14.3 C
Dobříš
Úterý, 24 května, 2022
Domů Blog

Dobříšské májové slavnosti 2022

Po třech letech se na Dobříš vrací májové slavnosti.

Věříme, že doba covidová je snad již za námi a těší nás, že vás můžeme pozvat na tradiční a oblíbené Dobříšské májové slavnosti, které se uskuteční předposlední květnovou sobotu 21. 5. 2022.

Na hlavním pódiu se opět představí dobříšské školy, sportovní oddíly a několik dobříšských kapel, vyznávající různé hudební styly, jako je swing, taneční hudba či rock.  Novinkou letošního ročníku je i další pódium na Dukelském náměstí, kde bude hrát celé odpoledne jihočeská dechovka. Letošní rok přijedou i zástupci partnerských měst z polského Wagrowiece  a francouzského Tonnerre. I jim dáme prostor, aby se vám představili v hodinovém kulturním programu.

Nebude chybět ani scéna a sportovní aktivity pro teenagery v Bike a skate parku v Lipkách. O atraktivní program se opět postará parta lidí ze spolku D-Fight. Pro nejmenší je připraven tradiční dětský program v parčíku u bývalého kina. Letos se k nám vrací Divadlo Studna s pohádkou, výtvarnou dílnou a zábavnými hrami. I pouťové atrakce budou, ale pozor, letos se přestěhují z náměstí na parkovišti u sportovní haly. Krásný kulturní program připravila Římskokatolická farnost Dobříš v kostele Nejsv. Trojice. Můžete shlédnout výstavu obrazů Miro Pograna, zaposlouchat se do varhanní hudby nebo absolvovat komentovanou prohlídku kostela… I muzeum rukavic Dobříš  v Kopáčkově domě chystá speciální program, v kterém představí divákům typické dobříšské řemeslo – rukavičkářství.

Hlavní hudební hvězdou letošních slavností je špičková kapela Monkey Business se zpěváky Matějem Ruppertem a Terezou Černochovou. Rockové pecky zahraje i místní parta muzikantů Los Fotros a až do půlnoci bude na pódiu řádit i skvělý brněnský revival band Kanci paní nadlesní. Z vlastní zkušenosti vím, že umí roztančit celé náměstí, tak snad se jim to podaří i u nás.

Vítanou součástí slavností je i řada dalších zajímavých doprovodných akcí, které si zaslouží vaší pozornost. Chtěli bychom vás upozornit alespoň na týdenní Divadelní festival ochotnických souborů v kulturním domě (13.–20. 5.) a na hasičskou soutěž, která se koná v neděli 22. 5. na Větrníku.

Vážení spoluobčané,

čísla covidové nákazy letí v posledních týdnech prudce nahoru. V Evropě, v České republice i v našem městě. Při jarní vlně jsme v Dobříši měli celkem 3 potvrzené případy. Nyní, v druhé půlce října, již počet infikovaných šplhá k druhé stovce. Každý z nás pravděpodobně už zná, nebo brzy bude znát někoho, kdo je covid pozitivní. S rostoucí nákazou se celá země více uzavírá, omezuje se provozní doba úřadů i restaurací, zavřené jsou školy, ruší se společenské i sportovní akce. Na jaře jsme infekci společně zvládli. Věřím, že společnými silami to zvládneme i nyní.

Prosím Vás všechny o vstřícnost a pochopení a děkuji Vám všem, kteří se snažíte denně uchovat co nejběžnější provoz našeho města. Epidemie působí komplikace všem: dětem, rodičům, učitelům, pracovníkům obchodů i restaurací, řidičům, úředníkům…, ale především lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům. Mysleme nejen na sebe, ale i na ostatní kolem nás. Přispět snížit riziko nákazy můžeme skutečně každý především důsledným nošením roušky, častým mytím rukou, omezením osobních kontaktů. Nic lepšího v tuto chvíli neumíme. Omezené obchody a služby potřebují náš zájem dnes více než kdy jindy. Podpořme místní obchody a restaurace.

Už nyní můžeme přemýšlet, kde a jak pomůže každý z nás, pokud se situace ještě zhorší. Využijme čas, který nám covid neplánovaně přeuspořádal, k zamyšlení. Jistě najdeme věci, které jsme už dlouho chtěli udělat jinak, které jsme odkládali, do kterých se nám nechtělo. Omezení kontaktů nejvíce dopadá na starší spoluobčany a děti. Zatelefonujte svým blízkým i vzdálenějším příbuzným. Určitě budou mít radost. Nyní je prostor spřádat plány do budoucna a chystat opatření, protože pokud se ani z téhle vlny nepoučíme, přijde nějaká další.

Přeji Vám všem pevné zdraví. Společně to zvládneme.

