Šlechta v boji za českou státnost

54


Rodokmenová společnost Rodro z.s., a rodina Jerome Colloredo-Mannsfelda si vás dovolují pozvat na výstavu Šlechta v boji za českou státnost

  • výstava připomene akce české zemské šlechty z let 1938 a 1939, kdy v čase ohrožení vlasti nacismem její členové veřejnými prohlášeními plně podpořili svou zemi, národ a jazyk
  • na výstavě budou moci návštěvníci zhlédnout rodokmeny, informace o signatářích, jejich rodech, předcích, potomcích a dalších příbuzných
  • návštěvníci si budou moci mimo jiné také prohlédnout plné texty šlechtických deklarací a seznamy šlechticů, kteří je podepsali
  • výstava bude otevřena na zámku Dobříš také proto, že deklarace podepsali 4 členové rodu Colloredo-Mannsfeld mezi nimi i dědeček nynějšího majitele zámku Jerome Colloredo-Mannsfelda

Výstavu můžete navštívit od 5. 10. do 31. 12. 2018, a je zpřístupněna od úterý do neděle, 9.00–12.00 a 13.00–16.00. Vstupné 40 Kč.

Reklama