Základní škola Dobříš, Lidická 384Poděkování

Tímto chceme poděkovat Ing. Vladimírovi Janatovi, CSc., za finanční sponzorský dar. Díky tomu jsme mohly dětem zakoupit nové hry, hračky i didaktické pomůcky, které zpestří pobyt ve školní družině.

Vychovatelky ŠD


ZŠ Lidická v TV Nova

V pondělí 15. ledna vyrazili žáci s pedagogy autobusem směr Praha. Cílem se stal pražský Barrandov a televizní stanice Nova. Nevšední zážitky, prožitek všemi smysly a informace o tom, co práce v televizním zpravodajství obnáší. Tuto jedinečnou příležitost dostali žáci 2. stupně ZŠ Lidická s tím, že se jim naskytla možnost podívat se do prostor této televize. Na recepci se nás ujal moderátor Televizních novin Rey Koranteng a stal se naším průvodcem po studiích a zákulisí televize. Nakoukli jsme také do maskérny, kostymérny a stali se součástí režie v době, kdy probíhalo živé vysílání
Poledních Televizních novin. Na závěr prohlídky jsme se mohli zeptat na vše, co nás na práci v televizi zajímalo. Naše nevšední exkurze odstartovala projekt Média v našem životě, kterému se nyní v lednu a v únoru budeme věnovat.

M. Fejtová Krajská a žáci 2. stupně ZŠ Dobříš, Lidická


Zápis do 1. ročníku ZŠ

ZŠ Dobříš Lidická 384, vypisuje zápis do 1. ročníku ZŠ zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona a do 1. ročníku ZŠ speciální.

Čtvrtek 18. 4. 2024 od 12.30 do 15.30 hod.
ZŠ Dobříš Lidická 384, 263 01 Dobříš

Kontakt: 602 116 411, 722 929 365 – individuální dotazy

Co poskytujeme?

– klidné a podnětné prostředí, bezbariérový přístup
– méně početné třídy – individuální přístup ke všem žákům
– kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistentů pedagoga ve třídách
– možnost stanovení individuálních vzdělávacích plánů
– speciální pomůcky a metody práce
– zkušenosti se vzděláváním žáků s PAS, se specifickými poruchami učení a chování, s narušenými komunikačními schopnostmi
– exkurze, výlety, vycházky, projektové dny, soutěže, dny s různými tematikami, třídnické dny
– školní družinu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu
Žádosti lze podávat telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Co s sebou?

Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky.Předchozí článekDruhý ročník dětského divadelního festivalu základních škol School Fest
Další článekVšichni na lyže!