4.3 C
Dobris
Sobota, Březen 23, 2019
Domů Blog

Den Země se na Dobříši slaví již po jedenácté! Zapojit se můžete i vy!

22. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den Země.

Je věnován především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let se snahou upozorňovat na špatné chování spotřebitelů s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických návycích.

Dobříš se již 11. let připojuje k této kampani a i letos připravilo pro své občany v týdnu od 22.–28. dubna několik akcí. Nejvíce pozornosti bude Zemi patřit 26. dubna, kdy se na hřišti v ulici Boženy Němcové bude konat dobříšský Den Země.

Více informací najdete na webových stránkách města Dobříše www.mestodobris.cz a podrobný program k této akci vám přineseme i v dubnovém vydání Dobříšských listů.

Oslavte s námi Týden Země úklidem!

Město vyzývá neziskové organizace, spolky, dobříšské školy i ostatní občany, aby se v týdnu od 22. do 28. 4. zapojili do úklidu veřejných prostranství a okolí našeho města.

Společnou účastí na akcích konaných k oslavě tohoto významného dne se hlásíme k tomu, že nám není lhostejný stav naší planety. I když na velké změny jednotlivec nestačí, může se na jejich prosazování podílet.

Pokud máte zájem se k akci přidat i vy, jste vítáni!
Město bude koordinovat sběr, průběžný svoz a likvidaci sesbíraného odpadu z území města a dle požadavků vydá dobrovolníkům igelitové pytle a rukavice.

Pro potvrzení úklidových lokalit a pro další informace k úklidu a celkové organizaci kontaktujte nebo navštivte odbor výstavby a životního prostředí – e-mail.: harmanova@mestodobris.cz, telefon 318 533 380, Mírové náměstí 1602 – nad Penny Marketem).
Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí.

Zdroj: Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Časopis DRB – Děti regionu Brdy

Milé čtenářky, milí čtenáři, držíte v ruce první vydání DRB(u) – časopisu od dětí nejen pro děti. Občasník vznikl společným úsilím dětí a jejich pedagogů z Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava.

Do tohoto čísla přispěly děti ze ZŠ a MŠ Malá Hraštice; ZŠ a MŠ Nový Knín; ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35; ZŠ Trnka a skauti ze Střediska prof. Oliče Dobříš. Přejeme zábavné čtení.

Katka B. a Lucka B.

Časopis DRB – si můžete prohlédnout zde

Zápis dětí do 1. tříd dobříšských škol

Zápis dětí do 1. tříd dobříšských škol se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 a v pátek 5. dubna 2019 od 13.30 do 16.30 hodin.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, tel.: 318 521 070

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, tel.: 318 521 002

ZŠ Dobříš, Lidická 384, tel.: 318 521 171

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a  občanský průkaz zákonného zástupce.
Dostaví se i  děti, které již měly odklad nebo o  něj budou nyní žádat. Žádost o  odklad je třeba doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a  lékaře.

První dobříšský migrant

Zdroj: knihovnadobris.cz

Proč ten název? Protože někteří zastupitelé o projektu knihovny se spolkovou činností mluví, jako by šlo o prvního dobříšského migranta, kterého je nutné se především bát.

Téma stěhování knihovny a projektu knihovny se spolkovou činností v místě bývalého kina se stalo politickou zbraní. Racionální argumenty a diskuse jsou torpédovány emocemi, vyvoláváním strachu a paniky za strany zastupitelů ANO, STAN, TOP 09 i Otevřené radnice a maskovány hesly o transparentnosti a starostmi o veřejné blaho.

Zdá se, že tito zastupitelé mj. nečetli základní informace dostupné na webu knihovny, shrnující vývoj celé, nyní velmi zpolitizované kauzy – www.knihovnadobris.cz/httpwww-knihovnadobris-czknihovna-2017-jak-to-bylo-a-jak-to-bude.

Jinak lze těžko porozumět jejich snaze zabránit možnosti, aby v Dobříši vznikl moderní multifunkční a kulturní prostor pro 21. století – tedy veřejný prostor, který by nadále podporoval spíše „spojování“ společnosti a který by přirozeně bránil jejímu dalšímu „rozdělování“. Navíc by se mohl stát první architektonicky jedinečnou stavbou v Dobříši.

