Úspěšný rok 2017Podle výsledků v letošním roce je vidět, že na zrekonstruovaném hřišti ve Staré Huti, s novým povrchem, se huťským házenkářům hraje dobře. Týká se to hlavně žaček, které se na jaře staly přeborníkem Středočeského kraje v kategorii mladších žaček a zúčastnily se přeboru republiky. I po podzimu jsou v čele soutěže s plným ziskem 8 bodů a skóre 82:23. Stejně suverénně vedou i kategorii koeduků (smíšené týmy ml. žaček a žáků), 10 body, z 5 utkání a skóre 101:44. Pouze starší žačky zatím na své soupeřky nestačí a jsou páté se 4 body ze 6 utkání, při skóre 73:107. I to je ale pokrok oproti loňsku. O zřejmé přitažlivosti a oblibě nového hřiště svědčí i zájem děvčat o házenou nejen z Huti, ale i z okolních obcí. Dokladem toho je také velká účast dětí předškolního věku v družstvu přípravky. Ty zatím soutěž nehrají. Bohužel zájem kluků o házenou je zatím tak malý, že nestačí na sestavení samostatného družstva žáků. Kompletní tabulky najdete na web. stránkách oddílu www.hazenastarahut.mozello.cz.
Blíží se konec roku a tak jak bývá dobrým zvykem bych chtěl jménem výboru oddílu poděkovat všem našim aktivním členům nejen za výkony na hřišti, ale také za to, co pro národní házenou ve Staré Huti letošním roce vykonali i mimo hřiště. Ať už jako hráči, trenéři, funkcionáři nebo pořadatelé společenských akcí. Je třeba si uvědomit, že svými výbornými výkony reprezentují a zviditelňují Starou Huť v rámci celé republiky. Snažíme se tím se i tak trochu revanšovat zastupitelům Staré Huti, v čele se starostou Petrem Dragounem, za všestrannou podporu našemu sportu a oddílu. Za tuto pomoc moc děkujeme. S poděkováním nelze zapomenout ani na rodiče žaček, kteří pomáhají – nejen jako skalní fanoušci – vytvářet výborné domácí prostředí, hlavně při jejich utkáních, ale také když je potřeba při dopravě na utkání a jinak.
Vzhledem k tomu, že jedná o poslední vydání Zpravodaje v letošním roce, přejeme všem členům a příznivcům oddílu NH i všem těm co nám pomáhají, krásné svátky vánoční, hodně sváteční pohody a do nového roku moc a moc zdraví, štěstí, radosti a úspěchů nejen při sportu, ale v životě vůbec.

Za oddíl národní házené Jan StambergPředchozí článekTříkrálová sbírka
Další článekSpolečenská kronika – prosinec 2017