Noví občánci v DobříšiVe čtvrtek 12. 5. 2022 přivítala paní místostarostka Dagmar Mášová ve výstavním sále Kulturního domu v Dobříši tyto nové občánky našeho města:
Benjamina Lišku, Zuzanu Voráčkovou, Amálii Dařílkovou, Lindu Gallovou, Viktora Neumanna, Kateřinu Korábovou, Anežku Bílkovou, Antonína a Václava Tomáškovy, Jonáše Kuthana, Pavlínu Zárubovou, Stellu Hillovou, Theodoru Slávikovou a Natálii Plechingerovou.


Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče,
vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let. Rodiče nově narozených dětí si však musí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na vítání občánků je možné nově od ledna 2019 stáhnout na webových stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů doručte nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem matrika@mestodobris.cz nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Reklama

Předchozí článekMěstská venkovní sportoviště budou v Dobříši zdarma
Další článekStředisko zdraví v Dobříši má novou jednatelku