Při posledním veřejném zasedání zastupitelstva (6. 2. 2019) se dokonce objevil názor, že současné umístění knihovny nad restaurací s venkovní zahrádkou je nejlepší. A to navzdory faktu, že vedení města v roce 2015 rozhodlo o stěhování knihovny, bez zajištění nových prostor. Důraz na vzdělanost a kulturní hodnoty jsou pro tyto zastupitele jen prázdnými hesly?

Současný stav je pro ně v souladu s programem prevence kriminality ve městě, výchovou ke zdravému životnímu stylu i selským rozumem? Naše děti a vnoučata ať tedy dál mají příchod, pobyt a odchod z knihovny spojený s cigaretovým dýmem stoupajícím do oken dětského oddělení knihovny, pohledem na občany konzumujícími alkohol a cigarety nebo s hospodskými „moudry“?

Přál bych si, a mnoho lidí se mnou, aby se politika v Dobříši konečně stala racionální veřejnou diskusí a skutečným zájmem o sdílený životní prostor.

Jíra Drvoštěp Štěpo

Vážení spoluobčané, milé čtenářky, milí čtenáři

Mrazivý únor a krásné dny bruslení na ledové ploše rybníka Papež jsou za námi. Stejně tak konání 3. veřejného jednání zastupitelstva, které přineslo schválení rozpočtu města Dobříš pro rok 2019.

Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o tzv. rámcovém úvěru ve výši 140 milionů korun. V souvislosti s tím se po Dobříši začaly šířit fámy, že současná koalice připravuje enormní zadlužení města. Ráda bych proto uvedla věci na pravou míru: 1) Celá částka 140 mil. Kč vyplývá z projektů, tak jak byly rozpracované bývalým vedením města. 2) Rámcový úvěr znamená pouze „příslib“ možnosti čerpat uvedenou částku; město ji však nemusí vyčerpat, a to bez jakékoli sankce. Město využije z rámcového úvěru pouze tolik peněz, kolik schválí zastupitelstvo ve svém rozpočtu. Pro tento rok je to zhruba 46 milionů korun na dofinancování projektů připravených v minulém volebním období (představili jsme je v lednovém vydání DL: jedná se o výstavbu nového školního pavilonu včetně rozšíření varny a jídelny 2. ZŠ, rekonstrukci a modernizaci odborných učeben v 1. a 2. ZŠ Dobříš, zateplení a revitalizaci sportovní haly, rekonstrukci chladícího zařízení a ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukci chodníků v ulici Pražská a další).

O tom, zda vůbec, nebo v jaké výši bude město čerpat další finanční prostředky z rámcového úvěru v následujících letech, se bude rozhodovat teprve v budoucnu. K zodpovědnému rozhodování chtějí zástupci PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL v průběhu tohoto roku připravit seriózní podklady, které ukážou možnosti města financovat další plány na rozvoj města, ať už se jedná o rekonstrukci náměstí, komunikací, budovy kina, dalšího rozvoje sportovišť či jiných záměrů.
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících jarních dnů.

Vaše starostka Jana Vlnasová

Kdyby tak zastupitelstvo někdy mělo moudrost malých capartů

Tuhle jsem si hrál s malými dětmi a pozoroval je. Bylo kouzelné a zajímavé je sledovat, jak jsou ti špunti na jedné straně rádi, že jich je víc, mohou si společně hrát, něco vytvářet a na druhé straně se každý z těch capartů snažil nějak prosadit, aby přispěl ke společnému dílu a získal u ostatních uznání. Bylo až dojemné vidět, jak se některé z těch malých dětí dokonce snažily pomáhat těm nejmenším a nejslabším, aby měly ve skupině své místo. Pravda, bylo to trochu zmatečné, ale hrály si a nakonec společně postavily hrad. Kdyby si každý z nich stavěl sám, asi by postavil něco trochu – možná i dost – jiného, ale oni přijali fakt, že staví spolu a postavili společně hrad.