Pavel Svoboda, starosta

Masarykovo sanatorium Dobříš: hledáme brigádníky

Aktualizováno 27. 10. 2020:

Milí přátelé, s ohledem na neočekávanou vlnu solidarity se situací v našem zařízení Vám musíme s radostí oznámit, že kapacita brigádnických míst je aktuálně plně obsazena. V případě naléhavosti Vás znovu poprosíme o pomoc na tomto místě.
Moc moc moc děkujeme!!!!
Tým Masarykova sanatoria Dobříš

Hledáme brigádníky pro naše zdravotnické zařízení, kteří se budou chtít podílet na zajištění provozu, zejména technickou podporou našim zdravotníkům v současné krizové době.

Náplň práce:
  • podpora zdravotnického personálu – např. rozvoz jídel z kuchyně na oddělení
  • pochůzky dle potřeby
  • úklid společných prostor
  • pomoc v kuchyni
  • pomoc v prádelně
  • atp.

Na tuto pozici jsou běžně poskytované příslušné ochranné pomůcky jako jsou respirátory FFP2. Brigádník nepřichází do přímého kontaktu s pacienty. Konkrétní druh práce záleží na dohodě.

Vhodné i pro studenty!

Nabízíme:
  • krátkodobá i dlouhodobá spolupráce
  • časová flexibilita
Očekáváme:
  • odpovědné, spolehlivé a slušné chování
  • chuť pracovat a pomáhat v této těžké době

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem:
telefon: 318 541 253
e-mail: info@medi-help.cz

NOVÝ SMĚR – KVĚTEN

Zdroj foto: Pexels

Zprávy z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 4. 2022

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 835/33 o výměře 37 m2 za cenu 200 Kč/m2,
– záměr oddělení pozemků parc. č. 241/3 a 217/3 ve vlastnictví a v k.ú. Stará Huť dle předloženého geometrického plánu č. 1432-28/2021,
– kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a Správou železnic, státní organizací, IČ: 70994234, na koupi pozemku parc. č. 924/4 v k.ú. Stará Huť včetně jeho součástí a příslušenství, tj. zejména přístřešku autobusové zastávky za cenu 174 000 Kč,
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 16/2022 mezi Obcí Stará Huť a Brdy–Vltava, o. p. s., IČ: 27586481 se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš,
– počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022–2026 – 15 členů,
– Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram, IČ: 75030101,
– navýšení členského příspěvku ve Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska o 3 000 Kč na 18 000 Kč,
– Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027812/1 Stará Huť, Malostranská kNN p. č. 91/5 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035,
– Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027778/1 Stará Huť, Malostranská kNN p. č. 839/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035,
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči,

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí:
– rezignaci zastupitelů pana Oty Zikána a pana Lukáše Nováka; protože není žádný náhradník, celkový počet zastupitelů je 13.

Zastupitelstvo obce Stará Huť souhlasí:
– se zpřesněním geometrického a polohového určení hranic dle geometrického plánu č. 1476-11/2022 vypracovaném firmou Ing. Lockerová Klára, geodetické práce.

Diskuse:
– Starosta informoval o záměru rekonstrukce č. p. 178. Bylo provedeno zaměření objektu. Zastupitelé se po diskusi dohodli pro rekonstrukci na 4 bytové jednotky;
– starosta informoval o poškození střešní krytiny na obecním úřadu, aktuálně je vzorek na atestech, s ohledem na nižší životnost materiálu bude patrně efektivnější výměna střešní krytiny než dílčí opravy;
– starosta podal zprávu o postupu prací na rekonstrukci prostor bývalých kabin Rafanda a o nutnosti vybudování chodníku v ulici Knínská od křižovatky, kde je umístěný měřič rychlosti, k autobusové zastávce Knínská. Po diskusi bylo dohodnuto, že se nechá vypracovat studie na chodník a zároveň na parkovací místa u hřiště z ulice Knínská;
– dále starosta informoval o žádosti ukrajinských občanů ubytovaných ve Staré Huti na proplacení jízdného do školy pro děti a doprovod. Bylo dohodnuto, že jim budou zařízeny karty Lítačka s finanční výpomocí do konce června 2022;
– paní Váňová informovala, že kulturní středisko poslalo 20 000 Kč z výtěžku divadelního představení ve dnech 1. a 2. 4. 2022 na pomoc Ukrajině. Dále měla dotaz, zda pan Novák v souvislosti s rezignací na zastupitele bude dál zpracovávat obecní kroniku. Starosta odpověděl, že ano, zároveň poděkoval ochotníkům za velice kvalitní představení;
– pan Havelka se dotazoval, jestli bude obnoveno vodorovné značení na ulicích v obci. Odpověď starosty, že toto značení se bude dělat do 14 dnů.


