Pestrá činnost školní družinyV současnosti plní školní družiny velmi důležitou úlohu v zájmovém vzdělávání a mají nemalý podíl na tom, jak se děti mladšího školního věku učí trávit svůj volný čas. Na naší 2. základní škole v Dobříši se snažíme, aby si děti nejen hrály, ale aby se hravou formou také něco nového naučily. Proto každý rok vymýšlíme pro děti nové téma celoroční hry a s tímto námětem pak v jednotlivých měsících pracujeme. Někdy cestujeme kolem světa a poznáváme světadíly, další rok si zkoušíme různá řemesla, pak se ponoříme do říše pohádek a stěhujeme se z pohádky do pohádky a letošní rok jsme se vydali za pokladem po hradech a zámcích.

V rámci tohoto celoročního projektu se snažíme děti blíže seznámit s některými českými hrady a zámky. Mnohé z nich děti znají třeba z filmových pohádek nebo je už někdy navštívily a na některé se v průběhu roku pojedeme podívat. Už jsme uspořádali výlet na hrad Karlštejn a chystáme se ještě na zámek Telč a Loučeň. Také se určitě půjdeme podívat na náš zámek v Dobříši. V průběhu každého měsíce zařazujeme do našich činností sportovní aktivity, výtvarné tvoření, hudební a hudebně pohybové prvky a také přírodovědné znalosti. Pořádáme např. rytířské turnaje, zpíváme písničky o hradech a zámcích a také jsme vyráběli modely hradů a vytvořili jsme z nich družinovou výstavu. Chystáme se ještě uspořádat maškarní ples v kostýmech rytířů a princezen. Zjistili jsme, že takto tematicky propojené činnosti děti víc zaujmou a víc si toho zapamatují.

E. Pletichová, vedoucí vychovatelka ŠD


Sportem ke zdraví

Sport je důležitou součástí života naší školy, a proto od 1. stupně nabízíme našim žákům nejrůznější sportovní aktivity, které letos začaly hned v září. Sportovní třída V.B absolvovala sportovně-turistický kurz v Nové Živohošti. Na podzim se žáci 4. a 5. ročníků účastnili okresního kola ve florbale. Vybojovali pěkné 3. místo. Další florbalové akce se zúčastnili žáci V.B. Odjeli 21. 12. 2018 na extraligový zápas Bohemians Praha – Mladá Boleslav. Děti si fandění a atmosféru florbalového zápasu velmi užily. Hned po novém roce žáci a žákyně 3. ročníku reprezentovali naši školu ve vybíjené. Okresní kolo se konalo v Březnici. Chlapci se umístili na 3. místě, dívky na místě pátém. V současné době se připravuje pro žáky 1. stupně pobyt na horách s lyžařským výcvikem. Děti pojedou 24. 2. 2019 do Malé Úpy v Krkonoších a už se těší na výuku lyžování.

Mgr. J. Kvídová

Reklama