SPOLEČENSKÁ KRONIKABlahopřání

K životnímu jubileu diamantové svatby manželům Bálkovým přejí do další společné cesty životem hodně lásky a pevné zdraví syn a dcera s rodinami.

Dne 9. července 2023 oslaví životní jubileum 80 let pan Jindřich Jarolímek z Druhlic.

Pevné zdraví a štěstí přeje manželka,
syn s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

V srpnu oslaví 80. narozeniny
dobříšská rodačka paní Nataša Doláková.

Všechno nejlepší
a hodně zdraví přeje
její velká rodina.


Poděkování

Srdečně děkuji paní místostarostce a panu místostarostovi za blahopřání k mým 99. narozeninám a velmi děkuji panu starostovi za jeho milou návštěvu a osobní předání dárku.

Vlasta Fiřtová


Vzpomínky

Dne 6. června 2023 nás s velkou bolesti v srdci opustil náš kamarád, strejda a přítel Radek Soukup ve věku 44 let.

S láskou na něj vzpomínají Jana, Týnka, Jůlinka a Martina.

Jenom pár květů Ti můžeme na hrob dát a pak už jen postát a s láskou vzpomínat. Dne 29. června 2023 tomu bude 9 let, kdy nás navždy opustila naše milá maminka a švagrová paní Dana Šestáková z Dobříše.

Stále vzpomínají dcera Jana a švagrová Vlasta s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dotlouklo srdce, ztichl Tvůj hlas, vzpomínka na Tebe zůstává stále v nás. Dne 16. července 2023 tomu bude 8 let, kdy nás navždy opustil náš milý bratr a tatínek pan Karel Šesták z Dobříše.

Stále vzpomínají sestra Vlasta a dcera Jana s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. července 2023 to budou již 3 roky, kdy už není mezi námi náš dědeček, táta a manžel pan Václav Šafránek z Dobříše. Vzpomínáme a jsme smířeni.

Rodina Šafránkova

Dne 27. července 2023 uplyne 15 let, co nás navždy opustil pan Josef Novotný.

S láskou vzpomínají manželka Alena, děti Pavel, Pepa, Ála a zeť Petr s rodinou.

Dne 12. srpna 2023 uplyne 1 rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Pavel Hůla z Dobříše.

S láskou vzpomíná
manželka Marie,
děti Pavel, Petr a Gabriela s rodinami,
vnoučata a pravnouček.

Dne 20. srpna 2023 tomu bude již 9 let, co nás navždy opustil pan František Mašek z Dobříše.

S láskou vzpomíná manželka Jana, dcera Renata s rodinou a dcera Jana s rodinou.

Dne 20. srpna 2023 uplyne 10 let, co nás po těžké nemoci ve věku 82 let opustil pan Jaroslav Chrast z Dobříše. Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.

S láskou v srdci
vzpomínají manželka Marie , děti
s rodinami a ostatní příbuzní. Děkuji.

Dne 24. srpna 2023 uplynou dva roky, kdy nás navždy opustila moje manželka, paní Jarmila Tetivová z Dobříše. Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.

Manžel Jaroslav

Dne 24. srpna 2023 uplyne 15 dlouhých let, kdy nás navždy předčasně opustil náš milovaný syn, bratr, manžel a tatínek pan Miroslav Dušek z Budína.

S láskou na něj stále vzpomíná celá rodina.
Vy, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.Předchozí článekPrůběh školního festivalu School fest a poděkování
Další článekSummer Fest Dobříš – 21. 7. 2023