Děti vycházející ze základní školyČas letí. Máme za sebou první pololetí školního roku. Některé z dětí dostaly své první vysvědčení. Myslím, že rodiče si vzpomenou na pocit, který měli oni, když dostali své první vysvědčení, a v mnohém se podobají.

Pro část dětí je vysvědčení v tomto pololetí důležité, protože letos skončí docházku do základní školy a musí se rozhodnout, co dál, jaká střední škola?

Po povinném základním vzdělávání mají žáci možnost pokračovat v přípravě na povolání, profesi na středních školách. K výběru oboru a chuti pokračovat v dalším vzdělávání je důležitá motivace, zájem o začlenění do společnosti.
Od 1. ledna 2024 došlo ke změnám přijímacího řízení do středního vzdělávání. Moc času nezbývá k podání přihlášky na střední školu a dalších dokumentů (prospěch ZŠ, lékařská zpráva a další). Každá střední škola si podmínky pro přijetí volí a informace jsou na jejich webových stránkách a od 1. února 2024 v systému https://www.dipsy.cz již nestačí 1 papír (původní přihláška), nyní tam musí být minimálně tři dokumenty. Ty najdete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
Nejdůležitější bude podat přihlášky do prvního kola včas a zvolit pořadí oborů.

Termín podání maximálně třech přihlášek je od 1. února do 20. února 2024 písemně – poštou, osobně nebo elektronicky. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba dodat k přihláškám doporučení školského poradenského zařízení na obory pro tyto žáky dle požadavků střední školy a s ohledem na možnosti úpravy jednotné přijímací zkoušky (Čj, M) na maturiní obory.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v dubnu, školní zkoušky také. Dne 15. května 2024 budou výsledky zveřejněny. Pokud nebude vaše dítě přijato, je možné podat přihlášky do dalšího kola na volná místa v oborech, které budou zvěřejněny v systému https://www.dipsy.cz.
Pro všechny, kteří budou řešit přijímací řízení na SŠ, nastává mnoho práce, hledání informací a pomoci. Z důvodu těchto změn nás čeká dost náročné období, aby se našim dětem splnilo přání o přijetí na vybranou školu.

Mgr. Eva Burešová, zastupitelka ANO 2011Předchozí článekMístní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš s číslem čtyři
Další článekJak na veřejný prostor aneb Názor dětí nás zajímá!