Základní škola Dobříš, Lidická 384Výlet do kočičí kavárny

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se zúčastnili výletu do Prahy. Naším cílem byla návštěva kočičí kavárny v centru Prahy. Nejdříve jsme se prošli po Karlově mostě, následovala procházka útulnými uličkami Prahy. V kočičí kavárně jsme si vychutnali výborné dortíky, horkou čokoládu nebo ovocný čaj. Jako bonus jsme se mohli pomazlit s přítulnými kočičkami, které se po kavárně pohybovaly. Počasí bylo skvělé, všichni si výlet náramně užili a rádi něco podobného znovu zažijeme.

Žáci II. stupně ZŠ Dobříš, Lidická


Projekt „Knihy patří dětem“

Knihy nám přináší mnoho nového, mnoho zajímavého, mnoho pěkného, někdy i smutného, a naopak i veselého. Probouzejí v nás fantazii a představivost, lásku, zklamání, těšení, radost, smutek… V knížkách objevujeme a poznáváme celý svět. Literatura a knihy provází žáky po celou dobu školní docházky. Přispívají ke kultivaci osobnosti, rozvíjí čtenářské schopnosti žáků a zprostředkovávají žákům umělecké zážitky prostřednictvím vlastní četby. Získané zážitky z četby děti obohacují. A protože je všeobecně známo, že děti v dnešní době mnoho nečtou, byl na naší škole vytvořen a realizován projekt o knížkách. Jeho cílem bylo propojení teoretických poznatků s praktickými, vytváření kladného vztahu ke knihám a literatuře, seznámení s různými knižními žánry i s možností využití školní čítárny a městské knihovny. V rámci projektu nás navštívilo divadlo Knihadýlko, probíhalo tutorské čtení, kdy starší žáci dohlíželi a spolupracovali na plnění úkolů mladších spolužáků spojených s čtením textu. Konala e čtenářská dílna, plnily se kvízy, žáci navštívili školní knihovnu i prodejnu knih na Dobříši, kde si každá třída zakoupila knihy dle výběru. Pod záštitou školního parlamentu pak žáci přinášeli na nástěnku v přízemí čtenářské listy svých přečtených knih. Díky tomu se mohli jejich spolužáci inspirovat ve výběru knihy pro domácí čtení. Věříme, že jsme díky projektu přispěli žákům k rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě.

Kolektiv ZŠ Dobříš, LidickáPředchozí článekZŠ TRNKA
Další článekZprávy z 2. ZŠ Dobříš