rodinných domů. Tuto lokalitu si přeje vlastník zachovat v současné podobě a umožnit zde rybářům nerušenou zábavu bez plavců a rekreantů. Naopak jižní břeh rybníka, v lokalitě okolo takzvané „Papežanky“ a pod „Kolem“, umožní vlastník využít všem, kdo se chtějí ve vodě osvěžit či relaxovat na travnatém břehu.

Vedení města se proto po dohodě s rodinou Colloredo-Mannsfeld rozhodlo znovu pro letní období oživit lokalitu všeobecně známou jako bývalá „plovárna“, nacházející se pod objektem Papežanky. Vzniklo zde nové dřevěné molo s malou písčitou pláží, které je určeno především rodinám s dětmi. (Dovolím si na tomto místě velmi poděkovat společnosti BIOS Dobříš a jejímu majiteli panu Petru Sevaldovi, který vzniku dřevěného mola velmi přispěl dodávkou a montáží materiálu.) V areálu „plovárny“ doplní město mobiliář, pro nejmenší děti opravíme pískoviště. V reakci na přání obyvatel města v rámci projektu „Tvoříme Dobříš“ budou opraveny nikoli pouze jedny schody do rybníka, ale hned dvoje, aby byl umožněn pohodlný a bezpečnější vstup do vody. Travnatou plochu bude město častěji sekat a udržovat ve stavu, aby zde v létě bylo možné volně rozložit deky či lehátka. Vedení města dále zvažuje, že v letních měsících zde bude v provozu malý stánek s občerstvením, ideálně na terase pod objektem Papežanky.

Milí Dobříšáci, rybník Papež a jeho břehy jsou pro naše město velkým bonusem, proto prosím, chovejte se nejen k němu samotnému, ale také mezi sebou vzájemně s respektem a zdvořilostí. Není samozřejmostí, aby soukromá vodní plocha byla vlastníkem poskytnuta k využití široké veřejnosti, a proto věřím, že budeme navzájem slušní a rybník a jeho pěkné okolí nám přinesou mnoho radosti.
Krásné letní dny přeje

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Reklama

Předchozí článekDobříš třídí a snižuje směsný odpad
Další článekTvoříme Dobříš 2020