Grantové příležitosti pro rok 2020Rada města vyhlašuje, na základě usnesení č. 4/30/2019/RM, grantové řízení z Grantového fondu města Dobříše pro rok 2020. Podle schváleného rozpočtového výhledu je předpoklad daňových a nedaňových příjmů ve výši 183 mil. Kč, přičemž příděl do fondu ve výši 2 % činí 3,660 mil. Kč.

Mezi vypsané programy patří zejména:

  1. Jednoroční grant na činnost pro sportovní nebo tělovýchovné organizace a organizace provozující volnočasové aktivity.
  2. Jednoroční grant na činnost pro kulturní a umělecké organizace. Je určen subjektům, které provozují celoročně kulturní či umělecké aktivity, např. divadelní, hudební, taneční, výtvarné, filmové a multimediální.
  3. Jednoroční grant na jednotlivé projekty (akce) realizované ve městě Dobříši ve všech oblastech, v nichž jsou granty udělovány.
  4. Jednoroční grant na podporu činnosti pro jednotlivce, kteří svou činností prezentují či propagují město Dobříš.
  5. Jednoroční grant na podporu činnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a péče návazných služeb napomáhajících sociální integraci.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti ve vyhlášeném grantovém řízení je stanovena do 30. dubna 2020.
Podrobné informace: www.mestodobris.cz/program-vypsanych-dotacnich-titulu-pro-rok-2020-poskytovanych-z-grantoveho-fondu-mesta-dobrise/d-478443.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka

Reklama