Pak jsem si vzpomněl na častý průběh jednání v našem zastupitelstvu, kdy někteří pouštějí do médií neověřené informace, polopravdy nebo nepravdy, zásobují Dobříšáky zprávami někdy až poplašnými. Je zvláštní, že my, dospělí, volení zastupitelé, nejsme schopni slušným způsobem věcně argumentovat a zároveň přitom naslouchat argumentům druhých. Je škoda, že místo toho, abychom se snažili společně hledat cesty ke zvýšení kvality života v našem městě, tak se raději, občas až demagogicky, zakopáváme na svých pozicích. Je nešťastné, že nejsme schopni reálně vnímat čas, po třech měsících od posledních komunálních voleb ztrácíme paměť a spíše se věnujeme „negativnímu nálepkování“ místo konstruktivní diskusi, manipulaci místo spolupráce. Co by si asi o nás pomyslely naše děti, kdyby se dívaly na to naše „zastupitelské pískoviště“?

Když jsem tak seděl a pozoroval tu drobotinu, jak si hrají, tak jsem si uvědomil, ano, máme více zkušeností a vědomostí, jsme vzdělanější a zručnější. K čemu nám to ale je, když nám chybí moudrost, která vede k vzájemnému respektu a spolupráci?
Možná bychom měli začít společnou hrou na pískovišti.

Ivo Salcman, zastupitel

Proč vedení města nechce dotace? – Odpověď na příspěvek JUDr. Jana Procházky

Zdroj foto: Pixabay

Město potřebuje pro svůj chod, správu a projekty každou korunu. Kromě příjmů daných ze zákona má možnost ucházet se o dotace na konkrétní projekty z různých programů a vylepšit tak svůj rozpočet. Dotace nemám rád. Systém je ale takto nastaven a obce musí bojovat poníženými suplikami o každou korunu, kterou mohou získat navíc. Ne však asi Dobříš. Ze zápisu z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 6. února jsem se dozvěděl, že hlasy 11 zastupitelů „vládní koalice“ zastupitelstvo odmítlo podat žádosti o dotaci na akci „Modernizace tělocvičny 2. ZŠ” do výzvy MMR z programu obnovy sportovní infrastruktury. Jde o více než milion korun. Za to by mohl třeba rok a půl fungovat fotbalový klub, mohly se podpořit spolky nebo třeba opravit několik set metrů chodníků. Ještě mě udivily dvě věty ze zápisu: „Tento dotační titul vyhledala paní ředitelka 2. ZŠ a oslovila město s požadavkem…“ Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení rozpočtu aktivně vyhledávat samo město? Ale nejvíce mě šokovalo stanovisko paní starostky, která uvedla, „že by raději do tohoto projektu věnovala peníze z rozpočtu města.“ Škoda že ne z vlastního. Třeba by uvažovala jinak. Argumentace, že bude na 5 let omezena možnost pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům jen na 20 % z celkové kapacity neobstojí. Paní ředitelka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. A přijít o pár tisícovek z pronájmu je ve srovnání s milionovým příjmem nesouměřitelné. Byl bych rád, kdyby se nové vedení města aktivně zabývalo všemi možnostmi na zvýšení příjmů. Na dotace není nárok, ale alespoň se to má zkusit. Bývalé vedení města, i když jsme na něj občas nadávali, připravilo pro to současné dotace na 4 projekty za více než 85 milionů. Ono v ČR všechno dlouho trvá. Co jedni připraví, často až druzí dokončí. Proto by Dobříš potřebovala vizi na několik volebních období. Nepolitikařit a dohodnout se, aby se každé 4 roky vše nenegovalo a neplivalo se po tom, co připravili předchůdci.

Jan Procházka


 

Odpověď na příspěvek JUDr. Jana Procházky „Proč vedení města nechce dotace?“

Níže se pokusím doplnit informace a vysvětlit panu Procházkovi více souvislostí, které ve svém příspěvku nezmiňuje.

Město není firma, město je tu pro občany

„Ale nejvíce mě šokovalo stanovisko paní starostky, která uvedla, ‚že by raději do tohoto projektu věnovala peníze z rozpočtu města‘,“ napsal JUDr. Jan Procházka.

