Jak na veřejný prostor aneb Názor dětí nás zajímá!

Foto: archiv Zdravých měst


Žijeme v době, která se potýká s řadou složitých problémů. Zorientovat se v dnešním světě není nic snadného. Pro dospělé, i pro mladou generaci.

Užitečnou výhodou, jak se neztratit v tom bludišti informací, emocí, dojmů a pojmů, je:
1. schopnost kriticky myslet
2. umění srozumitelné komunikace
3. férová spolupráce napříč zájmovými skupinami, i s těmi z „druhé strany barikády“
4. … doplňte klidně sami, je to na seznam ☺

Žákovské parlamenty

Příležitost k rozvoji těchto dovedností a zapojení žáků i studentů do veřejného prostoru poskytují například takzvané školní žákovské parlamenty. Zvolení žáci se pravidelně setkávají, vymýšlí, organizují a připravují různé akce, spravují rozpočty a obhajují své zájmy. Mají tak možnost aktivně se spolupodílet na chodu školy, získávají zkušenosti s řešením problémů. V dobříšských školách takové parlamenty fungují, mají svůj význam i smysl.

Školská fóra

Město Dobříš má zájem na tom, aby žáci měli aktivní možnost zapojit se i do veřejného dění, a proto připravuje pro základní školy takzvaná školská fóra. První z nich se uskuteční po vzájemné dohodě na 1. ZŠ Dobříš již v únoru. Nevynecháme ani 2. ZŠ Dobříš, kde byl domluven termín v květnu.

Cílem akce je:

1. zjistit, co jejich věkové kategorii ve veřejném prostoru či ve škole chybí,
2. inspirovat se od žáků škol,
3. poskytnout jim možnost nahlédnout do světa městské správy a naučit je vyhledávat například jiný druh informací, než na které jsou zvyklí,
4. ukázat jim i svět kompromisu.

Město na tento pilotní projekt vyčlenilo pro každou ze škol určitou peněžní částku. Žáci tak budou mít skutečnou možnost, za účasti odborného facilitátora a se stanoveným finančním limitem, navrhnout projekty, které by mohly ve veřejném prostoru či v jejich škole vzniknout. Sami si zvolí výsledný projekt pro realizaci a zapojí se do samotného procesu administrace projektu, písemné žádosti i následné realizace.
Dobříš patří i dětem a my věříme, že těmito aktivitami se můžeme inspirovat navzájem. Těšíme se na vše budoucí společné.

Jindřiška Romba, místostarostka
Akce se uskuteční v rámci projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.Předchozí článekDěti vycházející ze základní školy
Další článekAntifetfest – festival amatérských filmů základních a středních škol