1.6 C
Dobříš
Neděle, 23 ledna, 2022

Společenská kronika – květen 2020

Blahopřání Před 100 lety, dne 6. března 1920, se narodil náš tatínek, ale i dědeček a pradědeček, pan učitel Cyril Velebil. Jako dlouholetý sportovec a...

Společenská kronika – duben 2020

V únoru oslavil krásných 90 let Ing. Josef Kaiser. Děkujeme za milá blahopřání zástupcům TJ Sokol Dobříš a bývalé starostce města, paní Janě Vlnasové. Manželka a synové. Dne 27....

Vzpomínka na Mirka Procházku

Sedmého března letošního roku odešel Mirek Procházka, mentor a spoluzakladatel Okrašlovacího spolku města Dobříše, který jej vzbudil z takřka klinické smrti, která nastala krátce po...

Společenská kronika – březen 2020

Vzpomínky Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby si každý vzpomněl, kdo Tě měl rád. Dne 4. února 2020 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil náš...

Společenská kronika – únor 2020

Vzpomínka Jí byly děti milejší, než všechny světa statky, jim dala věno největší, své zlaté srdce matky. Dne 31. ledna 2020 by se dožila naše milovaná...

Společenská kronika – leden 2020

Dne 2. ledna 2020 uplynulo již 16 let, kdy nás navždy opustila naše maminka Anna Zelenková, „Švadlena“. Dne 20. ledna 2020 vzpomene naše rodina sté...

Společenská kronika – prosinec 2019

Dne 7. listopadu 2019 oslavila své 89. narozeniny paní Květa Došková z Dobříše. Do dalších let jí přejeme moc zdraví a životního elánu. Syn Karel...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OmluvaV posledním vydání Dobříšských listů jsme ve vzpomínce na pana Josefa Kalouse nedopatřením uvedli chybné jméno. Rodině pana Kalouse i všem čtenářům se omlouváme. PoděkováníDěkuji...

Společenská kronika – červenec–srpen

Vzpomínky Dne 19. července 2019 by oslavil 90. narozeniny náš táta, pan Václav Hlaváček, mistr kominický z Dobříše. 21. srpna to bude 20 let, kdy...

Společenská kronika – červen 2019

Vzpomínky V tento čas si připomínám již 25. výročí odchodu mého manžela Ladislava Holase z Dobříše. A současně je to už i rok, kdy mě opustil...