Aktuální vývoj opatření proti šíření koronaviru COVID-19Vedení města Dobříš sleduje aktuální vývoj situace a uplatňuje opatření, která se týkají snahy státu o omezení šíření koronaviru. Aktuální nařízení najdete na webu Úřadu vlády ČR: https://vlada.cz/.

Sumarizovaný přehled pokynů a organizačních informací týkající se našeho města:

 • Platí zákaz vycházení se stanovenými výjimkami cest do práce či pro nezbytný nákup, k lékaři apod., případně pro individuální pobyt v přírodě. Omezte na nejvyšší možnou míru kontakt s ostatními lidmi. Pokud už se pohybujete v blízkosti dalších lidí (na ulici, v obchodě, u lékaře apod.), zakrytí úst a nosu rouškou, respirátorem či šátkem je povinné. Díky aktivitě desítek dobrovolnic a dobrovolníků z Dobříše a okolí se v uplynulých dnech povedlo zajistit textilní roušky pro lékaře, hasiče, policisty, sociální pracovníky, seniory a mnoho dalších. Pokud ještě nemáte svou roušku či se vám již rozpadla, tyto pomůcky je nyní možné zakoupit v krámku Rukama nohama, Pražská 271.
 • Senioři nad 65 let věku mají vyhrazený vstup do obchodů v čase 8–10 hod. Mimo tyto hodiny jsou obchody přístupné pro všechny ostatní při dodržování povinného nošení roušek. Toto omezení se týká prodejen nad 500 m2, tedy prodejen Lidl a Penny Market. V Dobříši funguje služba pro zajištění nákupu a jeho donášku až domů – volejte tel.: 318 523 422, ve dnech po–pá 9–15 hod. Na této infolince si také můžete vyžádat textilní roušku, pokud ji ještě nemáte. Dobrovolníci na zajištění nákupu jsou organizovaní spolkem Junák – český skaut, středisko prof. Oliče.
 • Seniorům nad 70 let je doporučeno nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
 • Svoz odpadu probíhá dle harmonogramu. V současné situaci Dokas sváží pytle bez ohledu na označení štítky MESOH. Pokud máte vytříděný plast nebo papír, vyndejte ho v průhledných pytlích před dům v termínech svozu. Pokud potřebuje nové pytle, napište si o ně na e-mail: masova@mestodobris.cz, případně zavolejte na mobil 770 197 123.
 • Z rozhodnutí Státního zdravotního ústavu platí pro svoz odpadu z domácností, kde je jeden či více členů v karanténě, zvláštní opatření. Pokud jste v karanténě, pro zamezení manipulace s odpadem dalšími lidmi po dobu karantény, netřiďte odpad. Veškerý komunální odpad ukládejte do nádob či pytlů a bude vyvezen na skládku. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
 • Poštovní zásilky a veškeré dokumenty od veřejnosti lze vhodit do schránky, která je umístěna vpravo vedle vchodové mříže budovy č.p. 119 ze strany od autobusového nádraží. Platby provádějte bezhotovostně. Nevíte-li si rady, volejte ústřednu 318 533 311.
  Od pondělí 30. 3. 2020 jsou pro vyřizování úředních záležitostí po předchozí elektronické nebo telefonické domluvě vyhrazeny úřední hodiny pondělí 8.00–11.00 a středa 13.00–16.00. Vyřizovány jsou jen záležitosti občanů obcí správního obvodu ORP Dobříš.
 • Veřejná sportoviště, turistické informační centrum, městská knihovna, kulturní středisko, finanční úřad, sběrný dvůr Dokas i veřejné WC jsou uzavřeny.
 • Všechny školy včetně mateřských a školská zařízení jsou do odvolání uzavřeny – s výjimkou 5. mateřské školy Dobříš (Jeřábová 613, Dobříš), která bude v případě potřeby fungovat pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb anebo jsou pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, a to maximálně ve skupinách po nejvýše 15 dětech.
 • Středisko zdraví funguje v omezeném režimu. Využijte především možnost telefonické konzultace – telefonní čísla na lékaře jsou na webu střediska http://poliklinikadobris.cz/.
 • Česká pošta: od 19. března 2020 otevřeno pouze Po–Pá 8.00 až 16.00, od 21. března 2020 je zrušen víkendový provoz.
 • Pobočka Úřadu práce ČR funguje s omezeními. Více informací na www.uradprace.cz.
 • Osoby, kterým končí platnost občanského průkazu nebo řidičského průkazu po dni 1. března 2020, mohou tyto doklady užívat po dobu trvání nouzového stavu.
 • Jsou zrušeny svatební obřady i vítání občánků.
 • Ruší se tržní prodej dle tržního řádu.
 • Od 20. 3. 2020 je přerušen provoz nočních autobusových linek. Pro autobusy platí prázdninový jízdní řád na meziměstských linkách. Aktuální platný jízdní řád je uveden ve vyhledávačích.
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje denně aktualizuje údaje o počtech osob s pozitivním testem na Covid-19. Více na www.khsstc.cz.
 • Vzhledem k pokračujícímu nouzovému stavu se nebude konat veřejné jednání zastupitelstva, původně plánované na 2. 4. 2020. Jakmile bude znám nový termín, budete informováni.

Přihlaste se k informačním SMS a e-mailu, kterými město informuje o aktuálním dění. Přihlásit se můžete přes ikonu Hlášení rozhlasu na pravé straně úvodní stránky www.mestodobris.cz, přesná adresa je http://dobris.hlasenirozhlasu.cz/. Pomozte seniorům, pokud to sami nezvládnou. Tyto zasílané zprávy do velké míry nahrazují klasické hlášení místního rozhlasu, které na několika místech v Dobříši není dobře slyšet. Aktuální informace jsou také pravidelně zveřejňovány na webu a facebooku města.

Žádáme občany, pokud u sebe pocítí příznaky respiračního onemocnění (především horečka nad 37,5 ˚C, dýchací obtíže, kašel), aby zůstali doma, omezili kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, linku 155 nebo popřípadě krajskou hygienickou stanici – pracoviště Příbram, tel. 318 622 055.

Máte dotazy ke koronaviru?

Jako první zkuste virtuální sestru Anežku na speciálním webu ke koronaviru Ministerstva zdravotnictví ČR na koronavirus.mzcr.cz.
Aplikace funguje jako chatbot a na vaše dotazy odpovídá virtuální sestra Anežka. Aplikace má aktualizované informace každý den, takže poskytuje relevantní odpovědi na všechny otázky ohledně onemocnění COVID-19 a na témata s touto problematikou související.

Šíříme informace, ne paniku! na www.okoronaviru.cz.

To je motto webu, za kterým stojí tým odborníků na všechno, co s koronavirem souvisí (epidemiologové, infektologové, patofyziologové, biochemici, buněční imunologové i lidé specializovaní na pandemické krizové plány). Za úkol si dali fundovaně a srozumitelně informovat o viru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19, aby to pochopili všichni lidé v ČR.

Odpovědi na otázky z infolinky 1212

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky na speciální infolince ke koronaviru najdete na webu www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721.

Nově také fungují poradenské linky zdravotních pojišťoven

VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 000
OZP: 261 105 555
ZP ŠKODA: 800 209 000
ZPMV: 844 211 211
RBP: 800 213 213

Redakčně zpracováno

Reklama

Předchozí článekSlovo starosty města
Další článekZajištění nákupu pro seniory a další rizikové skupiny osob