2. ZŠ Dobříš: Děti nám přinášejí energii a radostMěsíc duben byl v naší škole ve znamení nástupu alespoň části žáků do školy. Hned to bylo veselejší. Škola se rozezvučela hlasy a smíchem dětí. Činnost zahájila ranní i odpolední družina, konzultační kroužky anglického jazyka i skupiny žáků 9. ročníku, které se připravovaly na přijímací zkoušky na střední školy. Povedlo se uskutečnit několik projektových dnů pro žáky 1. stupně na téma robotika ve spolupráci s TECHAK Březnice. Do školy se vrátila část pedagogů, kteří už nejen distančně vyučují z některých učeben, ale také prezenčně učí. Někteří žáci 2. stupně docházejí dle potřeby i pětkrát týdně do školy a s pomocí pedagogů i asistentek se snaží zvládnout současnou situaci. Žákům zapůjčujeme notebooky, sluchátka, umožňujeme jim zdarma připojení k internetu.

V průběhu dubna proběhla on-line setkání s budoucími prvňáčky a 15.–16. dubna zápis dětí do 1. ročníku. Letošní čtvrťáci se rozhodovali, zda zasednou v září do sportovní třídy, a přijímali jsme také budoucí žáky 6. ročníku z okolních obcí. I na ty se těšíme a otevřeme pro ně další šestou třídu.

Slavili jsme společně několik úspěchů. Matěj Kočí, žák IX.C, obsadil krásné 1. místo v on-line soutěži Matematický klokan v rámci okresu a v patách měl další tři žáky 9. ročníku, Michaela Váchu, Marka Vlasáka a Josefa Doležala z IX.A. Také Patrik Počta, žák VI.E, se umístil v první desítce. V rámci hodin pracovní a výtvarné výchovy žáci plnili dobrovolnou „Velikonoční výzvu“, ale také soutěžili a sportovali na základě sportovních výzev. Nejen že je to bavilo, ale také se trochu rozhýbali po zimním lenošení. Celý duben se také nesl v duchu hesla „Ukliďme si Dobříš“, do čehož se zapojila řada našich žáků i s rodiči.

A na závěr jsem si nechala akci pro mne dojemnou a lidskou. Nazvali jsme ji „Zdravotníci nejsou bábovky“ a touto cestou chci nejen poděkovat paní učitelce Adéle Zbíral a paní Bojko, mamince našich žáků, ale všem našim žákům, rodičům, prarodičům, kolegům, ale i široké veřejnosti za krásné příspěvky a dárky v podobě pečených dobrot slaných i sladkých, plyšáků, dárků a krásných osobních dopisů lékařům, sestřičkám i pacientům nemocnice Příbram. Vážím si této akce, která nás spojila, a děkuji za odezvu, které se nám dostalo jak ze strany vedení nemocnice, tak jednotlivých zaměstnanců nemocnice i pacientů, ale i úplně neznámých lidí. Potěšilo nás to.
Přeji všem čtenářům slunečné jarní dny a pozitivní náladu ☺.

B. Pallagyová, ředitelka 2. ZŠ Dobříš


A opět je tu zápis

Na letošní březen připravili pedagogové naší školy on-line akce pro budoucí prvňáčky. Dne 11. března si mohli předškoláci zacvičit s panem učitelem Paulem a Cibochem, 17. března se zúčastnili akce s názvem Hravé učení, kde se během dvou půlhodinových bloků prostřednictvím webové kamery seznámili s prostředím školní třídy, luštili rébusy a vyzkoušeli si své dovednosti v grafomotorických cvičeních. V platformě MS Teams se sešla 25. března skupinka zvídavých budoucích prvňáčků, aby si společně vyzkoušeli, jak se budou učit ve škole matematiku. S veselou matematikou pomáhaly dětem nejen paní učitelky, ale i loutka myšky. Poslední akcí pro budoucí prvňáčky byla on-line beseda s vedením školy, kterého se účastnila paní ředitelka, zástupkyně pro 1. stupeň a paní učitelky budoucích prvních tříd. Rodičům byly zodpovězeny otázky týkající se chodu školy, vzdělávání žáků a nabídky mimoškolních aktivit. V průběhu měsíce března a dubna se také rodiče s dětmi mohli přihlásit k prohlídce školy, což řada z vás využila, a jsme za to rádi ☺.
Ve dnech 15.–16. dubna pak proběhl zápis do 1. ročníku, kterého se v hojném počtu zúčastnili nejen rodiče, ale i děti. Všichni přišli s dobrou náladou a odnesli si malý dárek. A my už se teď těšíme na nové prvňáčky.

Mgr. Jana Kvídová

Reklama

Předchozí článekVe 2. ZŠ jsme se zapojili do výzvy „Ukliďme si Dobříš“
Další článekDěti z 2. ZŠ Dobříš dojaly zdravotníky příbramské nemocnice k slzám