Ochrana životního prostředí je prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec Stará Huť vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu.
Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v minulém roce. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení – 1338 kg – jsme uspořili 3,2 MWh elektřiny, 231,09 litrů ropy (pro lepší představu, to je spotřeba osobního automobilu na 3 398 km jízdy). Dále bylo uspořeno 123,91 m3 vody (spotřeba asi na 1 664 sprchování) a 0,74 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 1,01 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) 12,44 kg.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.


Očkování psů

V pondělí 16. 5. 2022 bude od 17.30 hod. MVDr. Linhartová provádět očkování psů před obecním úřadem.


Čáp

Ani letos čápi nezklamali a 31. 3. 2022 dva svedli boj o hnízdo. Výherce této bitvy už pilně buduje s partnerkou letní sídlo. Děkujeme panu Kulhavému za monitoring.


Významného životního jubilea se v měsíci květnu dožívají

paní Ludmila Sládečková, Marie Tellingerová a pánové Bedřich Jonáš, Rudolf Černý a Vladimír Kozohorský.
Srdečně blahopřejeme!


Klub důchodců

pořádá zájezd na zámek Veltrusy v sobotu 21. 5. 2022. Odjezd od kapličky je v 7 hod ráno. Poplatek je 300 Kč pro členy a 400 Kč pro ostatní. Přihlášky s poplatkem se přijímají každý čtvrtek v klubovně OÚ mezi 15. a 16. hod. do 15. 2. 2022.


Rozpis mistrovských utkání národní házené – květen 2022

Zveme Vás na zbývající utkání jarní části oblastního přehoru ročníku 2021/22 ve Staré Huti. Aktuální informace o všech zápasech, výsledcích, trénincích a další činnosti oddílu, najdete na webových stránkách oddílu www.starahut.mozello.cz.

1. 5. Čakovice
muži – 9.00, ženy – 10.15
14. 5. Spoje Praha
starší žákyně – 9.00, koeduci – 10.10, dorostenky A – 11.20, mladší žáci – 12.30, dorostenky B – 13.35, starší žáci – 14.45
15. 5. Spoje Praha
ženy – 10.00, muži – 11.15
4. 6. Řevnice
mladší žáci – 10.00, muži – 11.00, st. žáci – 12.20

Oznamujeme, že ve dnech 10.–12. 6. 2022 se na našem hřišti koná Mistrovství České republiky starších žákyň. Slavnostní zahájení bude 10. 6. v 10 hod. Těšíme se na hojnou účast fanoušků.


Kopaná

Zveme vás na tyto jarní fotbalové zápasy:

7. 5. TJ SK Jesenice B ml. žáci 14.30
8. 5. SK Tochovice st. přípravka 16.30
ml. přípravka 16.30
14. 5. TJ Sokol Dublovice muži 17.00
19. 5. TJ Tatran Sedlčany B ml. přípravka 17.00
21. 5. TJ Krásná Hora muži 17.00
22. 5. TJ Ligmet Milín st. přípravka 17.00
28. 5. 1 FK Příbram B f.a. ml. žáci 14.30

Květnové slovo starosty: Nejsme kulturní barbaři

Po dvouleté covidové pauze se konečně budou konat Dobříšské májové slavnosti. Na 21. května se připravuje pestrý program, kde najdou místo jak malí i velcí umělci z Dobříše, tak si budeme moci prohlédnout a poslechnout i někoho z větší dálky. Bude to velké a pestré.

Řada z nás si uvědomuje, že kultura k životu patří. Potřebujeme ji. Můžete být šikovní v práci, můžete být skvělá máma, můžete vynikat ve sportu, ale každý z nás zažívá pěkné okamžiky i s kulturou. Ať je to poslech oblíbené písničky, listování zajímavými fotkami, sledování filmu atd. V online době je vše jakoby na dosah. Na jedno kliknutí. Jenže skutečnému zážitku na živém vystoupení, skutečné návštěvě výstavy obrazů či skutečnému čtení pohádky od babičky se žádný display nevyrovná. Poslední 2 roky, kdy kulturní akce byly významně omezeny, vedly ke změně diváckého chování. Řada z nás si odvykla někam chodit, shánět vstupenky, čekat na vystoupení. Rád bych vám dodal odvahu. Zkuste se na koncert či jinou kulturní akci podívat osobně. I v Dobříši se jich v květnu koná celá řada. Umělec možná nebude tak dokonalý, jak ho znáte z vymazleného videa. Dostanete ale bezprostřední zážitek, s lidským výkonem i s lidskými chybami.

