SOU Hluboš: Program Erasmus na naší školeŠkola se tradičně zúčastňuje programu Erasmus+, který je organizovaný Evropsku výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu. Projekt naší školy je zaměřen na odborné vzdělávání a v rámci toho na mobilitu žáků. Během období září 2022 až říjen 2023 se této aktivity zúčastnilo 30 žáků napříč učebními a studijními obory školy. Každý účastník absolvoval 4týdenní stáž v zahraničí. Konkrétně na Slovensku, v Prešově.

Do našeho projektu jsme zařadili tato témata:
1. Demokracie a inkluze
2. Digitální dovednosti a kompetence
3. Ekologické dovednosti

Cíle, které byly pro projekt určeny:
1. Zvýšit úroveň odborné přípravy na naší škole začleňováním nových digitálních činností do výuky ve všech oborech. Rozvíjet u žáků profesní dovednosti s ohledem na ekologii.
2. Zlepšení studijních výsledků u žáků školy a snížení předčasného ukončování vzdělávání.

Vytýčené cíle byly konkrétně rozpracovány pro jednotlivé obory a reagují na potřeby školy a na potřeby rozvoje odborného školství. Ve spolupráci s partnery na třech středních školách v Prešově se nám tyto cíle podařilo naplnit. Žáci získali nové odborné zručnosti a dovednosti a v neposlední řadě i nové životní zkušenosti.
Na základě hodnocení dosažených výsledků, a především velmi pozitivní zpětné vazby účastníků projektu škola plánuje zapojení do programu Erasmus+ i v dalším období.

Ing. Oldřich PůlkrábekPředchozí článekAktualizovaná koncepce vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku: spojení sil mezi školami a neziskovými organizacemi
Další článekVýznamná výročí na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši v roce 2023