Celkové stavební úpravy v ulici U Slavie jsou hotovéVíce než půl roku trvaly stavební práce v ulici U Slavie v Dobříši. Ty zahrnovaly mimo rekonstrukci komunikace také opravy přilehlých křižovatek na obou koncích ulice (B. Smetany × Příbramská × Školní), ale také uprostřed (× Husova), úpravy vedlejší ulice (Husova), výstavbu nového chodníku a instalaci nového veřejného osvětlení. Tato nově opravená část města je nyní mnohem bezpečnější.

Stavební úpravy komunikace v ulici U Slavie realizovala společnost ZNAKON, a. s., v termínu od 2. 10. 2020 do 15. 4. 2021. V rámci stavby došlo nejprve k rozsáhlé obnově vodohospodářských zařízení. Dále byl téměř po celé délce ulice (331 m) vybudován nový jednostranný chodník z betonové dlažby a po obou stranách ulice vznikla nová parkovací stání ze zasakovací dlažby. Na západním okraji ulice a také uprostřed ní byly zvýšeny křižovatky z betonové dlažby, které mají za úkol hlavně zpomalit a zklidnit dopravu v této obytné zóně. Na opravenou vozovku byl položen nový asfaltový povrch a v celé délce ulice bylo obnoveno také veřejné osvětlení, kde bylo instalováno 13 ks nových lamp s úspornými LED panely.

Spokojenost s celkovou opravou ulice U Slavie vyjádřil vedoucí odboru místního rozvoje města Dobříše Ing. Miloslav Modlík, který měl stavbu na starost: „Stavební úpravy ulice U Slávie se myslím povedly. Na přípravě rekonstrukce se spolupodíleli obyvatelé této ulice, kteří v průběhu výstavby prokázali trpělivost a schovívavost.“ 

Podobně se při kolaudaci stavby vyjádřil také zpracovatel projektu Ing. Jiří Cihlář: „Já osobně jsem s realizací projektu spokojený. Původní projekt se hodně předělával podle přání obyvatel. V původním plánu třeba vůbec nebyl chodník a dodatečně se řešilo také zjednosměrnění ulice.“

Celkové náklady stavebních úprav činily 6,48 mil. Kč. Celkové náklady obnovy veřejného osvětlení, kterou realizovala společnost Dokas Dobříš, s. r. o., souběžně ve spolupráci s dodavatelem stavebních úprav., činily 469 tis. Kč.

Za vedení města se ke stavbě vyjádřil místostarosta Tomáš Vokurka: „Lokalita U Slavie byla několik let ve špatném technickém stavu, obzvláště po obnově vodohospodářské infrastruktury. Stavební úpravy nejen že vytvořily novou vozovku a parkovací plochy, ale jako klíčovou součást vnímám vznik pohodlného chodníku pro pěší, hojně využívaného při docházce do škol. Ačkoli kvůli výrazně nižším finančním možnostem města jsme museli zpomalit tempo oprav místních komunikací, na roky 2022 a 2023 jsou také v plánu stavební úpravy okolních navazujících ulic, zejména ulice Husova a Mánesova.“

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy – květen 2021
Další článekNa zámku Dobříš se uskuteční 1. ročník festivalu klasické hudby v čele s Jaroslavem Svěceným