Známý čínský podnikatel, když se ho ptali, jak se má reformovat školství, řekl, že je třeba klást důraz na takové znalosti, které nás odlišují od strojů. A to je právě umění a podpora lidské tvořivosti. Proto držím palce všem, kteří kulturu nejen sledují, ale snaží se ji v rámci svých možností a talentu sami vytvářet. Ať už jde o první tahy štětcem na výtvarce, první taneční kroky či první tóny v hudebce, později roky pilného cvičení a nakonec třeba i vyprodané koncerty. V květnu budete moci v Dobříši okusit všechno tohle a ještě mnohem víc.

Co dál se děje ve městě? Máme tu už přes 150 uprchlíků z Ukrajiny. Téměř 50 dětí už chodí do základních škol. Děkuji všem, kteří pomáháte a přispíváte. Na Pražské ulici probíhají poslední dokončovací práce. V dubnu byla opravena křižovatka na Tyršově náměstí i rozbité místo pro přecházení před Spořitelnou. Krajská správa silnic postavila provizorní most přes Pilský potok, po kterém se bude jezdit nejméně do jara příštího roku. Dál se kope do hloubky na náměstí Komenského, tak aby byly obnaženy všechny sítě a bylo možné vytvořit správné podloží pro nové stromy. Čistily a čistí se ulice a začíná jarní údržba zeleně. A pokud pojedete od zámku na náměstí, na podzim vysázené narcisy a tulipány už kvetou. Na viděnou na Májovkách.

Pavel Svoboda, starosta

Carpe diem!

Vážení sousedé, máte v rukou květnové číslo DL a já navážu na svůj příspěvek z dubnového čísla. Bohužel válka na Ukrajině stále pokračuje. Na Dobříši máme 158 uprchlíků, z toho 48 dětí do 15 let.

Funguje adaptační skupina pro děti ve věku 3 až 6 let (pokud chcete zařadit další dítě, které přišlo s matkou z Ukrajiny, volejte na 770 197 123 nebo pište na masova@mestodobris.cz). Dvě starší děti navštěvují 1. ZŠ, 2. ZŠ navštěvuje 49 dětí z Ukrajiny. Celkem pět dětí navštěvuje gymnázium. Zápisy do mateřských škol a 1. tříd pro ukrajinské děti budou až na přelomu června/července, až bude známa volná kapacita po zápisu českých dětí do vzdělávacích zařízení. I když se šíří dezinformace, české děti mají opravdu přednost – zápisy jsou v řádném termínu, do škol už proběhly a do školek jsou začátkem května (ale o tom se jistě dozvíte na jiném místě DL). Dále probíhá pravidelné čtvrteční setkávání v Domě nad vodou, nejen v knihovně probíhají jazykové kurzy s výukou českého jazyka. V Centru dobrých lidí je kromě jazykových kurzů možné získat šatstvo a potravinovou pomoc. Příchozí uprchlíci jsou na Dobříši ubytováni v soukromí. Všichni doufáme, že nebude nutné ubytovat nikoho ve sportovní hale. Příliv lidí se snižuje, někteří se vracejí zpět na Ukrajinu, přeci jen tam ženy zanechaly své muže, rodiče, prarodiče, domovy. Někteří mají to štěstí, že se mají kam vrátit.

V sobotu 9. 4. na Dobříši a v neděli 10. 4. v Příbrami proběhla sbírka pro Charkov. Děkuji moc všem, kteří se zapojili, přinesli spoustu potřebných věcí. Velmi dojemné jsou momenty, kdy se senioři ptají, zda nevadí, že balík plenek je otevřený, nebo když maminka samoživitelka chce přispět a domlouvá si individuální předání, protože jí peníze přijdou až po skončení sbírky, sama má určitě málo, ale přesto chce přispět. V několika případech přišly celé rodiny, a když vám malé dítě dává hračku, je to hodně silné. Dárci z Dobříšska přinesli sunary, příkrmy pro děti, plenky, lahvičky, dudlíky, rýži, konzervy, těstoviny, krmení pro zvířata, hygienické potřeby. Děkuji vedení společnosti MEDI HELP Dobříš a vedení Oblastní nemocnice Příbram za množství tolik potřebného obvazového materiálu. Společnosti Bezedná miska za krmení pro psy a kočky. Vše se zabalí a označí a bude ukrajinskou charitou dopraveno do Charkova.

Co říci závěrem?
Po téměř dvouleté covidové izolaci se vše znovu „rozjíždí“. Konečně jsme skoro všude odložili roušky a už se zase poznáváme. Usmívejme se na sebe alespoň při pozdravu. Prodavačka za pokladnou, pracovnice pošty, úředníci většinou za naši špatnou náladu nemohou a možná jsou stejně „naštvaní“.
Je květen, vše kvete, voní, probouzí se k životu. Važme si každého dne a radujme se z přítomného okamžiku.

