Činnost Městské policie Dobříš za měsíc únor 2018Před přechodem pro chodce se 5 m nesmí stát.
Foto: Větrník před dětským hřištěm.

Z oznámení vybíráme:

1. 2. Nasazeny dvě „botičky“, TPZOV, v ulici Pražská u Bobcatu. Zaparkovaná vozidla na zeleni, na silniční vegetaci. Byl porušen lesní zákon.

2. 2. Stížnosti občanů na problémy s parkováním vozidel z ulice Pražská, u Jednoty. V místech je parkovací zóna. Chyběly karty do zóny nebo parkovací kotouče. Bylo zjištěno 15 přestupků. Vozidla byla zaparkována i v zákazech. Stížnost na parkování v zákazech byla i z Větrníku, kde bylo uloženo 11 výzev.

2. 2. Rušení nočního klidu, výtržnost v baru na náměstí. Uvnitř provozovny se měly nacházet dvě podnapilé osoby a obtěžovat ostatní hosty. Zásah proveden v součinnosti s PČR. Protože jedna z osob i přes opakovanou výzvu svého agresivního jednání nezanechala, byly použity donucovací prostředky.

3. 2. oznámila strážníkům úklidová pracovnice MěÚ Dobříš vandalismus, vytržený radiátor na veřejných toaletách. Bohužel nebyl zjištěn viník. Hlídka provedla fotodokumentaci a věc byla předána na úsek správy majetku MěÚ Dobříš.

4. 2. Volné pobíhání psů. Při kontrole skateparku bylo zjištěno volné pobíhání psů, což je nepřípustné. Návštěvní řád stanovuje, že na hřišti platí zákaz vstupu se zvířaty. Dále odchytávali strážníci volně pobíhajícího psa u České spořitelny, poté 8. 2. v ulici Tylova a 18. 2. v ulici Žižkova. Byly uloženy pokuty příkazy na místě a uhrazeny náklady spojené s odchytem psa (samotný odchyt stojí 250 Kč).

5. 2. Odstavené vozidlo. V ulici Pražská. Bez TK a emisí a povinného ručení. Postačila domluva s majitelem, který do dvou dnů vozidlo odstranil.

6. 2. Strážníci pomáhali. V ulici Mládeže upadl doma postarší muž a nemohl se sám zvednout. Hlídka poskytla pomoc.
Dne 6. 2. na nám. Komenského ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu řidič Fabie nestabilní jízdou. Bylo zjištěno, že muž měl zdravotní problémy. Byla mu zakázána další jízda.
6. 2. Při kontrole pastoračního centra byla nalezena injekční stříkačka. Místo bylo poté ještě důkladně prohledáno.

10. 2. Podnapilý muž, krev v obličeji. V ulici Pražská byl na zemi nalezen dobříšský občan. Byl převezen do příbramské nemocnice se zraněním, které si způsobil sám v podnapilém stavu.

13. 2. Slovní napadání a obviňování z krádeže dřeva. Stalo se ve východní části města Dobříše, kdy zmatený muž obtěžoval sousedy. Pohyboval se v mrazu a chodil po ulici téměř bez oděvu. Bylo zjištěno, že muž trpí psychickými problémy. Své jednání muž nebyl schopen ovládat a docházelo tím k ohrožení života jeho i ostatních, na místo byl přivolán lékař. Nemocný udával, že v domě má cizí osoby, nepotřebuje spát a další detaily, které neodpovídaly realitě. Pro halucinační, neovladatelné jednání nemocného byla nutná hospitalizace. Muž byl převezen lékařem do ON v Příbrami.

15. 2. Žádost pečovatelské služby o pomoc. Neotvíral jim klient z ulice Žižkova, r. 1934. Byt byl proto otevřen pracovnicí pečovatelské služby. Následně byl muž nalezen v koupelně na zemi, upadl. Pro svá zranění byl převezen do příbramské nemocnice.
15. 2. Podezření z krádeže. Oznámila žena z Mokrovrat. Synovi byly údajně odcizeny ze šatny ve škole hodinky a podezřelý je údajně spolužák. Žena sdělila, že událost bude řešit s PČR.

17. 2. V kašně u pošty měl ležet zraněný muž, ten byl poté nalezen hlídkou MP silně podnapilý ve vestibulu domu čp. 1240 v ul. Fričova. Byla přivolána rychlá záchranná služba, nutný odvoz do ON v Příbrami.

18. 2. V ulici Žižkova volně pobíhal jezevčík. Psa se podařilo odchytit strážníky za spolupráce pracovnice z útulku. Pes nebyl čipován, což je povinnost podle OZV č. 6/2015. Oba přestupky byly řešeny pokutou příkazem na místě.

19. 2. Krádež v prodejně drogerie v ulici Pražská. Jednalo se o nezletilé dítě, které odcizilo zboží údajně na příkaz starších nezletilých dětí. Případ byl předán Policii ČR.
19. 2. Nález staršího tlačítkového mobilního telefonu na Větrníku. Uložen na MP.

22. 2. U hřbitova hořely odpadkové koše. Bohužel vandal nebyl dopaden. Strážníci požár uhasili vlastními silami.

Přestupky chodců

Při výkonu služby strážníci pozorují, jak chodci přecházejí pozemní komunikaci mimo označený přechod pro chodce, či přesto, že podél komunikace jsou zřízeny chodníky, se pohybují po samotné vozovce.
Dle zákona o silničním provozu musí chodec užívat především chodníku. Nachází-li se blíže než 50 m přechod pro chodce, je chodec povinen ho použít. V opačném případě se jedná o přestupek.
Dle zákona o obecní policii je strážník v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona požadovat prokázání totožnosti a požadovat vysvětlení. Řešením přestupku je pokuta příkazem na místě do 2 000 Kč, případně oznámení přestupku do správního řízení a doložení důkazů.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP

Reklama

Předchozí článekDuben v Dobříšku
Další článekPsí útulek Dobříš – duben 2018