Zápis ze zastupitelstva neuvádí doslovnou citaci mého vyjádření; ve skutečnosti jsem řekla: „…přikláněla bych se k tomu, aby město investovalo do tohoto projektu svoje vlastní peníze a raději bylo (…v tělocvičně) více prostoru pro potřeby veřejnosti třeba i za nižší cenu (…nájmu tělocvičny).“ Dotační peníze je dobré využívat tam, kde jsou přínosem, a o věcech je potřeba přemýšlet v širších souvislostech. Vůbec by mě nepřekvapilo, pane Procházko, kdyby naopak byli šokovaní ti občané, kteří by přišli o možnost užívat tělocvičnu poté, co by město rekonstruovalo tělocvičnu s přispěním dotace. Považuji proto za vhodnější rekonstrukci za cca 1,8 mil. Kč zařadit do plánu investic na příští rok a hradit z rozpočtu města. Jen tak budou moci sportovci využívat tělocvičnu podle svých potřeb i nadále.

„Argumentace, že bude na 5 let omezena možnost pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům jen na 20 % z celkové kapacity neobstojí. Paní ředitelka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. A přijít o pár tisícovek z pronájmu je ve srovnání s milionovým příjmem nesouměřitelné,” napsal dále JUDr. Jan Procházka.

Uvážlivé hospodaření města je jistě na místě, přesto jeho činnost nelze redukovat na aktivity, ze kterých mu budou plynout zisky. Město zároveň musí zohledňovat a hájit zájmy občanů. Smyslem provozuschopné tělocvičny je, aby v ní mohlo sportovat co nejvíce žáků a maximum mimoškolních zájemců. Školní tělocvična tu také není pro to, aby generovala škole co největší zisky. Ve skutečnosti totiž opravdu nejde o pár tisícovek, ale o to, že by byl na pět let omezený provoz tělocvičny pro veřejnost a aktivní sportovce.
Milionová dotace se sice na první pohled může jevit jako zajímavý finanční zdroj pro město, ale při důkladnějším zkoumání všech souvislostí a z pohledu provozu tělocvičny až zas tak zásadní není.
Zkusím vysvětlit souvislosti mezi zájmem občana a městskými financemi jednoduchou analogií: Město Dobříš „dotuje” fotbalisty tím, že jim přispívá z rozpočtu města na jejich sportovní aktivity (např. v roce 2014 – 522 280 Kč; 2015 – 550 000 Kč; 2016 – 585 000 Kč; 2017 – 600 000 Kč; 2018 – 600 000 Kč + 750 000 Kč na rozšíření kabin; 2019 – 637 000 Kč; tj. 4 244 280 Kč za šest let) a navrch jim pronajímá stadion za pouhou 1 Kč ročně. Analogicky město může „dotovat” sportovní aktivity občanů využívajících tělocvičnu tím, že její rekonstrukci bude financovat z rozpočtu města, a tak udrží provoz tělocvičny pro veřejnost v maximálním rozsahu. Zároveň při zachování současné ceny 200 Kč na hodinu za komerční pronájem tělocvičny a její obsazenosti, škola již nyní utrží 146 400 Kč ročně (tj. 732 000 Kč za pět let).

Shoda mezi opozicí a koalicí

„…hlasy 11 zastupitelů ‚vládní koalice‘ zastupitelstvo odmítlo podat žádosti o dotaci na akci ‚Modernizace tělocvičny 2. ZŠ‘,” píše JUDr. Jan Procházka.

Toto tvrzení pana Procházky je nepravdivé. Proti žádosti o dotaci hlasovalo 10 zastupitelů koalice a 1 zastupitel opozice, hlasování se zdržel 1 zastupitel koalice a 4 zastupitelé opozice. A především, žádný opoziční zastupitel nehlasoval pro podání žádosti o dotaci. Názor pana Procházky zřejmě nesdíleli ani jeho kolegové z hnutí ANO: nehlasovali pro podání žádosti o dotaci a k uvedenému bodu neměli žádné dotazy či připomínky.

Vyhledávání dotačních titulů

„Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení rozpočtu aktivně vyhledávat samo město?” ptá se JUDr. Jan Procházka.