Dagmar Mášová
Autor foto: Dagmar Mášová

Celková rekonstrukce ubytovny v Dobříši za více než 31 milionů Kč je dokončena

Po více než rok trvající rekonstrukci proběhla kolaudační prohlídka, po které byla slavnostně přestřižena páska nově opravené dobříšské ubytovny. První prohlídky vnitřních prostor objektu a nových bytů se účastnili zástupci města, městského úřadu, Státního fondu podpory investic, zástupci firmy VISTORIA CZ a novináři.

Náklady na opravu dobříšské ubytovny činí celkem 31 305 394,10 Kč včetně DPH. Z toho 16 951 805 Kč včetně DPH bude pokryto získanou dotací ze Státního fondu podpory investic, 4 708 000 Kč včetně DPH z dotace získané ze Středočeského kraje a 9 645 589,10 Kč včetně DPH uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.

„Stavebními úpravami objektu vzniklo celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 sociálních bytů bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny takzvaných dostupných bytů. V rámci realizace vznikla také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby,“ upřesnil dnes po kolaudační kontrole místostarosta Tomáš Vokurka.

Takzvané sociální byty a ty budou přidělovány dle čl. 7 č. směrnice 2/2020. Rada města zároveň schválila, že rozdělení 14 dostupných bytů ve zrekonstruované budově čp. 1486 proběhne na základě doporučení sociálně-zdravotní komise, což v praxi znamená také vyčlenění části dostupných bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.
„Doba je turbulentní a my musíme umět reagovat na aktuální dění. Několik z dostupných bytů proto přidělíme uprchlíkům, kteří do našeho regionu přicházejí z válkou sužované Ukrajiny,“ dodal místostarosta Tomáš Vokurka s tím, že o konkrétních podmínkách a detailech bude ještě jednat rada města i členové sociálně-zdravotní komise.

Co vše se v rámci rekonstrukce na budově dělalo, upřesnil už v dubnových Dobříšských listech Mgr. Martin Švarc z odboru místního rozvoje MěÚ Dobříš.

Realizace celkové rekonstrukce budovy probíhala do 1. 3. 2021 do 6. 4. 2022. Zhotovitelem celého díla byla firma VISITORIA CZ.
„Celý projekt se velmi zdařil a věříme, že se nájemcům bude v zrekonstruovaných bytech líbit. Děkujeme za poskytnutí dotace Státnímu fondu podpory investic a Středočeskému kraji. Dále děkujeme firmě VISTORIA CZ za odborné provedení díla,“ dodala za dobříšský městský úřad projektová manažerka Ing. Markéta Samcová.

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Provoz přes Pilský potok na Pražské ulici je díky mostnímu provizoriu opět obnoven

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSUS) uzavřela začátkem února most ev. č. 114-017 na silnici č. II/114 přes Pilský potok. K tomuto rozhodnutí došlo na základě mimořádné mostní prohlídky, která zjistila vážné poškození konstrukce mostu s rizikem zborcení vozovky.

KSUS následně zadala požadavek na vytvoření projektové dokumentace pro havarijní sanaci mostu a jako vlastník a správce mostu zároveň pokračovala ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v přípravě projektu pro celkovou komplexní rekonstrukci mostu se zachováním jeho historických prvků.

Díky spolupráci města Dobříš, KSUS a dodavatelů se ve velmi krátkém čase nakonec podařilo úsek v místě takzvané dobříšské zmenšeniny Karlova mostu opět otevřít.

„Na stavbě mostního provizoria byly postaveny nájezdové rampy, u kterých byly provedeny statické zkoušky a také přes ně proběhla testovací jízda autobusu dopravce Martin Uher. Celé mostní provizorium, které jsme instalovali přes most
v Pražské ulici v Dobříši, bylo před spuštěním do provozu vystaveno i další zátěžové zkoušce, která proběhla bez problémů. V pátek 8. dubna se pak uskutečnil kontrolní den a mostní provizorium bylo spuštěno do provozu o týden dřív, než bylo v plánu. Děkujeme řidičům za trpělivost,“ uvedla tisková mluvčí KSUS Petra Kučerová.

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Referendum o Brodcích? Reakce: ANO, referendum o Brodcích i další zástavbě okolní krajiny

Čtyři zastupitelé z hnutí Pro Dobříš navrhli zastupitelstvu vyhlášení referenda o územním rozvoji a o Brodcích. Pro nesrozumitelnost otázek i z dalších důvodů zastupitelé v diskuzi referendum nepodporovali a navrhovatelé bod stáhli s tím, že ho předloží v dubnu. (V době uzávěrky DL nebyl ještě znám výsledek). Pro případ, kdyby zastupitelstvo referendum podle jejich představ nepodpořilo, oznámili záměr učinit tak „na sílu“ shromážděním necelých patnácti set podpisů občanů. V otázce referenda k zastavitelnosti Brodců předkladatelé 12–15 roků zaspali! Tehdy probíhalo projednávání územního plánu a byla správná doba pro referendum.

