Ahoj, školko…Školní rok je za námi a ve 2. mateřské škole Dobříš bylo i druhé pololetí naplněno množstvím aktivit, které obohacovaly a doplňovaly školní vzdělávací program. V zimě se děti zdokonalovaly v lyžařském umění, před prázdninami v oblasti plaveckých dovedností. Po celý školní rok jsme se kromě pravidelného pohybového programu přihlásili i k celoročnímu projektu s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Pořádali jsme karneval, rej čarodějnic a pravidelná divadelní představení.
Měsíc květen se v naší mateřské škole nesl v hudebním duchu. Navštívili jsme pražské Rudolfinum, které jsme si celé prohlédli. Viděli jsme Dvořákovu síň, Sukovu síň i dílnu houslaře, kde se děti seznámily s tím, z jakých materiálů se housle vyrábějí a jak se jednotlivé části housliček nazývají. Zúčastnili jsme se také výchovného programu s názvem Hou, hou, housle jdou. Z hudby od profesionálního houslisty měly děti šanci poznávat úryvky písní, zazpívaly si, zatančily a dokonce si na housličky i zahrály. I letos děti představily své hudební dovednosti na májových slavnostech města.

V pátek 24. května jsme měli zvlášť významný den. Navštívil nás světoznámý houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Děti se na tento den slavnostně oblékly a s příchodem pana Svěceného nastala i slavnostní atmosféra. Díky předchozí návštěvě Rudolfina se děti mohly pochlubit svou znalostí jednotlivých částí houslí. Virtuos nám na vzácném hudebním nástroji předvedl své umění, ale i různé neobvyklé zvuky – vrzání dveří, bručení medvěda či pískot komára. Zahrál na housle obráceným smyčcem a ukázal i jiné kuriozity. Děti zaujal skladbou Ave Maria a Vivaldiho Čtverem ročních období. Na oplátku děti panu Svěcenému zazpívaly a zatančily. Na závěr setkání jsme se společně vyfotili. Za tento nádherný zážitek děkujeme.

Koncem května jsme přijali pozvání do ZUŠ Dobříš. Pod vedením pana učitele Petra Kafky jsme objevovali krásu dalších hudebních nástrojů, tentokrát klávesových a dechových. Pan učitel do malého koncertu zapojil i své mladší a starší žáky, což bylo pro naše děti velmi motivační. Těšíme se na nové dobříšské muzikanty z řad naši předškoláků.

S našimi budoucími školáky jsme se rozloučili v pátek 14. června na zahradě školy. Zahradní slavnost jsme společně připravovali již několik týdnů dopředu. Domýšleli jsme výzdobu, celkový scénář i zahajovací skladbu k nástupu našich předškoláků, aby žádné oko nezůstalo suché. Na tóny písně We Are the Champions od kapely Queen se každé z dětí slavnostně uklonilo a nastoupilo na úvodní pásmo písniček a tanečků. Počasí bylo spalující, a tak si Krejčík Honza děti usadil po úvodním vystoupení do stínu a začal je jednotlivě vyvolávat a slavnostně pasovat na školáky. Na závěr děti pronesly společnou přísahu a vyfotily se. Následovalo překvapení v podobě dortu a volná zábava. Atmosféru dokreslilo i pečení buřtíků. Věříme, že si to všichni dostatečně užili, a držíme našim budoucím školákům palce.
Přejeme krásné prázdniny a mnoho úspěchů.

Kolektiv 2. MŠ Dobříš

Reklama

Předchozí článekIntegrace veřejné dopravy na Příbramsku a změny týkající se Dobříše
Další článekZámek Dobříš ožil příběhy dobříšských sousedů