Představujeme vám Městský úřad Dobříš – finanční odborMilí čtenáři Dobříšských listů,
náš seriál, ve kterém vám postupně představujeme jednotlivé odbory Městského úřadu Dobříš, se pomalu blíží ke konci. V říjnovém čísle se budeme věnovat finančnímu odboru, který přichází na řadu jako předposlední.

Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Dobříš je již 24 let Ing. Šárka Tomášková. Společně s ní na tomto odboru pracuje dalších 9 zaměstnanců. Jejich práce se točí hlavně okolo čísel ve všech různých podobách, okolo tabulek, účetních rozvah, faktur a upomínek.
Vedoucí odboru paní Šárka Tomášková kromě metodického řízení a koordinace činností finančního odboru spravuje rozpočtové prostředky města, řeší agendu týkající se rozpočtu, ekonomiky, účetnictví a financí města. Jako správce rozpočtu města Dobříše ve spolupráci s odbory MěÚ a vedením města vypracovává návrh rozpočtu, navrhuje rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, koordinuje zveřejňování povinných informací k rozpočtu.

Referenti pracující na finančním odboru MěÚ mají své činnosti rozdělené, a i když se každý věnuje jiné agendě, snaží se jako tým o maximální zastupitelnost. Máme zde referenta, který spravuje příjmové účetnictví, mzdovou účetní a personalistku, pokladní a výdajovou účetní. Jeden z pracovníků se věnuje veřejným sbírkám a místním poplatkům. Další pracovník má na starost oblast školství a příspěvkových organizací města. Na odboru najdeme také účetní věnující se dotacím a úvěrům, agendě spojené s majetkem města a peněžními fondy a v neposlední řadě zde pracuje referentka, která řeší vymáhání pohledávek města.

Finanční odbor má ve své náplni práce evidenci a proplácení faktur, vedení účetnictví, tvorbu rozpočtu, přípravu rozpočtových opatření, kontrolu plnění příjmů a výdajů v průběhu roku, průběžné podávání zpráv o hospodaření včetně zpracování závěrečného účtu a účetní závěrky. Úzce spolupracuje s externími auditory, kteří každoročně přezkoumávají hospodaření města. Spravuje místní poplatky (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek z pobytu). Mezi činnosti pracovníků tohoto odboru patří také vymáhání nedoplatků, pokut a v rámci pokladní činnosti – výběr peněz v hotovosti i bezhotovostní platby.

Právě nyní na podzim se řeší jedna z nejdůležitějších věcí – rozpočet města na nový rok. Co vše takový rozpočet města obsahuje za položky a jak dlouho trvá jeho sestavení, upřesňuje přímo vedoucí finančního odboru paní Šárka Tomášková: „Přípravě rozpočtu města na další rok předchází schválení střednědobého výhledu rozpočtu, který se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na minimálně dva roky následující po roce, na který se sestavuje rozpočet. Již v letních měsících a zejména během měsíce září probíhají jednání, která povedou k sestavení finančního rámce pro roky 2022 až 2024. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 se vychází z tohoto finančního rámce. Příprava rozpočtu je založena na úzké spolupráci vedení města a všech odborů a oddělení MěÚ. Sestavení rozpočtu města je poměrně složitý proces a zejména v současné době růstu cen a v situaci, kdy je velmi obtížné najít vhodné a spolehlivé dodavatele městských zakázek, je to ještě složitější.“

Jednotlivé kanceláře finančního odboru, včetně pokladny, najdete v budově radnice na adrese Mírové náměstí čp. 119, kancelář vedoucí je v 1. patře této budovy.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekKameny zmizelých položí Dobříš na počátku chanuky
Další článekZastupitelka Jindřiška Romba: Středisko zdraví, spol. s r. o.