Dnes už je město v situaci, pro kterou musí najít co nejrozumnější východisko. Nelze jednoduše udělat soukromým vlastníkům ze zastavitelných pozemků zpátky pole. Podstatná část pozemků patří městu a tady panuje široká shoda na využití plochy o velikosti pozemků města k vytvoření relaxační a klidové zóny. Je tu zároveň příležitost, jak zkultivovat celou oblast Brodců, včetně stávající zástavby, čítající přes 50 nemovitostí, stavěných živelně bez jakékoli koncepce „salámovou“ metodou v různých obdobích. Řada z nich je trvale obývána. Likvidace odpadních vod je řešená lokálně septiky a jímkami s převažujícím stářím 30 a více let. Doplnění infrastruktury o městskou vodovodní a kanalizační síť by mělo pozitivní ekologické dopady. Stejně jako rekonstrukce komunikace v dezolátním stavu, která by se mohla spojit s vybudováním stezky pro pěší a cyklisty na trase Dobříš–Stožec. Na tyto účely by se mohla najít finanční podpora z některého z dotačních titulů, které se na tyto účely periodicky vypisují. Podstatnou část nákladů na vybudování infrastruktury však ponesou vlastníci parcel. Vydání stavebního povolení je dnes vázáno na její předchozí vybudování. I proto je dobré, že byla pro část lokality pořízena územní studie, která zabrání dalšímu živelnému vývoji v území, jak tomu bylo v minulosti.

Podle územní studie připadnou městu kromě plochy pro relaxační zónu i 4 parcely se stavební plochou. Nemělo by se však na nich zatím stavět. Jinak nelze s péčí řádného hospodáře postupovat, protože změna využitelnosti pozemků v ÚP ze zastavitelných zpátky na pole by byla znehodnocením majetku města. Bylo by to i proti jeho zájmům. Tyto pozemky budou majetkovou rezervou města a mělo by být možné je pouze směnit za jiné pozemky stejné kvality v dané lokalitě (pro získání ucelených relaxačních ploch) nebo v jiné lokalitě, bude-li to třeba například pro vybudování nějaké veřejně prospěšné stavby v zájmu města a nebude-li možné potřebné pozemky získat jinak.

Řešit složitou majetkovou problematiku jednoduchou otázkou v referendu není seriózně možné. Jako například otázka: „Souhlasíte, aby budoucí zastupitelstvo změnilo územní plán v lokalitě Brodce tak, že všechny pozemky budou nezastavitelné?“ Jaký bude výsledek? Kdo v Brodcích nic nevlastní, bude souhlasit. Že ale může město v budoucnu platit milionová odškodnění za znehodnocené investice soukromým vlastníkům, právníky, soudy, to už v otázce není. Budoucí zastupitelstva by byla omezena v rozhodování o některých záležitostech územního rozvoje. A hlavně by byli zastupitelé nuceni rozhodovat i proti svému přesvědčení a s vědomím, že mohou poškodit město, způsobit mu značnou majetkovou újmu, za což ponesou i osobní hmotnou odpovědnost. Ví někdo, co bude za dvacet a více let, o čem a v jaké situaci budou muset naši následníci rozhodovat? Ještě před třemi měsíci nikdo netušil, že v Evropě vypukne válka! Žijeme v zastupitelské demokracii a volby jsou tím nejférovějším referendem o programech kandidujících subjektů. Nechme rozhodnutí na voličích 23. a 24. září a nepřistupujme na populistické referendum pro zviditelnění se před volbami.

Jan Procházka, Tomáš Helebranta Markéta Čermáková, zastupitelé za ANO 2011
Autor foto: DH


ANO, referendum o Brodcích i další zástavbě okolní krajiny

Mrzí mne, že si tři dobříšští zastupitelé za ANO nepřečetli před minulým jednáním zastupitelstva podklady, a že to neučinili ani před tím, než začali psát polemický článek do Dobříšských listů.
Navrhli jsme otázku o Brodcích, na kterou by mohli občané v referendu odpovědět: „Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříše schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme pozemky v rozsahu pozemků ve vlastnictví města Dobříš ze zastavitelných ploch?“ Je pro zastupitele nesrozumitelná, jak píší? Opravdu jsme ale nenavrhli otázku: „Souhlasíte, aby budoucí zastupitelstvo změnilo územní plán v lokalitě Brodce tak, že všechny pozemky budou nezastavitelné?“, jak uvádí zastupitelé za ANO ve svém článku. Případné referendum o námi navržené otázce by vůbec nerozhodovalo o pozemcích soukromých vlastníků. Na těch lze výstavbě zabránit mnohem obtížněji, a to díky selhání předchozích zastupitelstev, která schválila v územním plánu na Brodcích výstavbu satelitního městečka. Nyní se jedná o to, zda tam ponecháme alespoň pozemky v rozsahu majetku města nezastavěné jako zelené plochy rekreační zóny.
Vynětí městských pozemků ze zástavby vnímají zastupitelé za ANO jako jejich znehodnocení. Je to pohled, který v pozemcích vidí cenu stavební parcely. Pak je tu druhý pohled, který v pozemcích vidí cenu zeleně a zemědělské půdy. Referendum by ukázalo, jakému z těchto dvou přístupů dávají přednost občané Dobříše.

