SPOLEČENSKÁ KRONIKABlahopřání

Dne 29. října 2023 oslavila krásné 85. narozeniny paní Jarmila Veselá z Dobříše.

Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje dcera Jarmila s rodinou.


Vzpomínky

S velkou bolestí v srdci vzpomínáme na našeho kamaráda Radka Soukupa, který odešel dne 5. června 2023 nečekanou smrtí.

Vzpomínají na něj kamarádky Lucka
a Martina. P.S. Moc nám tady chybíš.

Dne 8. listopadu 2023 by se dožil pan Karel Houska z Dobříše 80 let. Současně si dne 29. listopadu 2023 připomínáme smutné dvanácté výročí od jeho úmrtí.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jana a syn Karel s rodinou.

Dne 28. listopadu 2023 to již bude 7 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří Kurc.

S láskou vzpomíná manželka s dětmi
a blízká rodina.

Dne 24. listopadu 2023 to bude už 5 let, co odešel můj milovaný bratr pan Zdeněk Kohoutek. Přátelé, vzpomeňte na „Dannyho“, trempa s dobrým srdcem a láskou k přírodě. Stále nám chybíš.

S láskou vzpomíná sestra Alena s rodinou.


Památka zesnulých

Listopad je měsíc, ve kterém vzpomínáme na všechny zemřelé. Uctíváme jejich památku, navštěvujeme kostely, hřbitovy i urnové háje. Památka zesnulých se slaví 2. listopadu a lidově se tomuto dni říká Dušičky. Je to svátek, kdy se římskokatolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se zdobí hroby, pokládají se květiny a zapalují svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa. Nezapomeňte tedy právě v tomto měsíci zavzpomínat na všechny blízké i vzdálené, kteří nás již opustili…Předchozí článekDen válečných veteránů
Další článekProvoz výtahu ve Středisku zdraví v Dobříšibude na šest týdnů přerušen kvůli nutné výměně