Duben je ve znamení velkého jarního úklidu Česka!Připojte se s námi k celorepublikové úklidové akci a „Ukliďme Dobříš“

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky v jeden den.
V Dobříši je sraz účastníků v sobotu 6. dubna od 9.00 hodin v areálu Jídelny HK, Part. Svobody 940 (naproti sádkám Colloredo-Mannsfeld). Zde také proběhne výdej pracovních rukavic a pytlů.
Lokalita úklidu je vyznačena v přiložené mapce na obrázku. Trasa vede po březích rybníka Papeže. Odtud máte možnost vydat se směrem k Brodcům a pokračovat s úklidem až na Trnovou a zpět. Po trase budou místa určená pro odložení uzavřených pytlů s nasbíraným odpadem (viz mapka), jejichž odvoz zajistí město Dobříš prostřednictvím společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

Registrace na akci

Kontaktní osobou za město Dobříš je Šárka Krůtová. Kolik osob se bude akce účastnit (jednotlivec, rodina, skupinka přátel, oddíl,…), zda budete chtít pracovní rukavice a pytel na odpadky získat od města a popř., nebudete-li na srazu dobrovolníků, v jaké části trasy se budete pohybovat, zasílejte na e-mail krutova@mestodobris.cz či (sms): 776 785 781.
Na akci se můžete registrovat také na webové adrese: www.uklidmecesko.cz/event/20341.

Kde budou vydávány pracovní rukavice a odpadkového pytle?

  • Rukavice a pytle vám budou vydány přímo na srazu dobrovolníků v den úklidu.
  • Rukavice a pytle bude možnost vyzvednout již před akcí, a to na Městském úřadu Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí – 1. patro (nad Penny Marketem) neboť se nebudete účastnit srazu dobrovolníků na stanoveném místě a na trasu se vydáte ze vzdáleného místa od místa srazu. I v tomto případě dodržujte prosím bezpečnostní pokyny.
  • Pořídíte si vlastní rukavice a pytel, neboť se nebudete účastnit srazu dobrovolníků na stanoveném místě a na trasu se vydáte ze vzdáleného místa od místa srazu.

I za jeden jediný den lze udělat velkou změnu, a čím více nás bude, tím bude změna větší. Pojďte do toho s námi 6. dubna!

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“ reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Reklama