Úspěšné dokončení projektu „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Pražská (III/11628)”Město Dobříš úspěšně dokončilo stavební úpravy ul. Pražská v úseku od železniční tratě k čerpací stanici MOL. Plné otevření ul. Pražské proběhlo dne 1. července. V rámci realizace projektu došlo ke kompletní rekonstrukci a úpravě stávající komunikace a chodníkových ploch včetně vjezdů. Hlavní důraz byl kladen na zvýšení bezpečnosti chodců a bezbariérové úpravy chodníků. Současně bylo instalováno nové veřejné osvětlení splňující podmínky pro osvětlení krajské komunikace. Realizace projektu ve dvou dílčích etapách probíhala od 25. září 2023 do 1. července 2024 a celkové náklady akce města Dobříše dosáhly téměř 7,9 mil. Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu podpory investic pro rok 2024 ve výši 4,4 mil. Kč. Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě STRABAG, a. s., za zhotovení díla a všem dalším zúčastněním, kteří se na realizaci díla podíleli. Poděkovaní ještě patří majitelům sousedních nemovitostí za trpělivost a vstřícnost při realizaci projektu.

Za vedení města Dobříše
Mgr. Tomáš Vokurka, místostarosta,
a za odbor místního rozvoje
Ing. Markéta Samcová, projektová manažerkaPředchozí článekVelká rekonstrukce vodovodní sítě v ulici Nad Papežem
Další článekLéto v Dobříši: Tipy a doporučení radních města pro aktivní odpočinek