Květen a červen ve znamení prevenceBěhem jarních měsíců se v režii městské policie uskutečnila řada preventivních akcí. Cílovou skupinou byly děti z mateřských a základních škol, rodiče a senioři. Jednalo se o akce, které informují o negativech internetu, šikaně či trestní odpovědnosti mladistvých a přibližují činnost Městské policie Dobříš z jiného úhlu pohledu. Účastníci měli možnost si vyzkoušet balistickou vestu, radiostanici, tonfu, tyč k odchytávání zvířat, analyzátor alkoholu v dechu nebo pouta. Dozvěděli se, že dobříšští strážníci disponují přístrojem AED – automatickým externím defibrilátorem, který dokáže v případě nutnosti zachránit lidský život.

Hlavním aktérem, na kterého se všichni účastníci těšili nejvíce, byl služební pes MP Dobříš – velký knírač Paganini Stanios. Děti se nejvíce ptaly, co všechno umí, jak často chodí do školy, jak často spí a co má k večeři. Ti velcí se pak dotazovali, k čemu je potřebný služební pes u městské policie, jaké jsou nároky na jeho přípravu, jaká je současná finanční hodnota tohoto služebního psa, jak často se provádí jeho příprava. Účastníci se dále dozvěděli o preventivním využívání služebního psa. Jedná se zejména o pěší pochůzky v lokalitách, kde nelze vystavět veřejné osvětlení, ale jsou tam objekty, které mohou být zájmovými pro různé nenechavce, parkoviště motorových vozidel, budovy školských zařízení, parky, kontroly nezavřených sklepů v sídlištní zástavbě.

Pak následovaly ukázky z praktického použití služebního psa. Téměř každého zajímalo, jak si služební pes dokáže poradit s osobami, které nechtějí dodržovat žádná pravidla a svým jednáním narušují veřejný pořádek. Modelové situace, při nichž jsme simulovali takovéto excesy, vycházely ze samotné praxe. V jednom případě to byl opilý muž, který zaútočil na psovoda tyčí, pak to byl muž, který vyhrožoval kolemjdoucím, že je pořeže kuchyňským nožem, a nakonec řidič ujíždějící před policejní hlídkou, který použije proti zakročujícím policistům střelnou zbraň. Paganini se vždy projevil jako nekompromisní zastánce zákona a hravě si s pachatelem poradil, za což vždy sklidil právem zasloužený obdiv.

Reklama

Předchozí článekZprávy z gymnastiky
Další článekPoliciáda 2019 – akce pro děti