Zarážející je také, že zastupitelé za ANO označují případnou petici občanů vedoucí k vyhlášení referenda, ve kterém by opět občané a nikoli zastupitelé rozhodli o dalším stavebním rozvoji města v okolní krajině, za prosazování záměru „na sílu“ a referendum samo považují za populistické. Svědčí to o tom, jak o demokratických procesech uvažují. Vystoupení několika zastupitelů (nejen za ANO) na minulém jednání zastupitelstva ukázalo, že se místního referenda bojí jako čert kříže.

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel a spolunavrhovatel místního referenda
o dalším stavebním rozvoji Dobříše

Z kontrolních dnů rekonstrukce náměstí Komenského a informace k dalším projektům města

Aktuálně město Dobříš realizuje jeden z největších projektů. Zahájena byla totiž celková rekonstrukce náměstí Komenského, kde od konce března probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců investora (město Dobříš), zhotovitele (firma Metrostav) i TDI (firma Publikon).

Stavební práce jsou zde v plném proudu a postupují podle předem daného plánu, na místě samotném i v přilehlém okolí tak panuje čilý stavební ruch.

Co se přímo na místě děje, upřesňuje místostarosta Tomáš Vokurka: „Na místě se postupně odtěžují svrchní vrstvy různých dlažeb, asfaltů, obrub atd. z celé plochy náměstí Komenského, materiál se odváží k likvidaci nebo recyklaci. A kope se dále do hloubky. Obnažují se všechny inženýrské sítě, tzn. rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace, telekomunikací. O některých dopředu víme, některé kabely a trubky jsou pro nás překvapením, protože nebyly v žádných plánech zaneseny. Tak například uprostřed plochy náměstí je velký betonový kolektor, který budeme muset z velké části odstranit, protože by překážel dalším pracím. Demontuje se staré veřejné osvětlení, spojkují se náhradní trasy elektrických kabelů. Bylo dohodnuto, že večerní a noční osvětlení prostoru bude instalováno na mobilní oplocení tak, aby nikdo ve tmě neklopýtal v průchodech pro pěší.“
V rámci stavby dojde po dohodě se specialisty také k archeologickému průzkumu lokality, což je povinnou součástí projektu.

Jaké další stavební práce se ve městě realizovaly nebo realizují:
• Hotová a vydlážděná jsou parkovací místa v ulici Za Poštou.
• Nová parkovací místa a nová vozovka se nyní buduje v lokalitě okolo kotelny za budovou polikliniky. Bohužel podloží zde je lidově řečeno „na blátě“, a bude tak nutná sanace, což znamená, že zde budeme ještě více bagrovat a více zpevňovat, což výstavbu okolo kotelny pozdrží.

„Prosíme všechny občany i návštěvníka města, aby se v blízkosti stavenišť pohybovali bezpečně. Dbejte zvýšené pozornosti a pokynů stavebníků, není radno se bezdůvodně přibližovat ke stavebním strojům či samotnému výkopu. Děkujeme vám za trpělivost,“ dodává místostarosta Tomáš Vokurka.

Zpracovala DH
Autor foto: DH

Noví občánci v našem městě

Ve čtvrtek 17. března 2022 proběhlo ve výstavním sále Kulturního domu v Dobříši vítání nových občánků našeho města.

Starostou Pavlem Svobodou byli přivítáni v Dobříši tito noví občánci: Amálie Gatnarová, Antonín Běhounek, Matyáš Pšenica, Jonáš Manďák, Mia Schwarzová, Dominik Švagr, Rozárie Vomáčková, Viktorie Mášová, Michael Prosner, Jonáš a Mikuláš Durajovi a Dominik Malčánek.

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše:
Rodiče nově narozených dětí si o účast na slavnostním přivítání občánků žádají sami. Zváni jsou poté na obřad pouze na základě vyplněné přihlášky, kterou je možné stáhnout na webových stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Zpracovala DH

Jindřiška Romba: Květen – v ideálním případě kvete všechno

Stromy i lidi. Dobrá nálada i radost ze života jako takového je tak nějak snáz dostupná. I slovo „změna” nemá až tak provokativní charakter, ale zkuste jej vyslovit v polovině ledna! Prostě květen je fajn měsíc.