Dotačních titulů se nabízí nespočet. Není ničím neobvyklým, pokud si některé dotační tituly vyhledají i samotné příspěvkové organizace nebo jiné subjekty města, jak se již dříve stalo. Například v době, kdy minulé vedení města najalo firmu Accon na monitoring (vyhledávání) projektových příležitostí, si paní ředitelka 2. ZŠ sama vyhledala dotační titul na výstavbu venkovní učebny, která se letos bude realizovat.
Odbor místního rozvoje města Dobříš také vyhledává dotační tituly. Především pro záměry města, o kterých ví, že je má město v úmyslu realizovat (např. jsou zahrnuty ve strategickém plánu rozvoje města, v rozpočtovém výhledu, případně se s nimi počítá v návrhu rozpočtu na další rok) – v roce 2019 např. dotace na obnovu komunikací.

Jana Vlnasová

Zadluží koalice Dobříš až do roku 2035?

Na jednání zastupitelstva dne 6. 2. 2019 prosadila koalice PRO Dobříš, ODS a KDU ČSL nejtěsnější většinou 11 hlasů kroky, kterými může zadlužit Dobříš až do roku 2035. Schválila rámcový úvěr 140 milionů, ze kterého je určeno 45,5 milionu na dofinancování čtyř projektů připravených bývalým vedením města (dostavbu školy a varny 2. ZŠ, zateplení a revitalizaci sportovní haly, chlazení pro zimní stadion). Hodnota těchto 4 projektů je 131 milionů, z toho přes 85 milionů bude zaplaceno z dotací. Zbylých 95 milionů z úvěru je určeno na dofinancování projektu nové knihovny se spolkovou činností. Na jednání sice zástupci koalice ujišťovali, že tato částka může být použita i na jiné potřeby města, zároveň však v rozpočtu na rok 2019 schválili 4,5 milionu na zpracování projektové dokumentace nové knihovny. S již vynaloženými 2 miliony dosáhnou jen náklady na projekty pro knihovnu 6,5 milionu. Pokud město nezíská plánovanou dotaci, vydá dalších nejméně 40 milionů z vlastního rozpočtu na úkor jiných potřeb. Lhůta pro čerpání úvěru jsou 3 roky. To znamená, že úvěr může čerpat jen toto vedení města, ale splácet ho budou ještě ta čtyři následující. Proto opozice požadovala, aby o takovém zatížení města rozhodli občané v místním referendu. I to koalice svými 11 hlasy odmítla. Návrh opozičních zastupitelů, aby se přijal úvěr jen na dofinancování připravených projektů a úvěr pro knihovnu se řešil, až bude známo, zda na ni město získá dotaci a kolik by projekt vlastě stál, byl rovněž smeten. Mrzí nás, že koalice nemá žádnou snahu jednat o záležitostech města s opozicí, bavit se o kompromisech a nejlepších řešeních pro město, jak slibovala před volbami. Nezpochybňujeme potřebnost knihovny a její a záslužnou činnost. Knihovnu ale Dobříš má, a pokud má být nová, tak za rozumných podmínek.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, Mgr. Tomáš Helebrant, Bc. Vít Rosenbaum, MPA
– zastupitelé města

Plán sociálních služeb

Zdroj foto: Pixabay

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020–2022. Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe a návrhy na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na tomto odkaze https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na základě vašich návrhů některé z vás případně oslovíme s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 1–3× v Praze.

Jakub Šlajs, DiS., vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb,
Krajský úřad Středočeského kraje

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše

Výstava Nebeské střední Čechy – zahájení v sobotu 23. 2. od 17 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše promítáním a besedou. Fotografie pořízené z výšky (z paraglidu) od Jiřího Jirouška – je možno zhlédnout v Pastoračním centru sv. Tomáše do konce března.

V postní době zveme na duchovní obnovu s Kateřinou Lachmanovou, Th.D., „Nauč nás počítat naše dny“. Přednášky budou každou středu od 20. března do 3. dubna 2019 (celkem tři večery) vždy od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný.

Zdravotní cvičení pro seniory

Bude probíhat každý pátek od 1. března od 10.30 do 11.30 hod. v Pastoračním centru sv. Tomáše. Jedná se o nenáročné cvičení zaměřené na zlepšení fyzické kondice a zlepšení stability, protažení a posílení svalů. Cvičení je vhodné pro všechny, bez omezení věku a zdravotního stavu. Každý cvičí dle svých možností. S sebou vezměte pohodlné oblečení a podložku (karimatku). Cvičení vede lektorka Iva Konopásková ze Senior fitnes, z.s., spoluúčastnický poplatek je 70 Kč.