Zprávy ze ZŠ LidickáVeletrh středních škol

Dne 18. září se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Veletrhu středních škol v Příbrami. Žáci, kteří se rozhodují o budoucím oboru po ukončení povinné školní docházky, se na veletrhu seznámili s nabídkou oborů mnoha středních škol nejen z Příbrami, Dobříše, ale i z dalších měst. Získali informace o přijímacím řízení, požadavcích na přijetí na daný obor a materiálech týkajících se středoškolského vzdělávání.
Pokud měli potřebu se informovat o nepřijetí, nezájmu pokračovat ve vzdělávání po ukončení základní školy, získali informace od odborníků.
Pro uplatnění žáků ve společnosti, v zaměstnání je potřeba poskytovat informace nejen o učení, ale také o dalších podmínkách k úspěšnému začlenění do společnosti.


Městské muzeum Dobříš součástí výuky

Dne 10. října se slavnostně otevíralo po rekonstrukci Muzeum města Dobříše. Se žáky jsme se rozhodli ho navštívit v průběhu výuky dějepisu.
Žáci vědí, kde žijí, kam jezdí do školy. S historií daného města, vesnice se potkávají každý den. Danou věc, sochu, obraz jsou málokdy schopni zařadit do historického období a události.
Návštěva muzea je jedna z možností k upevnění a procvičení učiva.
Při prohlídce expozice mnoho vystavených předmětů vyvolalo vzpomínky na vyprávění rodičů, prarodičů. S některými se žáci setkávají doma, ve svém okolí, aniž si uvědomují jejich historickou hodnotu.
Pan ředitel PhDr. Jan Michl, Ph.D., provedl část žáků po muzeu a vyprávěl o historických událostech týkajících se Dobříše.
Do výuky dějepisu bude možné začlenit návštěvu expozice muzea a besedy s panem ředitelem ke konkrétnímu historickému období a události.

Mgr. Eva BurešováPředchozí článekLesní škola Dobříš: První týdny ve škole
Další článekZprávy z 2. ZŠ Dobříš