Aktualizovaná koncepce vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku: spojení sil mezi školami a neziskovými organizacemiV první polovině tohoto roku realizační tým projektu MAP spolu se zástupci škol a neziskových organizací ve vzdělávání aktualizoval analytickou část regionální rozvojové koncepce, takzvaný dokument MAP ORP Dobříš. Cílem bylo zjistit, zda nastaly změny oproti stávající koncepci a jak na tyto změny můžeme v území reagovat.

Na podzim jsme se pak zaměřili na revizi SWOT analýzy, tedy silných stránek vzdělávání v území, jeho slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které mohou kvalitní školství negativně ovlivnit. Ověřovali jsme také, zda stávající priority, cíle a vize odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám území. Toto vše bylo shrnuto a projednáno na společné konzultaci všech zapojených aktérů v půlce listopadu.

Následně pak byl aktualizovaný dokument MAP ORP Dobříš pro vzdělávání předán řídícímu výboru (hlavním aktérům v oblasti vzdělávání v území), který jej schválil 23. listopadu. V tuto chvíli tak máme aktuální rozvojovou koncepci pro vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku, podle které budeme i nadále spolupracovat.
Důkazem toho je, že většina členů řídícího výboru deklarovala chuť pokračovat nadále v nastavené spolupráci i v návazném projektu MAP IV od 1. prosince tohoto roku.

Za realizační tým projektu MAP Lucka Bubancová a Katka BoukalováPředchozí článekPrvní čtvrtletí školního roku za námi
Další článekSOU Hluboš: Program Erasmus na naší škole