Zprávy z 2. ZŠ DobříšPrvní dva měsíce školního roku

První dva měsíce školního roku utekly jako voda a náš školní program je nabitý a velmi pestrý. Kromě dní, které trávíme ve škole, se snažíme hodně pohybovat na čerstvém vzduchu. Třída V.A se například zúčastnila sportovního kurzu na Nové Živohošti, a děti se tak setkaly i s méně známými sportovními aktivitami a zažily spoustu dobrodružství. Některé z tříd využily příjemné počasí k turistickým vycházkám do okolí a poznali jsme i les díky akci Den s lesníkem. Mladší děti rozvíjejí své plavecké dovednosti v hořovickém bazéně. Připomněli jsme si také státní svátek Den české státnosti a máme další nové poznatky o naší historii. Děti ze třídy IV.C přivítal dobříšský zámek a podívali jsme se nejen do francouzského parku, ale i do krásné oranžérie a expozic o vodě a lesu. Prvňáčci a děti z přípravné třídy už umějí skvěle fungovat spolu jako třída, takže pro zpestření výuky se seznámili díky akci Bezpečný pes i s chováním psů. Jako každoročně spolupracujeme s dobříšskou knihovnou, která nabízí pro naše žáky půjčování knih a zajímavé literární besedy. Opět jsme byli úspěšní ve sportovních kláních. Velkou pochvalu zaslouží družstvo vytrvalostních běžkyň ve složení Karin Pončíková, Kateřina Tučková
a Tereza Strnadová (1.–3. třída), které získaly 1. místo na závodech v přespolním běhu v areálu Nového rybníka v Příbrami.

Mgr. Tereza Moslerová, třídní učitelka IV.C


Bezpečný pes

Dne 27. září k nám přijela vyškolená lektorka paní Cirkovská se svým pejskem Angel Star, aby se děti přípravné třídy a 1. ročníků seznámily nejen s psí stavbou těla, ale hlavně se naučily znát řeč těla, jeho mimiku a rozpoznat zvířecí varovné signály. Dozvěděly se, jak se správně chovat k cizím psům, které potkají na ulici (např. na vodítku v doprovodu svého pána, kdekoliv přivázaným, se psem bez pána či agresivním jedincem). Pomocí navození konkrétních situacích si osvojily techniky, které jim pomohou chránit důležité části těla při útoku, ale také jak takovému nebezpečí předcházet.

Iva Fišerová, učitelka přípravné třídy


Za svatým Václavem do parku

V pátek 29. září se IV.B vydala do parku, aby se věnovala odkazu Dne státnosti. Navázali jsme tak na hodinu českého jazyka, ve které jsme si přečetli text paní učitelky o svatém Václavovi, díky kterému jsme o této významné osobnosti naší historie zjistili mnoho informací i zajímavostí. Skoro všichni jsme také bez obtíží vyřešili doplňovačku, která měla prověřit, jak dobře dokážeme porozumět čtenému textu. Byli jsme pochváleni a připraveni vyrazit do parku.
Po cestě jsme sice nepotkali Svatováclavský dub, ten se nachází blízko Kladna, ale našli jsme si také statný dub a u toho jsme spočítali jeho obvod pomocí odhadu rozpětí paží čtyř z nás, kteří strom dokázali obejmout. Došli jsme k úctyhodnému číslu 2,5 m.
Následovala Svatováclavská stezka, na které jsme se nejen pořádně proběhli, ale ještě jsme u toho hledali otázky k tématu schované třeba v dutině stromu. Většině z nás se povedlo na nalezené otázky odpovědět a vyluštit tajenku, že svatý Václav je patronem naší vlasti. Nejrychlejšími byli Anežka Petřinová a Matěj Kortán, kterým jsme k jejich výkonu blahopřáli.
Po svačině jsme podle předlohy vytvořili opravdu povedené svatováclavské koruny ze všech možných přírodnin. Na závěr celé akce jsme se pokusili vyřešit logickou úlohu o převážení kozy, zelí a vlka, k čemuž byl můstek přes potok ideálním místem. Dopoledne se nachýlilo, a tak jsme se trochu špinaví, ale spokojení vydali zpět do školy na oběd.

