Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš s číslem čtyři

Foto: Denisa Havlíčková


V nadcházejících dvou letech trvání MAP IV máme připravené vzdělávací aktivity pro pedagogy, rodiče i děti. Společně budeme pokračovat ve vydávání regionálního školního časopisu Děti regionu Brdy, dokončíme Zlatou mapu – hru o našem regionu pro děti, a zrealizujeme přehlídku v oblasti digitálních gramotností žáků, kterou nazýváme Dobříšská ondatra. Na podporu čtenářství, polytechnického a environmentálního vzdělávání připravujeme projektové dny pro děti a žáky z Dobříšska a Novoknínska. Rodiče se mohou těšit na rodičovské kavárny a učitelé a všichni další nadšenci se budou moci účastnit vzdělávacích aktivit téměř ve všech oblastech, které se nějakým způsobem dotýkají vzdělávání.

Společně budeme plánovat takové aktivity, které umožní řešení místně specifických problémů a potřeb v oblasti vzdělávání v našem regionu, ať už se bude jednat o aktivity popsané výše, podporu wellbeingu ve školách, tvorbu strategického dokumentu MAP na úrovni regionu či tvorbu strategických plánů jednotlivých škol. Společné setkávání členů řídícího výboru MAP i pracovních skupin bude probíhat ve stejné podobě jako v předchozích letech. V rámci projektu máme vytvořeny čtyři pracovní skupiny, ve kterých jsou opět zastoupeni experti pro jednotlivá témata. Jedná se o skupinu pro financování, pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí, a skupinu pro rovné příležitosti.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali v předchozím projektu MAP III, a těšíme se na realizaci společných aktivit v navazujícím MAP IV.

Za realizační tým projektu MAP IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008139,
Kateřina Boukalová a Lucie BubancováPředchozí článekÚspěšné projekty a ocenění žáků ze Starky
Další článekDěti vycházející ze základní školy