Klub předškolákůVážení rodiče,
jsme si vědomi, že vstup do první třídy je jedním z velice důležitých kroků v životě dítěte, ale i jeho blízkých. Proto zveme Vás, rodiče a budoucí prvňáčky, k nám do školy několikrát ve školním roce. A jak to u nás probíhá? V letošním školním roce v průběhu měsíce ledna navštívili naši prvňáčci své domovské mateřské školky. Cílem setkání bylo ukázat svým kamarádům ve školce, co už se naučili, jak vyrostli, ale hlavně pozvat své mladší kamarády na akci Hrajeme si na školu I. – 21. února 2019, a Hrajeme si na školu II. – 21. března 2019. Při tomto prvním setkání v naší škole jsou přítomni i rodiče. Při dalším setkání jsou rodiče nablízku. Děti výtvarně tvoří a současně se rodiče mohou zúčastnit informativní schůzky s panem ředitelem.

Jak probíhá klasický den u nás, mohou děti s rodiči vidět při Dnu otevřených dveří – 21. března 2019.

Zápis do prvních tříd dobříšských škol se bude konat ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna 2019 vždy od 13.30 do 16.30. Pro školní rok 2019/2020 předpokládáme otevření čtyř prvních tříd s počtem 92 žáků.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Doporučujeme i přítomnost dětí, které měly odklad nebo o něj budou žádat. Dětem, kterým u zápisu budou zjištěny grafomotorické obtíže, nabízíme desetitýdenní kurz Grafomotorické přípravky pod vedením speciálních pedagogů školy. Posledním setkáním před nástupem do 1. třídy je akce My se školy nebojíme I., II. v měsíci květnu a červnu již s paní učitelkami budoucích prvních tříd. Při druhém setkání proběhne schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Více lze najít na webových stránkách školy v Klubu předškoláka.

Za ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, Mgr. Eva Cacková

Reklama