Zprávy ze Základní školy LidickáProjektový týden aktivního občanství

V měsíci dubnu proběhl na ZŠ Dobříš, Lidická týdenní projekt s názvem „Týden aktivního občanství“. Aktivity, kterých se v rámci tohoto týdne žáci účastnili, spojoval jediný cíl: všechny měly pozitivní dopad na naše okolí, ať už ve škole, ve městě Dobříš, v Čechách, nebo kdekoli jinde na Zemi. Žáci 2. stupně si v rámci tohoto týdne vyzkoušeli praktický nácvik první pomoci, kterým je provedly zkušené lektorky z Přírodovědecké fakulty UK. Žáci 1. a 2. ročníku vytvořili piktogramy, kterými polepili jednotlivé místnosti školy. Piktogramy slouží k lepší orientaci žáků s PAS. Žáci 3. a 4. ročníku se vydali sportovat a pomocí aplikace „Pomáhej pohybem“ podpořili projekt „Divadlo a film nám pomáhá“ a žáci 5. a 6. ročníku si vyzkoušeli práci reportérů a natočili reportáž o tom, co by se dalo ve městě Dobříš vylepšit.
Zapojili jsme se také do úklidu ve městě Dobříš, který se každoročně koná na oslavu Dne Země.

Mgr. Zuzana Matějů


Dobronauti v ZŠ Dobříš, Lidická

Pravidelné preventivní programy pro žáky jsou důležitou součástí vzdělávání. Z tohoto důvodu velice vítáme, že nám byla již poněkolikáté nabídnuta finanční podpora z Fondu prevence kriminality města Dobříše. Díky tomu se totiž mohl uskutečnit na 2. stupni program Dobronauti: Na stopě.
Žáci společně rozplétali velký detektivní příběh, kdy došlo ke křivdám, ublížení a nepochopení a do kterého byly zamotané nejen děti, ale i jejich rodiče a učitelé. Společným cílem bylo pochopit různé motivy a důvody konfliktů, v jejichž důsledku potom ubližujeme dalším lidem.

Cílem programu bylo, aby si děti uvědomily, že je dobré se ptát, co se děje, a porozumět pak tomu, proč se druzí lidé nějak chovají. Dále, že není dobré někoho odsuzovat na základě prvního dojmu a také, že mohou ovlivnit, co se děje jim samotným i jejich okolí, že stojí za to nebýt nečinným a lhostejným a že je v pořádku říct si o pomoc, když už nevíme kudy kam.

M. Fejtová Krajská, školní metodik prevence


V naší družině se nenudíme!

Pěkné počasí nás hned začátkem dubna vylákalo na jarní výlet do zooparku Homole. Zde jsme se seznámili s mnohými zvířaty opravdu zblízka. Přivezli jsme jim spoustu dobrot, a tak jsme se svolením paní majitelky mohli zvířata krmit. Zaujali nás nejen jeleni a daňci, ale i mnoho domácích zvířat, a také pávi. Výlet jsme zakončili hrami na rozsáhlém hřišti, které je součástí zooparku.
Na další výlet jsme se rozhodli vypravit do lesoparku Litavka. Dobrodružství nám zajistilo velmi proměnlivé počasí – déšť, sníh i vítr byly našimi průvodci. Ale nenechali jsme si zkazit náladu! Rozdělali jsme oheň v krytém ohništi, pochutnali si na špekáčcích a vyrazili po naučné stezce, kde jsme plnili různé úkoly. I přes nepřízeň počasí se nám výlet líbil, a tak si ho určitě zopakujeme v některém z letních dní.
V rámci Dne Země jsme se věnovali didaktickým hrám a recyklaci. Dokázali jsme vytvořit dekorace ze skleniček, z CD i z papírových roliček.
Technické dovednosti, logiku i prostorovou orientaci jsme rozvíjeli v rámci MTU – stali se z nás stavitelé města i mostů.
Poté jsme se na celý týden přenesli do pohádek. V parku jsme hledali pohádkové bytosti, zkoušeli vyřešit hádanky i popletenou pohádku. Odměnou nám byla bábovka od Červené karkulky. Pohádky o dracích nás inspirovaly k vytvoření obřího draka. Na závěr týdne jsme si ozdobili perníkovou chaloupku. To jsme si pochutnali!

Vychovatelky ŠDPředchozí článekPoděkovánípro kolektiv pedagogů 2. MŠ Dobříš
Další článekZprávy z 2. ZŠ Dobříš