Bilancování na ZŠ Dobříš, LidickáLéto je zde a s ním i konec školního roku – čas hodnocení. Děti přinesly domů vysvědčení se známkami a my můžeme začít hodnotit výsledky naší práce a úsilí.

Hodnocení je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Poskytuje zpětnou vazbu, je prostředkem k motivaci a usměrňuje žáka v jeho dalším snažení. Není jednoduché do jedné číslice shrnout pololetní práci každého žáka. Pro někoho je snadné získat samé jedničky, některým žákům se ani přes veškerou snahu nedaří tak, jak by si přáli oni sami nebo jejich rodiče. Smířit se s neúspěchem je těžké, zklamání může vést k rezignaci na další úsilí, a proto je velmi důležité povzbuzení ze strany učitelů i rodičů. Chceme, aby všichni žáci, i ti méně úspěšní, zažili úspěch v tom, co jim umožňuje jejich potenciál.

V letošním školním roce jsme opět nezaháleli. Zapojujeme se do soutěží, pořádáme projektové dny, výlety a vycházky, vyrážíme za exkurzemi či přednáškami. Proběhl plavecký výcvik pro žáky I. stupně, bruslili jsme, pasovali naše žáky prvních a druhých tříd na čtenáře, nacvičili divadlo pro naše spolužáky a rodiče. Dvakrát jsme přivítali rodiče a přátele na dvorku naší školy. Školní parlament připravil několik aktivit pro své spolužáky, konal se sportovní den pro žáky z blízkých podobně zaměřených škol v okolí, školili jsme se v rámci první pomoci. Také školní družina připravila nespočet akcí, kterými dětem zpříjemnila volný čas. O všech akcích informujeme na webových stránkách školy, facebooku či instagramu.

V devátém ročníku končí letos sedm našich žáků. Další tři žáci opustí školu již v osmém ročníku. Čeká je další vzdělávání podle osnov učebního oboru, který si vybrali. Do dalšího života jim přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů, a to nejen ve škole, ale i v osobním životě. Ať máte štěstí na dobré lidi kolem sebe!

V dubnu proběhl zápis do 1. ročníku, od září by naše škola měla být obohacena o čtyři nové prvňáčky. Na škole druhým rokem pracoval keramický kroužek, nově prvním rokem kroužek florbalový.

A co plánujeme na nový školní rok? Čeká nás rekonstrukce školního dvorku, kde bude vybudována venkovní učebna, workoutové hřiště a prostor pro pěstování bylin s vyvýšenými záhony. Stávající povrch dvorku bude nahrazen zatravňovací dlažbou Ecoraster a vzniknou zde také herní prvky pro menší děti. Rádi bychom obohatili nabídku kroužků pro naše žáky a především vybudovali zázemí pro žáky ze speciálních tříd, žáky s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Doufáme, že ten čas hodnocení společně zvládneme bez bouřlivých emocí. Buďme shovívaví, hledejme to dobré, co je kolem nás a v nás, nezapomínejme na pochvalu, kritiky a osočování je všude dost. Udělejte si čas pro vaše děti, zaslouží si to. Děkujeme vám za podporu a přejeme všem krásné, slunečné léto.

Michaela Fejtová Krajská
a Zuzana Matějů


Mořský svět

Dne 13. května žáci 7. a 8. ročníku navštívili Mořský svět v Praze, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací z několika oblastí. Nejvíce je zaujalo zjištění, že piraňa obecná bezdůvodně neutočí na lidi, jak často mohou sledovat v nejrůznějších filmech. Žáci dokázali získané informace využít v přírodopise, zeměpise, ale i netradičně ve fyzice, dozvěděli se překvapivou informaci o medúzách, které neplavou, ale vznášejí se ve vodě.
Všichni žáci a pedagogové si výlet náramně užili a těší se na další společné akce, které budou následovat.

Mgr. Martina Patriková, DiS.Předchozí článekIndiánský den ve 4. MŠ
Další článekExpedice ZŠ TRNKA