SPOLEČENSKÁ KRONIKAPoděkování

Děkuji vedení města za blahopřání a dárky k mému výročí 100. narozenin.

Vlasta Fiřtová


Vzpomínky

Před 50 lety, 2. července 1974, nás opustil ve 46 letech můj strýc pan Karel Klika z Dobříše. Byl dlouholetým šoférem u výkupu na Dobříši.

Za vzpomínku děkuje Jirka Klika, Stará Huť

Dne 5. srpna 2024 uplyne již 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Kalous.
Kdo jste ho znali, věnujte mu svou tichou vzpomínku společně s námi.

Stále s láskou vzpomíná
dcera Alena s rodinou

Dne 12. srpna 2024 uplynou již dva roky, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Pavel Hůla z Dobříše.

S láskou vzpomíná manželka Marie, děti Pavel, Petr
a Gabriela s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Dne 20. srpna 2024 to bude již 10 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček pan František Mašek z Dobříše.

S láskou vzpomínají manželka Jana, dcery Jana a Renata s rodinami a švagr Stanislav

Dne 24. srpna 2024 uplynou tři roky, co nás navždy opustila moje manželka paní Jarmila Tetivová z Dobříše. Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.

Manžel Jaroslav

Dne 25. srpna 2024 by se dožila 95. narozenin paní Alžběta Hůlová z Dobříše.

Stále vzpomínají děti Václav, Jarmila a Ladislav s rodinami

Dne 29. srpna 2024 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil pan Josef Hůla z Dobříše.

S láskou na něj stále vzpomínají děti Václav, Jarmila a Ladislav s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. DěkujemePředchozí článekZahradní slavnost pro seniory s Pečovatelskou službou města Dobříše: Den plný radosti a zábavy
Další článekDík náhradním rodinám