Obce a města ožívají a setkávání se s lidmi je přece taky fajn… Tak jaké akce navštívíme? Připravuje se jich mnoho, i o tom jsou květnové DL. Ačkoli jde o akce různého typu, konané na Dobříši nebo v blízkém okolí, všechny jsou podstatnou součástí městské samosprávy, a ta je stěžněm řízení města. Odborným slovníkem řečeno: Péče o všestranný rozvoj svého území a uspokojování potřeb svých občanů. Normálním slovníkem řečeno: Na regionálním trhu nebo na/po dobrém koncertu či plesu se mnohé dozvíme, objasníme, probereme, vyřešíme… a mnohdy nás společně napadne něco, co bychom za jednacím stolem nevyšpekulovali. Osobní kontakt je VÍC než facebook. Sociální sítě umí báječně z komára udělat velblouda.

V našem městě máme spousty činných jednotlivců, skupin či spolků – což je SKVĚLÉ – a tak se velmi často stane, že některé akce se sejdou ve stejný den, či dokonce ve stejný čas – a to je zase ŠKODA – viz např. sokolský běh a výšlap města Dobříše do Brd. Proč nezačít akce různých pořadatelů LÉPE koordinovat. Dát jim přehlednost. Komunitní život a samospráva si vzájemně mohou velmi efektivně pomáhat. Dobříš je pospolité město, kde se téměř všichni známe, a koho neznáme, poznáme. Jak toho docílít? Na webu města existuje záložka s názvem Kalendář akcí. Tam mohou všechny spolky a organizace zdarma vkládat své termíny, na což často svými kapacitami nestačí. Můj návrh je: Mít na městském úřadu tzv. styčného důstojníka/důstojnici, který/á bude pravidelně pomáhat spolkům s marketingem a současně bude všechny organizace kontaktovat a ladit termíny. Abychom na Dobříši nejen nevěděli, kam dřív skočit, ale aby byly sportovní a kulturní akce rovnoměrně rozprostřeny v celém kalendářním roce ke spokojenosti všech.

Užijme/te si radost a sílu měsíce května. Ať už na zahrádce, v cyklistickém sedle nebo s dvojitým latté v kavárničce.

J. Romba, zastupitelka
Zdroj foto: archiv zastupitelky

Pozvánky:

Zdroj foto: www.pixabay.com

Cyklovyjížďka

Město Dobříš zve děti i dospělé na cyklovyjížďku „Kolem kolem Dobříše“, která je naplánována na čtvrtek 12. května 2022 od 17.30 hodin s výjezdem od radnice. Trasa bude cca 11 km.
Sledujte facebook města, v případě velmi nepříznivého počasí by byl termín posunut na jiný den.

Slavnostní vyhlášení dubnové výzvy 10 000 kroků

Město Dobříš zve na celorepublikové i místní slavnostní vyhlášení dubnové výzvy 10 000 kroků pro zdraví. Přijďte se podívat na nejlepší chodce a běžce této výzvy v sobotu 14. května 2022 od 14.00 hodin do anglického parku zámku Dobříš.

Tvoříme Dobříš 2022

Vítězné projekty participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2022 jsou známy již od 21. března, kdy bylo ukončeno hlasování a stanoveno pořadí projektů. Celkové výsledky byly zveřejněny v dubnovém vydání Dobříšských listů, ale pro osvěžení uvádíme: 1. místo „Pumptrack Dobříš“ 437 hlasů (navrhovatel projektu Jaromír Boubal), 2. místo „Barevné hry na chodník“ 233 hlasů (navrhovatelka projektu Lucie Roušalová).
První schůzka s navrhovateli za účasti koordinátorů projektu Tvoříme Dobříš a zástupci odboru správy majetku města proběhla 5. dubna na místech, kde mají být vítězné projekty vybudovány. Nyní budou projekty rozpracovány, zadány práce a proběhnou i další jednání za účasti navrhovatelů, ale i zpracovatelů.

Antifetfest 2022

Letos se opět město Dobříš přihlásilo jako místní organizátor do Antifetfestu aneb Jde to i jinak! 2022. Jedná se o soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů. Za město Dobříš byl do hlavního kola odeslán snímek „Sebeláska“ vytvořený tvůrčí skupinou Osssáci ze STARky (Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35). Snímek je zaměřen na to, jak sami sebe vnímáme a jak moc se necháme ovlivnit názory ostatních. Snaží se apelovat na diváky, aby si uvědomili svoji cenu a nezatěžovali se tím, co si o nich myslí okolí, a že v každém z nás je něco krásného a i z „vad“ se dají udělat přednosti (zdroj: přihláška tvůrců snímku). Osssákům přejeme hodně štěstí v celorepublikovém kole a držíme palce.

Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21