Zastupitelstvo schválilo klíčové body pro rozvoj města a posiluje regionální spolupráciBěhem dubnového zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které proběhlo ve čtvrtek 18. dubna 2024, byly schváleny důležité body týkající se budoucího rozvoje města.

V úvodní části zasedání byly nejprve schváleny informace z jednání finančního výboru. Následně došlo k řadě důležitých rozhodnutí, které ovlivní budoucí směřování města a jeho okolí.

Mezi schválené body patří závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2023, které přináší transparentní pohled na hospodaření města. Zastupitelé dále schválili rozpočtové opatření č. 1/2024, které je v souladu s finančními cíli města a směřuje k jeho dalšímu rozvoji. Byly rovněž schváleny návrhy na změnu územního plánu, včetně návrhu na zpracování změny územního plánu zkráceným postupem pro Scio školu a změnu využití pozemku p. č. 1193/1 Na Čihadlech, kde má soukromý investor zájem vybudovat Domov pro seniory „U lesa“. Zastupitelé rovněž schválili prodej částí pozemků pod stavbou lodžií v čp. 1026, 1027 a bezúplatné nabytí deseti pozemků situovaných pod komunikacemi od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále pak byly schváleny pozvánky na valné hromady VHS Dobříš a společnosti Dokas.

V rámci regionální spolupráce bylo schváleno Memorandum o spolupráci čtyř obcí (Dobříš, Svaté Pole, Rybníky, Daleké Dušníky) na propojení cyklostezkou. Tato dohoda představuje důležitý krok k posílení regionální spolupráce a zlepšení dostupnosti mezi obcemi.

Kromě schválených bodů zastupitelé rovněž zamítli žádost o schválení pořádání ohňostroje 14. 9. 2024. Videozáznam z jednání zastupitelstva je dostupný na YouTube.

Zpracovala DHPředchozí článekRozbor popelnic čp. 1240 a 1564
Další článekDobříšští hasiči