Žáci IV.B s třídní učitelkou Zorkou Kusákovou


Nová informatika od 4. ročníku

Informatika u nás na 2. ZŠ Dobříš získává stále větší popularitu a stala se nedílnou součástí moderního vzdělávání. Děti se učí dovednostem, jako je kódování a algoritmizace, a postupně se seznamují s programováním.
Výuka informatiky je interaktivní a pro děti zábavná jednoduše proto, že se využívají moderní technologie a vzdělávací pomůcky, jako jsou například různé stavebnice LEGO zaměřené na robotiku, robůtky typu VEX 123 a VEX GO a další. Tyto stavebnice a roboti učí děti vytvářet, programovat a řešit reálné problémy. Výukové nástroje, které využíváme, pomáhají dětem zkoumat svět technologie a rozvíjet dovednosti, které jsou klíčové pro 21. století. Kromě samotného programování se v rámci předmětu informatika zdůrazňuje nutnost rozvíjet kritické myšlení, analytické schopnosti a týmovou spolupráci. Děti se učí, jak řešit složité úkoly a projektovat vlastní aplikace a hry. Výuka informatiky u nás není jen přípravou budoucích programátorů, ale je o rozvoji komplexních dovedností potřebných pro úspěch v moderním světě. Tím, že jsme dětem u nás ve škole nabídli možnost objevovat svět technologie a tvořit s ní, otevřeli jsme bránu k neomezeným možnostem a chceme se nechat novou generací inspirovat v oblasti kreativních a inovativních částí a součástí našeho světa.

Lucie Jindráková, MBA


Školní družina

Tento školní rok putujeme za českými hrady a zámky, a tak jsme v rámci tématu „zámek Červená Lhota“ přivítali podzim projektovým dnem nazvaným „Úkoly pro Zlatovlásku“.
Nejprve jsme si připomněli pohádku o Zlatovlásce, kterou jsme dětem přiblížili loutkovým představením. Poté jsme si vyzkoušeli plnění různých úkolů – zahráli jsme si hru na mravenečky při přenášení vajíček, sběru korálků a jejich navlékání, užili jsme si akční úkol „Dolij, ale nepřelij!“, kde si děti za slunečného počasí vyzkoušely přelévání vody, chytali jsme rybičky na pruty a hned je pouštěli zpátky do jezírka, stejně tak jako v pohádce Jiřík pustil kouzelnou rybu zpět do vody, tak jako Jiřík putoval krajinou na svém koni za Zlatovláskou, i my jsme se pouštěli na svých smyšlených koních přes překážky a cestou jsme čelili hádance, pod kterým šátečkem se Zlatovláska ukrývá. Těm šťastnějším z nás pomáhala při hádance kouzelná muška, ale skoro všichni zvládli úkoly bez nápovědy.
Nakonec na všechny děti čekal poklad s překvapením a diplom na důkaz splnění všech úkolů. A také kouzelná rybka pro štěstí, aby se každému lépe plnily úkoly i v životě.

Hana Lenhartová


Nová Živohošť

Sportovní kurz na Nové Živohošti byl plný sportovních zážitků. Každé ráno jsme začali rozcvičkou a pak následovalo otužování ve vodě. Po otužování jsme šli na výbornou snídani, potom byl dopolední program, který byl každý den jiný. Byli jsme na výletech, na paddleboardu, hráli jsme softball, lakros nebo běhali orientační běh. Pak byl oběd a po něm polední klid. Odpoledne zase patřilo sportu. Celý týden byl indiánský, a tak jsme po večerech vymýšleli pokřik, vyráběli indiánský oblek a měli jsme také táborák. Celý týden se mi moc líbil.

Gabriela Pöschlová, žákyně třídy V.A


1. místo v krajském kole!

Skvělé vítězství našich děvčat v přespolním běhu a zajištěný postup na republikové finále.

Mgr. Jana Pechanová
Předchozí článekZprávy ze ZŠ Lidická
Další článekZářijové zprávy ze Starky