Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnív pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 3 (bývalá ZUŠ, nově prostory MONETY) a okrsku č. 5 (bývalá jídelna, nově prostory Papežanky).

Místo konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1: Společenská místnost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443;

ve volebním okrsku č. 2: Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035;

ve volebním okrsku č. 3: Nový taneční sál Základní umělecké školy Dobříš (Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 230 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 4: Učebna 5. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613;

ve volebním okrsku č. 5: Prostory skautské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická čp. 1603 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 6: Učebna Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Reklama

Předchozí článekZastupitel Tomáš Helebrant: Lokálka a odpady
Další článekDotace pro vaše lepší bydlení