ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35: Školní akcepřed prázdninamiOlympijský víceboj – Odznak všestrannosti

Dne 31. května se ve Slaném konalo krajské kolo Olympijského víceboje, kterého se zúčastnilo 15 škol. Z okresního kola v Sedlčanech se na tento závod kvalifikovali čtyři jednotlivci: Václav Schneider (8.A), Filip Šantora (8.B), Vojtěch Melša (6.C) a Veronika Kočí (4.B). Na body postoupilo i naše družstvo, které nás reprezentovalo ve složení: Johana Kujanová, Nela Kšanová, Zuzana Kočí (všechny z 9.A), Sofie Laštovková 7.B, Vojtěch Melša 6.C, Filip Šantora 8.B, Václav Schneider 8.A, Alexander Nepožitek 9.B.

Závodníci ve Slaném startovali v pěti disciplínách: sprint na 60 m, skok daleký, shyby na lavičce, hod míčkem a vytrvalostní disciplína (běh na 1 000 m nebo dribling po dobu dvou minut). Naše nejmladší soutěžící Veronika Kočí vybojovala hezké 6. místo. Vojtěch Melša se ve své kategorii umístil na „bramborovém“ 4. místě. Nejstarší kategorii chlapců jsme kompletně ovládli. Na 3. místě se umístil Filip Šantora,
na 2. místě Václav Schneider a 1. místo patří Alexanderu Nepožitkovi.
Celé naše družstvo, které si nakonec vybojovalo 2. místo v kraji, si svým výkonem zaručuje okamžitý postup do celorepublikové soutěže. Všem našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Text a foto: Zuzana Kočí


Úspěch ve výtvarné soutěži

Naše škola se i letos zapojila do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Děti nakreslily a namalovaly mnoho vydařených obrázků. Ve školním kole jsme jich vybrali šest, které byly poslány do okresního kola. Milým překvapením pro nás bylo pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen výhercům do Kulturního domu v Příbrami.
V kategorii ZŠ1, žáci 1. a 2. ročníku, získal 1. místo Václav Křivánek – 2.C a 2. místo Eliška Honzíková – 2.C. V kategorii ZŠ2, žáci 3.–5. ročníku, patří 1. místo Alžbětě Petákové a Filipu Skálovi – 4.B, 2. místo Elišce Kofroňové – 3.A. Ohodnocena byla i skupinová práce žáků z 1.A. Děti získaly krásné 2. místo. Všem oceněným žákům gratuluji, přeji mnoho dalších úspěchů v jejich tvoření a děkuji za skvělou reprezentaci školy.

D. Červenková, foto: B. Borovičková


Projektový den na téma Finanční gramotnost

V pátek 24. května proběhl pro žáky 1. až 5. ročníku projektový den zaměřený na finanční gramotnost. Při jeho organizaci jsme využili dlouholeté členství naší školy v programu Rozumíme penězům. Celým dopoledním programem provázeli své mladší spolužáky žáci 9. ročníku, kteří měli připravené různé aktivity jako například směnný obchod, cizí měny, rozpoznávání mincí, nákup v kamenných i internetových obchodech, příjmy a výdaje s ozoboty, bajky ze světa finančnictví nebo kino se seriálem Bankovkovi. Velké poděkování patří deváťákům za jejich skvěle odvedenou práci a laskavý přístup k mladším spolužákům.

K. Sobotková, M. Rumlová
Foto: K. Sobotková


Divadelní představení

Ve dnech 3.–7. června jsme několikrát odehráli představení Korunní princ pro MŠ, žáky naší školy, žáky 2. ZŠ Dobříš, pro veřejnost a rodiče. Děkujeme rodičům za velkou podporu a pomoc při našem úsilí. Video z těchto představení naleznete na webu naší školy.

Za dramatický kroužek S. Doležalová, L. Petrlíková, foto: S. Doležalová


Postup do celostátního kola češtinářské olympiády

Obrovský úspěch zaznamenala žákyně 9.C Nina Kropáčková, která za Středočeský kraj postoupila do celostátního kola Olympiády v českém jazyce. Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Klub OČJ, z. s. Celostátní finále bude probíhat celý předposlední červnový týden ve Stráži nad Nežárkou. Ústřední kolo má charakter týdenního soutěžního soustředění. Soutěžící obou kategorií zde řeší celkem pět úkolů – dva se týkají gramatiky, dva úkoly jsou slohové, tematicky často vycházející ze společných exkurzí, a posledním typem soutěžního zadání je samostatný mluvený projev. Součástí finále jsou také různé exkurze na zajímavá místa v okolí. Nině moc gratulujeme a držíme palce.

Monika Cieślik


Sportovní kurz 6. ročníku

Sportovní kurz ve Štědroníně v termínu 27.–31. května se nesl opět v duchu olympijských her. Tento kurz byl zaměřen na podporu principů fair play, týmové spolupráce a posílení vztahů mezi žáky celého 6. ročníku. Nejprve byli žáci rozděleni do osmi týmů a každý tým měl svého mentora z řad deváťáků, který se jim snažil pomáhat a vést je k dosažení skvělého výsledku. Byli jsme svědky neopakovatelných momentů, kdy žáci projevovali spolupráci, odhodlání a vzájemnou podporu. Tyto chvíle přispěly k vytvoření nezapomenutelných zážitků a posílily kolektivního ducha. Chtěl bych vyjádřit velké poděkování všem žákům za jejich přístup a nasazení během celého kurzu. Rovněž bych rád poděkoval našim deváťákům za jejich roli mentorů a pomoc s organizací.

Text a foto: Petr Hlinka, vedoucí kurzuPředchozí článekZŠ Dobříš: Prázdniny a dovolená
Další článekPivní slavnosti na Dobříši