Informace pro rodiče nově narozených občánků města DobříšeVážení rodiče,
vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let. Rodiče nově narozených dětí si však musí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky.

Přihlášku na vítání občánků je možné nově od ledna 2019 stáhnout na webových stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů doručte nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popřípadě zašlete e-mailem matrika@mestodobris.cz nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na matrice, případně je zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. čísle: 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agendPředchozí článekCelková rekonstrukce ubytovny na Větrníku jde do finále
Další článekK tématu místního referenda