SPOLEČENSKÁ KRONIKAOznámení

Dne 29. června 2023 si řekli své ANO Jana a Miloslav Bečvářovi.

Vzpomínky

Dne 5. srpna 2023 uplynulo již 9 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Kalous z Dobříše. Kdo jste ho znali, věnujte mu svou tichou vzpomínku společně s námi.

Stále s láskou vzpomíná dcera Alena s rodinou

Dne 20. srpna 2023 uplynuly 2 roky od úmrtí naší maminky PhDr. Dagmar Žákové. 30. června 2023 jsme si také připomněli její nedožité 85. narozeniny. Děkujeme všem, kdo jí věnují tichou vzpomínku.

Děti Dana, Iva a Jaromír s rodinami

Kytičku na hrob pokládáme, s láskou a bolestí v srdci na tebe vzpomínáme.
Dne 14. září 2023 uplyne 22 smutných let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, skvělý trumpetista a hodný člověk pan Václav Hrabák.

S láskou vzpomíná celá rodina

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.
Dne 29. září 2023 tomu bude již deset let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček a pradědeček pan Josef Plevka z Dobříše.
Děkujeme všem, kteří jste ho znali a měli rádi, za tichou vzpomínku.

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Alena a dcery s rodinamiPředchozí článekTýden sociálních služeb
Další článekZdravíme z Dobříšku!