O Brodcích, o slibech voličům a o vypovězení koaliční smlouvy

Ilustrační foto. Zdroj www.pixabay.com


My, níže podepsaní zastupitelé ze sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ, oznamujeme vypovězení koaliční smlouvy uzavřené dne 1. 11. 2018 mezi jedenácti zastupiteli města Dobříš zvolenými za sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ a strany ODS a KDU-ČSL. Hlavním důvodem jsou opakovaná porušení ústních i písemných koaličních dohod ze strany zastupitelů ODS a ze strany některých zastupitelů PRO DOBŘÍŠ v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří podnikají kroky umožňující budoucí zástavbu vybraných pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Brodce, s čímž zásadně nesouhlasíme.

V koaliční smlouvě jsme společně PRO Dobříš, ODS a KDU-ČSL deklarovali: „Budeme usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na ploše vlastnických podílů města.“ V roce 2020 koalice připravila plnění tohoto bodu při zadání změny č. 3 územního plánu. Avšak na jaře roku 2021 část koaličních zastupitelů z ODS a PRO DOBŘÍŠ chtěla zvrátit domluvený postup vyjmutí pozemků města v Brodcích z plánované zástavby návrhem předloženým na jednání Zastupitelstva města. S tímto jsme nesouhlasili a vyvolali jsme smírčí řízení v rámci koalice. Na smírčím řízení jsme dne 29. 4. 2021 uzavřeli společnou písemnou dohodu: byl domluven mechanismus pro zachování nezastavitelnosti pozemků v Brodcích v rozsahu vlastnictví města Dobříš a zadání územní studie. Potvrdili jsme si nezastavitelnost městských pozemků v Brodcích jako zásadní programový bod vzájemné spolupráce. Později se však zmiňovaná část koaličních zastupitelů přes výše uvedené skutečnosti necítila vázána ani koaliční smlouvou, ani písemnou dohodou ve smírčím řízení a činí přes náš nesouhlas kroky vedoucí k ponechání některých městských pozemků v Brodcích k zástavbě.

Proto jsme dne 17. února a opakovaně 28. dubna 2022 jako čtyři zastupitelé z PRO DOBŘÍŠ předložili na jednání zastupitelstva města návrh na vyhlášení místního referenda. Referendum mělo občanům umožnit, aby sami rozhodli, jak má být v lokalitě Brodců naloženo s pozemky ve vlastnictví města. Vyhlášení místního referenda zastupitelstvem bylo pro nás posledním možným východiskem z nastalé situace a jedinou možností, jak naplnit naše závazky a sliby voličům. Vyhlášení místního referenda však nebylo zastupitelstvem schváleno, mimo jiné kvůli postojům zastupitelů z řad koalice, kteří hlasovali proti – Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Tomáš Vokurka, Jitka Urbanová, Daniel Flígr a Adam Böhm.

Vyjadřujeme politování nad opakovaným porušováním uzavřených ústních i písemných dohod ze strany ODS a některých zastupitelů města zvolených za PRO Dobříš v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří, jak nám v září loňského roku sdělili, chtějí za ODS v příštích volbách kandidovat. Za této situace pro nás není jiné řešení, než vypovězení koaliční smlouvy, přestože jsme si vědomi, že za dobu naší koaliční spolupráce se podařilo realizovat mnohé z našeho společného programu ve prospěch občanů i města Dobříše. Ze stejného důvodu rezignoval Ing. Václav Bálek na členství v radě města.

Zároveň děkujeme Miroslavu Sochorovi, koaličnímu zastupiteli za KDU-ČSL, který vždy dodržoval slovo a přijaté dohody.

Respektování dohod, dodržování slova daného kolegům, partnerům a voličům nadále považujeme za hodnoty, které je třeba chránit a usilovat o jejich naplnění.

Jsme rádi, že vznikla občanská iniciativa, která shromažďuje podpisy občanů Dobříše za vypsání místního referenda, ve kterém sami Dobříšáci rozhodnou o využití městských pozemků v Brodcích a o další zástavbě okolní krajiny.

Detailněji se k historii „kauzy Brodce“ a k místnímu referendu vracíme na www.prodobris.cz.

Zastupitelé za PRO DOBŘÍŠ: Ing. Václav Bálek, MVDr. Jaromír Bláha, Romana Bodorová, Bc. Jana Vlnasová


Vážení přátelé Brodců, vážení občané Dobříše,

pokud se z Brodců stane příjemná a klidná část našeho města, nebude to díky, ale spíš navzdory aktivitám zastupitelů podepsaných pod příspěvkem „O Brodcích, slibech voličům…“. Hlavní nástroj, který má město pro definici hustoty zástavby, charakteru území a využití pozemků na Brodcích, je územní plán a územní studie. Poslední termín na schválení územní studie Brodce byl začátkem tohoto roku. Tento termín jsme stihli a jsme přesvědčení, že územní studie zachovává zelený a odpočinkový charakter oblasti a dále ho posiluje. Nakonec se můžete podívat sami, územní studii najdete na webu města zde. Zastupitelé podepsaní pod uvedeným příspěvkem ovšem dlouho zpracování územní studie zdržovali a blokovali a zaznívaly od nich návrhy jako vykoupit pozemky od stávajících majitelů (investice v řádu stovek milionů Kč) nebo výstavbu obstruovat a s majiteli se soudit (přestože platný územní plán označuje pozemky jako stavební).

Otázka tedy není, jak mají Brodce vypadat, ale jakým způsobem toho chceme dosáhnout. My jsme přesvědčení, že správná je taková cesta, která respektuje platné zákony, územní plán, hledá dohodu a dívá se na město koncepčně. Jsme proti postupu, který může město zadlužit na desítky let, který hrozí město vtáhnout do vleklých soudních sporů, který se odmítá podívat na Brodce jako na celek a který za jediné měřítko kvality života v Brodcích považuje to, jestli nezastavitelných pozemků bude 16 nebo 20.

V souladu s koncepčním rozvojem v Brodcích rada města schválila vybudování kanalizace. Tuto kanalizaci, která je naddimenzována pro všechny současné i budoucí domy v Brodcích, vybuduje na své náklady jeden z vlastníků stavebních pozemků v Brodcích, včetně přečerpávací stanice a dovedení přípojky až k hranici existujících chat. Toto řešení tedy do budoucna umožní napojení celé lokality na městskou kanalizaci. Po kolaudaci investor předá celé dílo zdarma městu. Toto je řešení, které pomáhá chránit přírodu v Brodcích, a navíc město nestojí ani korunu.

Poslední poznámka se týká výpovědi koaliční smlouvy. Zastupitele do září, kdy budou komunální volby, už žádné významnější rozhodnutí nečeká. Jediný dopad vypovězení koaliční smlouvy je, že to podepsaným dává možnost umýt si nad výsledným stavem ruce. Nakolik to je opodstatněné po 45 měsících koaliční spolupráce a 3 měsíce před koncem volebního období, ať posoudí každý sám.

Zastupitelé Adam Böhm, Daniel Flígr, Dagmar Mášová, Pavel Svoboda, Jitka Urbanová, Tomáš VokurkaPředchozí článekAutorské vyprávění Petry a Petra Třešňákových – ZVUKY PROBOUZENÍ
Další článekGenerál Bagration v Dobříši